Hur skapar vi medvetna digitala konsumenter?

Är vi medvetna om digital marknadsföring? Hur den fungerar och vilka metoder som används? Och hur förbereder vi unga och barn så att de blir mer medvetna konsumenter i en digital era?

I torsdags morse i Karlstad inleddes World Summit med Kathryn Montgomery och hennes man Jeffrey Chester från Digital Ads med en presentation kring digital marknadsföring.

Digital marknadsföring för unga bygger på genomtänkta strategier, där de stora förtagen använder de möjligheter, som webben ger i att skapa relationer till barnen. De skapar ett helt innehåll som bara bygger på marknadsföring. Det är en interaktiv marknadsföring, som McDonalds på McWorld där användarna blir aktiva röstar, ett interaktivt samspel, där användarna är aktiva. Användarna är med och skapar marknadsföringen, skickar kampanjen vidare som kedjebrev i sina sociala nätverk, genom SMS, genom Facebook, genom övriga sociala plattformar som barnen använder.

Många av dessa kampanjen bygger på Word of Mouth, dvs att jag berättar för dig och du för det sedan vidare i ditt nätverk.

I digital marknadsföring är insamling av data som beskriver målgruppens beteende, A och O. Sedan visade tog Montogomery och Chester upp communitys som Habbo, vilka i sina plattformar inbyggt survey som användarna svarar på och sedan säljer Habbo denna data till företag som  sedan använder den för att utveckla marknadsföringen för barn och unga.

Hela marknadsföringen går ut på att användarna ska identifiera sig med varumärket, leka, leva vara det. Sedan tog Kathryn Montogomery och Jeffrey Chester upp exemplet med Hotel 626, vilket var en reklamkampanj för Dorito och deras nya chips, som byggde på att en plattform där du som användare ska ta dig igenom ett hotell och utan ett enda gång chips lyckade företaget öka sin försäljning av chips och sälja slut sina chips på två månader.

En otroligt engagerande och viktig föreläsning om hur nya former av medier skapar nya marknadsföringskanaler. Naturligtvis har vi, vuxna och skolan ett ansvar för att lära barnen att hantera detta, lära sig förstå de mekanismer som finns i dessa nya medier samt hur företag använder dessa medier och vårt beteende i dem för att öka sin försäljning. Här har skolan en nyckeluppgift, eftersom alla kommer i kontakt med skolan, oavsett bakgrund och klass, och det är viktigt att medvetandegöra barn och unga om hur digital marknadsföring går till och sedan föra samtal kring de marknadsföringsmetoder som används för att nå unga konsumenter så att de kan bli mer medvetna i sina val och i sin konsumtion.

In med mer medie- och källkritik kring nya medier i skolan.

6 tankar kring ”Hur skapar vi medvetna digitala konsumenter?

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: Jerry Silfwer

  3. Pingback: Krister Hansson

  4. Pingback: Spinns Smurftips #sommarkollo #PRofSweden — Doktor Spinn

  5. Pingback: TotalMarketing.se

  6. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.