Dagsarkiv: 14 juni 2010

Wikipedia och erkännande, en fråga värd att fundera kring…

Min dag har varit full av intryck då jag tillsammans med Mathias Klang varit inbjudna till Kungsbacka för att prata om källkritik och upphovsrätt. På förmiddagen pratade Stig Roland Rask om Lunastormeran.

I samband med Mathias Klangs föreläsning om Creative Commons licenser kom frågan om hur du gör en korrekt attribution om du skapar ett ”nytt verk” av en annans verk. Dvs hur ska attributionen se ut vid bearbetningar? Säg att jag tar följande bild:

stockholm slussen av Mathias is analogue CC (by,nc, sa)

som sedan Mathias har redigerat/bearbetat så bilden blev följande:

Gamla Stockholm av Klang och Mathias is analogue CC (by,nc, sa)

och sedan redigerar/bearbetar jag den också, hur ska då verket licensieras, med samma licens så klart?

Men i vilken omfattning är detta/denna bearbetning fortfarande ett verk av upphovsmannen? Istort sett har jag ändrat hela hans ursprungliga verk, och ändå bör jag ange honom Underbart klart du ska låta rubriken stå, om det passar får du gärna nämna mig, men inget måste 🙂 kör!och Mathias som upphovsmän tillsammans med mig, om nu nästa användare gör redigeringar av min bild än en gång kommer verket än längre från det som skaparen skapat.

Hur länge ska man ange den ursprunglige skaparen? När blir verket ett eget verk etc… Bra frågor.

Staden av Kristina Alexanderson och Klang och Mathias is analogue CC (by,nc, sa)

Mathias Klang (säger sig inte ha tänkt klart), jag säger att vi inte är inte överens om hur artiklar i Wikipedia ska attribueras! En artikel i Wikipedia kan helt ändrat skepnad precis som bilden ovan från det den skapades. Den ursprungliga texten kan under revisionerna/bearbetningarna av artikeln helt ha redigerats bort, lite som Mathias is analougues bild blivit genom min och Mathias Klangs redigeringar/bearbetningar.

Jag har skapat en enkel illustration av hur en wikipedia artikel skapas med hjälp av bilder…

Problem: Vem är skaparen av verket? Vi alla tre så klart, men vem ska attribueras? I detta fall säger god sed att alla tre kan nämnas och då bör vi också göra så… Men när fem till redigerat bilden, hur ska attributionen se ut?

Jag och Mathias är överens om att det finns problem, och att det är orimligt att låta Wikipedia stå som ensam upphovsman, eftersom det är Wikipedias användare som skapar verken, artiklarna, och dessa bör erkännas. Men vem ska man attribuera? Det är frågan som vi brottas med. Jag anser att det enda rimliga är att attribuera den som ursprungligen skapade artikeln, eftersom den informationen är lättillgänglig, och möjlig att komma åt för användarna. Kanske bör man lägga till den senaste revisionen? Men om den senaste redigeringen bara är ett kommatecken ska det räknas, som skapande? Har det verkshöjd? Eller krävs inte det vid bearbetningar?

Sedan till frågan som arkiv, bibliotek och museer brottas med nämligen att beskyllas för att lägga till upphovsrätt på verk som blivit ”allmänna” eller ”fria”, tillgängliga utan upphovsrätten. Wikipedia anklagas ofta för att ha artiklar som är förvillande lika nordisk familjeboks, och om de publicerar artiklar från nordisk familjebok under licensen: by, sa, så innebär det att de lägger på en upphovsrätt på material/text som är fri. Ett problem? Kanske inte, men för arkiven, biblioteken och museerna är frågan om att lägga på en upphovsrätt på fritt material en STOR fråga… Jag undrar: Varför är det inte det för Wikipedia?