Plagiat en verktygsguide, värd namnet!

Plagiat är ett problem som alla som arbetar med unga stöter på i en eller annan form. Jag läser på Guide to online Schools om deras The Ultimate Plagiarism Resource: Detecting Plagiarism & Preventing It, och jag slås av att detta måste varje plagiatmotståndare drömsajt. När jag läser deras råd så blir jag också övertygade om att det är en del av problematiken kan vi nog komma åt genom att anamma dessa metoder:

Tips for Discouraging Plagiarism in the Classroom

Define Plagiarism: The first step toward discouraging plagiarism in your classroom is to define plagiarism for your students. Especially in high school, many students may not realize that plagiarism encompasses paraphrasing and borrowing ideas without attribution.

Discuss Your Plagiarism Policy: Discuss the reasons for your school’s plagiarism policy. Explain that plagiarism cheats the writers of original material out of credit for their work, that it isn’t fair to other students, and that it cheats plagiarizers out of the skills they would develop in writing the paper—setting them up to fail later. A great way to bring up the topic of plagiarism in your classroom is with a quiz. Chris Anson of North Carolina State University put together a great plagiarism quiz for teachers to give students.

Spell Out the Penalities: Discuss the penalties for plagiarism. If the penalties are serious, students will be less likely to take the risk.

Put it in the Syllabus: Include your school’s plagiarism policy in the course syllabus. Putting the plagiarism policy in a prominent location will remind your students of the definition and consequences of plagiarism. Also, discussing plagiarism on the first day with the rest of the syllabus will show students that you’re serious about it.

Teach Citation: Teach proper citation methods. Knowing that there are proper methods for crediting the work of others may teach students to take plagiarism more seriously.

Require Citation: Require detailed citations, including page numbers.

Use Citations Yourself: There’s no better way to teach important concepts than by leading by example: use citations in all your own hand-outs.

Discuss Paper Mills: Let students know that you know about paper mills. Students sometimes think their teachers don’t understand the internet. Assure them that know about paper mills and other services for buying essays.

Require E-mailed Copies: Ask students to e-mail you their essay as well as hand in a hard copy. Having essays in document form will make it significantly easier for you to run a plagiarism check on them.

Encourage Planning: Plagiarism is usually the result of desperation. If you get students to start working early, they’ll be less likely to plagiarize.

Require Early Drafts: Request early drafts or outlines several weeks before the final paper. This will force students to start working early. And once students have to reverse-engineer drafts from a plagiarized paper, it becomes a lot easier just to write the paper themselves.

Talk to Your Students: Meet with your students about their paper ideas. This encourages planning, and allows you to see if a student submits a paper on a topic she hasn’t been working on.

Ban Last-Minute Changes: Don’t allow any last minute changes of topic. These last-ditch acts of desperation are more likely to involve plagiarism.

Be Unique: Pick unique topics and, when possible, use unique reading lists. Internet plagiarism is easy because there are standard essay topics on standard books. If you make unique essay prompts and change them every year, plagiarism will be almost impossible.

Reach Out: Encourage students to come to you with questions about citation methods.

Jag tror att det mycket handlar om att samtala, om att lära ut metoder att föregå med gott exempel, att prata om vad plagiat är. Jag minns genast eleven som jag hade som valde att kopiera hela artikeln från wikipedia och sedan länka till den, utan egen reflektion, eller något eget tillägg. Samtalet därefter kom att handla om vad som bedöms, och att jag inte kan bedöma Wikipedias samlade kunskap, utan att eleverna själva måste tillföra något.

Sedan är jag övertygade om att vi som lärare måste skapa uppgifter som kräver att eleverna skapar något själv, svaret kan inte bara få finnas på Wikipedia, eller Mimersbrunn, då har vi inte gjort vårt arbete heller. Det har jag skrivit mer om på Kolla Källans idélåda.

2 tankar kring ”Plagiat en verktygsguide, värd namnet!

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Plura

    Det här med att plagiera. Lär ungarna konststycket att stjäla rakt av. Dock, uppfinn inte hjulet på nytt utan ta 3 fjärdedelar av ursprunget och lägg till din egna takt. Det är så kunskap förmeras…

    Och nätet är just det strukturkapital som gör det möjligt att utveckla kunskapkapitalet som annars finns inlåsta i våra hjärnor till ingen nytta.

    Eller som någon sa till mig när skrivit min första bok, hur kan du lämna ut ditt kunnande på detta sätt. Vad ska du jobba med nu?

    Mitt svar blev: Vad läsaren inte vet står mellan raderna!!

Kommentarer inaktiverade.