”De digitala infödingar” säger mer om oss

Vi pratar om de digitala infödingarna, den digitala generationen, cybergenerationen men frågan är om inte det säger mer oss, eller snarare dem, som använder begreppet, för att beskriva dagens barn och unga eller de som föds nu när de de digitala medierna är en naturlig del av vår vardag.

Undrar om vår generation kallades vi för TV-generationen? eller…

Jag har redan skrivit om David Buckingham, som jag lyssnade på igår, men återkommer till lite av hans tankar även i detta inlägg.

David Buckingham menade att vår relation till medier förändras långsamt. Det sker ingen revolution och de unga kommer inte att stå för den eventuella revolutionen, och inte heller kommer de digitala medierna att förändra oss, precis lika lite som TV förändrade oss. Sedan måste vi inse att medierna inte utesluter varandra, digitala medier kommer inte att ersätta TV lika lite som TV har inte ersatt boken. Det de digitala medierna gör är att den ändrar våra vanor, men vi för över våra konventioner om medieanvändning till ett nytt medium.

Den digitala generationen eller begreppet digitala infödingar säger mer om oss och vårt sätt att se på unga, menade Buckingham. Vi ser på de unga som något främmande, konstigt, märkligt… Visst unga, barn använder media på andra sätt, de ifrågasätter inte, de letar inte efter manualen de prövar, men hur de använder media beror på deras sociala bakgrund, deras klass och deras utveckling. Teknik i sig har inget värde menade Buckingham, teknik skapar inte behov, vi använder tekniken för att tillfredsställa behov.

”teknik skapar inte behov, vi använder tekniken för att tillfredsställa behov”

I skolan handlar det om att transformera, eller överföra barns teknikanvändande till lärande…

Barnen i sig är inte kreativa i sitt användande, det är ordinärt, de använder internet, mobiltelefoner till kommunikation, för att upprätthålla kommunikation och relationer till andra. De upprätthåller de grundläggande behoven som vi har som människor.

Buckingham återkom till att skillnaderna överdrivs, men sa sedan ett faktum är att ”den digitala generationen” tittar mer på TV, och ”relikerna från TV-eran” tillbringar mer tid online. Det finns inga givna sanningar.

Unga är inte flytande eller kunniga i sitt medieanvändande. De upplever ny media som svår och tråkig precis som allt annat lärande tar det emot. Teknologi, som sådan, är en marginell företeelse, unga och barn använder media för att upprätthålla relationer, hålla kontakt med andra, till att vara människor.

Så låt oss sluta använda begrepp som alienerar oss från de unga, och som gör dem till något, några andra än vi. Vi är alla människor som alla vill bli bekräftade, bli ett jag och ett du. Sluta använda begrepp som digital inföding, digitala generationen, för det skapar bara nya klyftor.

4 tankar kring ””De digitala infödingar” säger mer om oss

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Mats Lindholm

    Du har klart en poäng men ändå inte. 😉
    Sådana som du och jag sin skriver bloggar, twittrar, hämtat nyheter från RSS-flöden, använder Delicious osv osv. Vi använder media på ett helt annat sätt och får ett helt annat förhållingssätt till media. Det gör i förlängningen att vi ser världen på ett annat sätt.

  3. Morrica

    Visst har du rätt, Internet är inget spännande, främmande land där man kan ge sig ut och käckt antropologisera bland de primitiva infödingarna.

  4. Pingback: Mattias Karlsson

Kommentarer inaktiverade.