Elever behöver kunskaper om upphovsrätten

Mina elever har valt att använda internet för att publicera sina projektarbeten. De skriver bloggar istället för att skriva traditionella loggböcker. Det gör att i min vardag är internet och webbpublicering en naturlig del. Frågan om upphovsrätten och hur eleverna ska förhålla sig till andras bilder, texter, filmer, musik på internet blir ständigt aktuell. Vi återkommer frågor som:

  • Vad är upphovsrätten?
  • Varför finns upphovsrätten?
  • Anser de att den behövs eller inte?
  • Hur ska de förhålla sig till upphovsrätten?

Upphovsrätten brukar jag definiera med hjälp av Justitiedepartementets Upphovsrätt information om rättsreglerna:

är rättsreglerna om författares, kompositörers, konstnärers och andra skapande upphovsmäns rättigheter att bestämma över hur deras litterära eller konstnärliga verk får användas.

987572658_5fc8eab53e_m

May I ask? by Siebuhr CC (by, nc)

Härom veckan kom frågan om upphovsrätten upp igen vid en redovisning av ett projektarbete genom att de som opponerade på arbetet kom med följande kommentar:

Du har inte skrivit någonting om hur du hanterar upphovsrätten, och det är ju ganska läskigt att lägga upp sina bästa texter på nätet och vem som helst kan kopiera eller ”stjäla” dem.

Den här kommentaren kom att bli inledningen på ett samtal kring hur upphovsrätten fungerar, vad den innebär och varför mina elever är så rädda för att någon ska stjäla deras texter på nätet. Jag undrade varför de tyckte det var läskigt att lägga upp texter på nätet, men för att närma mig den frågan började jag med att gå igenom hur upphovsrätten fungerar samt vad den skyddar.

Upphovsrättsskyddet är automatiskt

Jag var noga med att poängtera för mina elever att upphovsrätten skyddar alla deras texter, bilder och verk automatiskt utan att de behöver ange, någon copyright symbol. De behöver inte göra någonting.

Sedan frågade jag: Vad är ni så rädda för?

En elev svarade: att någon ska ta min text och kopierar den, och sedan lägga upp den någon annanstans utan att ange att det är jag som har skrivit den? Utan att ange mig som upphovsman.

Men frågade jag, vad får dig att tro det? Och hur kan du förhindra det? Hur gör du när du vill använda andras verk, andras bilder, texter som ligger på nätet? Hur arbetar vi för att  inte kränka någon annans upphovsrätt?

Vi måste fråga om lov

Som ett mantra kom det från eleven: vi måste fråga om lov om, innan vi får publicera de verk som andra har skapat. Sedan måste vi ange vem som är upphovsman, författare, eller fotograf. När jag fråga om de brukar få tillstånd att använda andras verk, så kunde inte mina elever minnas en enda gång då de fått nej.

Men, invände en elev, man vill ju inte lägga ut sina bästa texter på nätet, det är ju så lätt att bara ta dem och kopiera dem. Ingen som vi känner behöver bry sig om upphovsrätten så som vi.

***

Den kommentaren fick mig att undra, får inte alla lära sig att det finns en upphovsrätt, som gör att upphovsmannen har rätt att bestämma hur deras verk får användas, och att den även gäller på nätet. Med det här inlägget vill jag uppmana alla mina kollegor, som arbetar med elever som använder internet i sitt skolarbete, att lära och uppmana sina elever att förhålla sig till upphovsrätten.

Uppmuntra dina elever att be om lov innan de använder andras bilder, texter, filmer som de hittar på nätet.

Lite material som kan vara användbart i arbetet med upphovsrätt på nätet är

3 tankar kring ”Elever behöver kunskaper om upphovsrätten

 1. Björn Kindenberg

  Nej, upphovsrätt är nog ett sorgligt försummat kapitel i skolans värld. Tyvärr har det väl lite att göra med att skolan varit en ganska sluten arena som inte publicerat sig så mycket utanför klassrummet och whiteboarden. Det börjar väl luckras upp nu när webbpublicering börjar bli så smidigt. Jag tror också att PIM betytt en del för att höja medvetandenivån om upphovsrätt, och fått lärare att börja fundera kring t.ex. CC.

  Bäst för hela yrkesgemenskapen vore ju om alla lade ut sitt lektionsmaterial och delade med sig av det så att andra fritt kunde använda det (med attribution då förstås). Ganska snabbt skulle ens lektionsförslag och planeringutkast komma tillbaka, bearbetade och förbättrade av kollegor runtom i landet.

 2. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.