Dagsarkiv: 09 juni 2010

Kunskap, korv och Wikipedia -CoooooLt!

Jag bloggade om det igår, om british museums samarbete med Wikipedia, i syfte att förbättra artiklarna kring museets samlingar. Idag har jag varit på en dag fylld av licenser och upphovsrätt, tankar kring arkiv, museer och Wikipedia och bland de som jag hade nöjet att få träffa och lyssna på var Liam Wyatt, mannen bakom samarbetet mellan Wikipedia och British museum.

Att lyssna på människor som brinner för det de håller på med är så underbart. Jag har haft nöjet att höra några wikipedianer prata om Wikipedia, och efter varje gång känner jag mig så berikad så även denna gång. Till er som inte var med oss idag vill jag ge några glimtar. Den första handlar om:

Liam Wyatts inledde sin presentation med en bild, som jag mött tidigare om att skapa en lag är som att göra korv. Den som älskar juridik ska inte vara med i själva processen till att skapa en ny lag, lika lite som den som älskar korv ska vara med vid tillverkande av en korv. Det är alltför : ”grisigt”, ”äckligt”. Sedan förde Liam Wyatt över bilden på kunskap, och sa den som älskar kunskap, vetande, information ska inte ta del av Wikipedias diskussionssidor för där kan vem som helst se att det där med att gemensamt komma fram till vad som är kunskap, är som att göra korv, sliskigt, kladdigt och ganska ”messi”.

Bilden får mig att säga: Åh, vilken grej tänk att vi kan få syn på processen, den är öppen offentlig och vi kan ta del av den. Vi kan se att kunskap, eller vetande, vad som är viktig, relevant information är ett samspel, där en dialog förekommer kring själva ämnet. Visst är det CoooooooLt!

Men det får mig att fundera kring artiklar som saknar diskussion, betyder det att den kunskap, information som finns på Wikipedia i den frågan som artikeln om Beregond till exempel inte är kontroversiell utan allmänt vedertagen, eller beror det bara på att ingen än har hunnit tas sig till den punkt där just den artikeln ska börja diskuteras…

Nästa glimt handlar om

historien myrfantasten som valde att donera sina bilder till Wikipedia, och nu är det hans bilder som beskriver, ger en bild av hur de olika arter av myror som finns, hur CoooooLt är inte det. Kolla in denna myrbild, och tänk vilket genomslag i myr-kommunityt. Jag säger bara det! En donation från antweb.org.

En sista om själva samarbetet…

Liam Wyatt gick även igenom hur de resonerar kring projektet mellan Wikipedia och british museum ett otroligt spännande arbete, och spännande underlag, som han faktiskt presenterar på sin blogg, så jag hänvisar dit, kolla in Liam Wyatts inlägg British Museum by the numbers, och spana in hans statistik och sambanden, de är grymma.

Äh jag tar ett som jag bara blev så impad av, och tänkte vilket förarbete han gör för att visa på effekterna, CoooooLt! Liam Wyatt visade nämligen på sambandet mellan hur människor som kommer till Wikipedia sedan faktiskt undersöker, och vill ta reda på mer om ”ursprungskällan”. En person som googlat t.ex. Rosetta stenen och läst artikeln söker sig till första källor genom Wikipedia, och det visade Wyatt mycket övertygande genom följande statistik.

Sen kommer det mer i en annan form, en annan dag…

Niklas Karlsson fångar det stora (svåra?) med att arbeta med sociala medier

Jag sammanställde en intervju med Niklas Karlsson, som publicerades på Kolla Källans idélåda igår, men Niklas sa så mycket mer spännande saker i intervjun som jag gjorde med honom och jag har fått hans tillstånd att publicera en del av de svar som han kom med i en liten serie inlägg även på min blogg. Så här berättar Niklas om hur han kom att börja arbeta med nätbaserade verktyg:

För ett år sedan började jag använda wikispaces i undervisningen, detta var startskottet för nästa projekt där eleverna skapade wikipediaartiklar om naturreservat i närheten – ett sätt att producera information och på så sätt utveckla kunskap.

För mig är det naturligt att problematisera det jag arbetar med och jag vill gå vidare med mina frågeställningar jag ställer mig. Hur bedömer man kunskaper i när kunskaper visas genom att eleverna skriver producerar och berarbetar information kollaborativt? På vilka sätt kommer lärarens roll att förändras? Kunskap är inte längre något som skolan har monopol på, vad är då skolans uppgifter? Hur överbygger vi i skolan digitala klyftor bland eleverna? Hur skapar vi förutsättningar för ungdommar att delta i ett demokratiskt samhälle?

I undervisningen använder jag sociala medier och webbaserade verktyg och har de senaste åren förändrat mitt sätt att undervisa och därmed även min kunskapssyn. De klassiska didaktiska frågorna om lärande ger andra svar idag.

Jag upplever att Niklas sätter fingret på det som är stort med att arbeta med dessa verktyg. De får oss att se på kunskap på ett annat, nytt sätt vi utmanas i vårt sätt att se på kunskap. Svaren blir inte desamma, och vad som är kunskap, samt vad som är viktigt att kunna förändras. Det viktiga blir inte att bara kunna rabbla utan att kunna använda och relatera till begreppen, kunskaperna. Kunna samarbeta, kunna förhålla sig till andras kunskaper, att hitta fakta, kunskaper etc.

Sedan tar Niklas på det stora med sociala medier i undervisningen att det gör det lättare att samarbeta för att uppnå goda kunskaper och färdigheter…

Också belyser han att det på sätt och vis tycks stå i motsättning mot det som skolan lärt oss, om att vi ska tävla, göra något bättre än andra, inte tillsammans eller med hjälp av varandra. Och hur bedömer man kunskap som elever har samarbetat sig fram till?

Det är viktigt att vi som lärare vet vad vi bedömer och kan förmedla det till våra elever, för då blir resultaten mycket bättre för alla, men eleverna är inte förberedda, eller trygga med detta sätt att arbeta, det gör det svårare, och skapar motstånd, som jag känner igen och ständigt har arbetat med. Med åren lärt mig att det handlar om kommunikation, att vara tydlig med att genom att vi samarbetar och gemensamt tar oss från punkt A till punkt B, blir resultatet så mycket bättre, om jag är tydlig med att målet är klart, och jag vet att vi gemensamt kommer att ta oss till det målet, men vägen eller vägarna kan vara många.