Partier och skolan, bara en fråga om inbjudan?

Jag har skrivit om det tidigare och funderar än.

Det är svårt med demokrati. Är det demokratiskt att fatta ett beslut om att vissa åsikter inte ska vara tillåtna? Är det ok om syftet är gott? Hur ska vi skapa förutsättningar för en att demokratin frodas, växer och mår bra? Vilken roll har vi i skolan? Vilken roll ska vi lärare ha, vilken roll ska skolan ha i förhållande till de politiska partierna ha?

Skolan som politiskt styrd organisation, vilken roll ska politikerna ha om hur skolan förhåller sig till politiska partier?

Jag läser på Lärarnas nyheter artikeln Inte fel att bara bjuda in riksdagspartier att JO har yttrat sig i från om politiska partier i skolan

Enligt JO:s beslut i förra veckan är inte själva inbjudan lagvidrig men däremot är det fel att neka andra partier än de som inbjudits tillträde om de uttrycker intresse av att vara med. Det här beslutet överensstämmer alltså med Skolverkets tidigare rekommendation att skolor inte bör stänga ute något parti som vill besöka skolan inför valet.
— Jag blev högeligen förvånad när det framställts i medierna som att vårt beslut går emot Skolverkets rekommendation. Tvärtom. Jag konstaterar bara att själva inbjudan inte är grundlagstridig. Man kan välja att endast bjuda in exempelvis riksdagspartier. I övrigt hänvisar jag till tidigare JO-beslut, säger Kerstin André, justitieombudsman.

Det är spännande att JO kommer fram till att inbjudan kan gå till vissa utvalda, men om andra kommer och vill vara med då måste de också få tillträde.

Det här är spännande, för vad händer i Stenungsund när de bjuder in ”riksdagspartierna” till skolan, och ”de andra”, som inte sitter i kommunfullmäktige eller riksdagen de partier vars åsikter inte passar skolan, barnen, de unga, de kommande generationerna,  får reda på det, kommer då rektorn, skolchefen att tillåta dessa partier att få tillträde till skolorna? Sedan undrar jag fortfarande, vad händer när dessa partier, som anses vara ”opassande” kanske kommer in i kommunfullmäktige, riksdagen, vad händer då?

Jag tror att demokrati växer sig stark genom dialog, genom samtal, genom att vi möter argument som är odemokratiska. Genom att vi samtalar, genom att vi tillåter opposition, andra åsikter, det är då vi kan fatta de bästa besluten. Det blir aldrig bra om vi bara har ja-sägare runt omkring oss.

Skolan ska naturligtvis inte bara stå passivt i det demokratiska samtalet, att begränsa är det att delta eller inte? Är det ett bra sätt att visa på alternativ? Är det är ett bra sätt att lära barn, unga att bemöta okunskap och intolerans på? Jag undrar är det rätt metod?

Det är som någon sa… Varje samhälle är bara fyra måltider från anarki…

4 tankar kring ”Partier och skolan, bara en fråga om inbjudan?

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Pingback: KristinaAlexanderson

  1. Gertie Hammarberg Tersmeden

   Jag håller helt med dig. Är det inte detta som är demokratins dilemma och möjlighet – det öppna samtalet där olika åsikter och argument tillåts mötas? Jag tror skolans uppgift handlar om att möta de mer odemokratiska argumenten och hjälpa eleven att nyansera verkligheten. Vid uppenbara kränkningar av individer behövs kanske förstärkning i form av organisationer som Ungdom mot rasism eller liknande? Varför inte låta även dem ha ett bokbord på skolan? Kanske kan man ta in en professionell moderator vid en debatt? Kanske ska man fråga sig om inte hela skolans personal bör få mer utbildning kring hur man kan arbeta mot rasism, homofobi etc. Ofta läggs det ansvaret mest på läraren i SO-ämnena. Det finns ofta lösningar.

   Tänk Voltaire!

   Tack för ordet

   Gertie

Kommentarer inaktiverade.