Dagsarkiv: 20 juni 2010

Skolan måste förmedla kunskap på elevernas villkor

Jag har en förkärlek för tal som pratar om en ny era, för skolan, för kunskaper för lärandet. Jag älskar tal som bygger på god retorik, som bygger på ett starkt ethos. Fredagen i Karlstad (World Summit 2010) inleddes med just ett sådant anförande av Lord David Puttnam som pratade om behovet av förändring av skolan, att skolan måste klara av att ta till vara på elevers vilja och lust att lära, att skolan måste reformeras för bli en del av det digitala samhället som skapar nya utmaningar för utbildningssystemet, men också nya möjligheter…

Frågan som vi ständigt återkommer till är om:

Utbildningssystemet ger eleverna det de behöver för att klara framtiden?

Puttnam menade att det är en gyllene tid för undervisning, som ska förbereda den kommande generationen för en föränderlig värld där de ska verka och vara kreativa och förändringsbara. Skolan kan inte som institution stå kvar och inte anta den digitala teknologin som har ändrat världen utanför och hur vi kontaktar varandra…

Teknologin skapar nya förutsättningar för lärande, och vi måste förbereda eleverna för att använda och bli mer medvetna i sitt användande av ny teknologi, lära elever att sortera ta ställning, skilja gott från ont…

Puttnam var tydlig med att utbildningen är oerhört viktig och teknologin skapar möjligheter att sätta lärandet i centrum .

Sedan sa Puttnam sånt som:

I verkligheten är läraren framtidens viktigaste person, vår framtid kan inte bli bättre än vår genomsnittlige lärare

Vår uppgift, som lärare, menade Puttnam måste vara att förmedla nyfikenhet, coacha, att vara kollegor, vänner och förmedla kunskaper om den digitala verkligheten. Sedan är det inte så att de grundläggande färdigheterna inte behövs övas och förfinas i en digital värld utan naturligtvis måste elever utveckla färdigheter i att läsa, skriva och räkna men elevernas förväntningar har ändrats och det måste skolan inse. Undervisningen måste ge och förmedla kunskap om den verklighet som eleverna lever i på ett sätt som fungerar för elever.

Skolan måste förmedla kunskap om den verklighet som vi lever i och på ett sätt som fungerar för våra elever.

Hur skapar vi medvetna digitala konsumenter?

Är vi medvetna om digital marknadsföring? Hur den fungerar och vilka metoder som används? Och hur förbereder vi unga och barn så att de blir mer medvetna konsumenter i en digital era?

I torsdags morse i Karlstad inleddes World Summit med Kathryn Montgomery och hennes man Jeffrey Chester från Digital Ads med en presentation kring digital marknadsföring.

Digital marknadsföring för unga bygger på genomtänkta strategier, där de stora förtagen använder de möjligheter, som webben ger i att skapa relationer till barnen. De skapar ett helt innehåll som bara bygger på marknadsföring. Det är en interaktiv marknadsföring, som McDonalds på McWorld där användarna blir aktiva röstar, ett interaktivt samspel, där användarna är aktiva. Användarna är med och skapar marknadsföringen, skickar kampanjen vidare som kedjebrev i sina sociala nätverk, genom SMS, genom Facebook, genom övriga sociala plattformar som barnen använder.

Många av dessa kampanjen bygger på Word of Mouth, dvs att jag berättar för dig och du för det sedan vidare i ditt nätverk.

I digital marknadsföring är insamling av data som beskriver målgruppens beteende, A och O. Sedan visade tog Montogomery och Chester upp communitys som Habbo, vilka i sina plattformar inbyggt survey som användarna svarar på och sedan säljer Habbo denna data till företag som  sedan använder den för att utveckla marknadsföringen för barn och unga.

Hela marknadsföringen går ut på att användarna ska identifiera sig med varumärket, leka, leva vara det. Sedan tog Kathryn Montogomery och Jeffrey Chester upp exemplet med Hotel 626, vilket var en reklamkampanj för Dorito och deras nya chips, som byggde på att en plattform där du som användare ska ta dig igenom ett hotell och utan ett enda gång chips lyckade företaget öka sin försäljning av chips och sälja slut sina chips på två månader.

En otroligt engagerande och viktig föreläsning om hur nya former av medier skapar nya marknadsföringskanaler. Naturligtvis har vi, vuxna och skolan ett ansvar för att lära barnen att hantera detta, lära sig förstå de mekanismer som finns i dessa nya medier samt hur företag använder dessa medier och vårt beteende i dem för att öka sin försäljning. Här har skolan en nyckeluppgift, eftersom alla kommer i kontakt med skolan, oavsett bakgrund och klass, och det är viktigt att medvetandegöra barn och unga om hur digital marknadsföring går till och sedan föra samtal kring de marknadsföringsmetoder som används för att nå unga konsumenter så att de kan bli mer medvetna i sina val och i sin konsumtion.

In med mer medie- och källkritik kring nya medier i skolan.