Inför lärandets under måste vi vara ödmjuka

Jag läste om den redan i morse, beklämd och frustrerad, Skolinspektionen senaste rapport om att Skolan utvärderar eleven- inte sitt eget arbete och i pressmeddelandet kan jag läsa:

Vare sig det går bra eller dåligt i skolarbetet drar skolan ofta slutsatsen att det beror på den enskilda eleven. Skolorna söker sällan förklaringarna i sitt eget arbete. Det visar Skolinspektionens granskning av hur 40 skolor arbetar med sina elevers kunskapsutveckling.

Nästan alla skolor som Skolinspektionen granskar i sin ordinarie tillsyn får kritik för att man saknar en helhetsbild av hur det går för eleverna i skolan. /…/

De flesta av de granskade skolorna tar inte reda på hur själva undervisningen eller skolans arbete i övrigt påverkar elevernas kunskapsresultat. Istället läggs tyngdpunkten på varje enskild elev och när det inte går bra är det för den eleven som man sätter in stödåtgärder.

– Det är både önskvärt och nödvändigt att skolor följer upp och stödjer enskilda elever. Problemen uppstår när man stannar på individnivå. Då riskerar skolan att missa problem och kvalitetsbrister som är kopplade till lärarens undervisningsmetoder och annat som påverkar flera elever på samma skola, säger Katalin Bellaagh, projektledare Skolinspektionen.

Jag undrar om det handlar om att det kanske saknas ödmjukhet inför lärandets under, att min undervisning inte alls passar alla, eller fungerar för alla och då är det min skyldighet att utvärdera, vara lyhörd, variera och öppna för andra lösningar. Eller är rapportens resultat bara summan av de gamla invanda strukturerna, traditionerna, att så har vi i skolan alltid gjort… Vet inte vad som är bäst…

Jag tycker i vilket fall som helst att Skolinspektionens rekommendationerna bör bli, och vara med varje lärares, skolas, rektors. Sedan är det där med kvalitetsarbete så spännande, man lär sig så mycket. Det handlar om att vara ödmjuk, inför sitt och andras arbete…

3 tankar kring ”Inför lärandets under måste vi vara ödmjuka

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Plura

    Håller på din ödmjuka inställning till att se läraryrket utifrån lärandets under.

    Det andra har vi sätt allt för mycket av och det är inte särskilt framgångsrikt sysnsätt.

Kommentarer inaktiverade.