Dagsarkiv: 15 juni 2010

Creative Commons funderingar: Men hur är det med upphovsmannen?

I förmiddags var jag inbjuden som talar för folkbildningsrådet och jag pratade om Creative Commons och om vad de ska fundera kring när de ska licensiera sitt material på nätet. Jag hade fått äran att bli inbjuden i egenskap av min roll som skolombud för Creative Commons i Sverige. Min presentation vill jag gärna dela med mig av så här är den:

Det var en otroligt dynmanisk grupp, frågorna riktigt for i luften och de handlade om allt från upphovsmannens ideella rätt till om och hur man skulle välja licens, och jag kände att det här var en grupp som visste vart de var på väg. Det ska bli otroligt spännande att se vart deras arbete kommer att landa.

Vi ägnade ganska mycket tid åt att diskutera attribution, och om det är viktigt eller inte. En annan fråga som berördes och som vi inte kom fram till något svar var på frågan om när mitt skapande inte längre bara är en bearbetning utan en självständig skapelse som tar intryck av någon annans verk.

Diskussionen gick verkligen hög…

Källkritik kring Pepsi, Coca-Cola och två inlägg

Återigen tisdag och idag avslutar jag vårterminens inlägg med ett inlägg om Källkritik, ett inlägg om en utgångspunkt för ett källkritiskt samtal. Och det är en bild över två kända varumärken märken. Ett litet smakprov från inlägget som handlar om trovärdighet samt hur man skapar det i ett blogginlägg:

Frågan som naturligtvis uppkommer är varför ska vi tro mer på den senare bloggens bild än den förras? Och det är en fråga som vi naturligtvis också måste diskutera. Vad skapar trovärdighet? Vad ska vi tro på och vilken historia är mest trovärdig samt varför?

Läs resten av inlägget Källkritik utifrån en bild på bloggen

Sedan vill jag passa på att berätta att Kolla Källans idélåda tar sommarlov och öppnar för hösten igen vecka 32.

TIll er som vill botanisera i källkritik kanske min presentation från gårdagen i Kungsbacka vara lite förströelse…

Kolla Källans idélådas redaktör säger i vilket fall som helst njut av sommaren…

Källkritik utifrån en bild över ett varumärke

Min erfarenhet är att en bra inledning till en källkritisk diskussion är att utgå från något som eleverna känner till, en fråga eller en situation som de har kunskap om, eller åtminstone känner igen. Jag börjar ofta mina källkritiska samtal i vardagen, och vill föra diskussionen utifrån en fråga som jag tror att mina elever kan bli engagerad i.

Dagen inlägg är ett tips på en sådan utgångspunkt, som jag ramlade över då två av mina vänner samtalade om vikten att vara kritisk mot det vi möter på nätet. Deras exempel var en bild som föreställer två kända varumärken och hur deras logotyper har förändrats över tiden.

Ready for takeoff by Stéfan CC (by, nc, sa)

Ready for takeoff by Stéfan CC (by, nc, sa)

Den bild som mina vänner hade som utgångspunkt är ursprungligen publicerad i ett inlägg som heter ” Logovolution” , men de pratade om den utifrån att en av dem hade sett den i ett inlägg på Johan Hedbergs tumblr, där bilden återpubliceras, den 3 juni 2010. Bilden föreställer en tidslinje över hur Pepsi Cola:s och Coca Cola:s logotyper har förändrats eller utvecklats sedan slutet av 1800-talet.

En bild som utgångspunkt

En bild, som den från Johan Hedbergs tumblr, kan fungera som en bra utgångspunkt för att visa att vi kanske inte ska tro på allt vi ser på nätet. Som vanligt anser jag att Kolla Källans lathund är en naturlig startpunkt för att närma sig ett samtal om bilden, och den historia som den berättar.

När jag arbetar med bilder brukar jag dock alltid börja med att låta eleverna beskriva vad de ser på bilden. Så jag skulle börja med att fråga: Vad föreställer bilden? Sedan skulle jag fokusera på följande frågor:

  • Vem har publicerat bilden?
  • Vem har gjort bilden? Kan vi ta reda på det?
  • Vad säger webbadressen? (om avsändaren?)
  • Finns det en om-sida? Vad berättar den om avsändaren?
  • När publicerades bilden?
  • Och i vilket sammanhang är bilden publicerad?

Naturligtvis skulle jag också prata om bloggar, och hur de kan ta ställning till om ett inlägg är trovärdigt eller inte, i synnerhet om inlägget bara består av en bild.

När publicerades bilden?

Den här bilden har varit publicerad på nätet sedan 2008 och det innebär också att det finns flera som har undersökt och sökt motbevisa den berättelse som bilden berättar.

I samtalet som mina vänner hade om bilden kom det fram att en av dem stött på bilden tidigare, och i det sammanhanget hade han också kommit över följande blogginlägg Coca-Cola vs. Pepsi, Revised Edition, som publicerades på bloggen Brand New som vars syfte är att diskutera hur företag arbetar med varumärken.

Skillnaden på blogginlägg

Det intressanta är hur detta inlägg skiljer sig från bildinlägget, och hur den som har skrivit inlägget Coca Cola vs. Pepsi gör för att skapa trovärdighet för sin historia som inte alls stämmer överens med ursprungsbildens historia. Han använder referenser som han hänvisar till genom länkar. Han för ett utförligt utredande resonemang som han belägger med hjälp av bland annat bildexempel.

Naturligtvis skulle jag också föra ett samtal kring vem som är avsändaren till detta inlägg och vilket syfte som han har med sitt inlägg. I slutet av inlägget Coca Cola vs. Pepsi publiceras dessutom en ny bild som illustrerar en annan historia än den första.

Vilken blogg ska man tro på?

Frågan som naturligtvis uppkommer är varför ska vi tro mer på den senare bloggens bild än den förras? Och det är en fråga som vi naturligtvis också måste diskutera. Vad skapar trovärdighet? Vad ska vi tro på och vilken historia är mest trovärdig samt varför?

I den senare bloggen finns länkar till olika källor som skribenten använder för att belägga sitt resonemang, medan den första bloggen endast publicerar en bild, som en självständig sanning. Så personligen är jag mer benägen att tro på den senare. Men det är värt att föra ett samtal kring tillsammans med elever.