Att blogga gör faktiskt skillnad, tack Surfa Lugnt!

Igår kväll postade jag ett inlägg Hur vet Surfa Lugnt det? som handlade om Surfa Lugnts quiz: 11 frågor om ungas vardag på nätet. Jag undrade i mitt inlägg hur de vet att unga anser att Google är mest trovärdig. Jag ställde följande fråga i mitt inlägg:

Hur vet Surfa Lugnt det? Och varför framkommer inte källan när jag få mina svar? Jag vill bara veta…

Idag fick jag svar idag från Marko Määttä som i en kommentar förklarar att:

Frågor och svar i Surfa Lugnts quiz har gjorts av Johnny Lindqvist, en av Sveriges främsta experter på ungdomskommunikation. Testet ska uppmuntra till diskussion mellan vuxna och unga, till exempel om förebilder.

När det gäller din specifika fråga är källan fokusgrupper med gymnasieelever i Stockholm och Örebro i april 2010. Vi kan på goda grunder utifrån dessa gruppdiskussioner säga att unga först googlar och i andra hand t ex frågar sina lärare. Självklart kan vi diskutera vad unga faktiskt ser som mest trovärdigt, men en stark tendens är att söka information primärt på nätet.

För att undvika missförstånd, lägger vi ut källorna idag, där det framgår tydligt vad som är obestridliga fakta och vad som kan vara föremål för olika tolkningar.
Att få en diskussion kring svaren är en av målsättningarna med kampanjen.

Jag säger bara att blogga gör faktiskt skillnad, tack Surfa Lugnt! och surfa lugnt…