Går det att skilja det privata från det offentliga?

När jag läser twitterprofiler ramlar jag regelbundenhet över formuleringar som ”de åsikter som jag uttrycker här är personliga” eller ”det är mina ord inte min arbetsgivares”. Jag beundrar styrkan i de orden och funderar över hur gör du då?  Och om det går, hur lär vi elever det?

Jag har brottats med frågan ett tag nu, funderat över hur det ser ut, funderat på om jag kan skilja privata från min yrkesroll? Frågan jag brottas med är: om jag har eller uttrycker kontroversiella åsikter kommer det inte bara att förknippas med min yrkesroll, med mina arbetsgivare, och/eller uppdragsgivare? Om mina elever har kontroversiella åsikter, hur kommer det att återspeglas sig på min skolan, på min yrkesroll, på mina elever? Frågan aktualiserades idag av Stakstons inlägg Befriad Zon en twittrande lokförare en utmaning för SJ AB.

En lokförare som inte twittrar på uppdrag av SJ men som privatperson väljer att läxa upp kunderna för händelser som skett under hans arbetstid.

En händelse som visar att man må uppleva sig själv som hur privat som helst – men för utomstående är man en representant för sin arbetsgivare. En konsekvens av de nya kommunikationsverktygen som nu varje verksamhet måste hantera. Vare sig det är privat eller offentlig verksamhet.

Det gäller faktiskt även skolan, vi har elever, som agerar på nätet i offentliga arenan, på Facebook, på Youtube etc och vi måste också förhålla oss till deras agerande vare sig vi vill eller inte. De uttrycker sina åsikter privata eller inte om skolan, om lärare, om kamrater, sin vardag, de delger världen sina berättelser, men lyssnar vi? Tar vi del av den? Eller inte?

Att vara aktiv på nätet i sociala medier innebär att vara offentlig, och den offentligheten måste vi i skolan hantera, reflektera över belysa tillsammans med eleverna, frågan som Stakston så tydligt belyser är om det går, eller om omgivningen klarar av att skilja yrkesrollen från den privata Det är en fråga som vi alla måste brottas med i vårt nya medielandskap. Låt oss i skolan ta vårt ansvar och kanske börja med att belysa frågan om privat kontra offentligt, en av de frågor som vi måste förhålla oss till i sociala medier, varför inte börja där.

12 tankar kring ”Går det att skilja det privata från det offentliga?

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Pingback: Anna-Stina Takala

 3. Pingback: bibliobuster

 4. Pingback: KLA

 5. Anna-Stina

  En viktig och intressant frågeställning. På ett sätt är det ju självklart att det vi uttrycker ”privat” färgar av sig på både oss själva som yrkespersoner och på våra organisationer. Å andra sidan kan förstås inte en organisation hållas rent ”juridiskt” ansvarig för saker som anställda gör på sin fritid.

  Något som har bekymrat mig lite från och till är t ex biblioteksbloggar som skrivs anonymt och som går ut på att klaga på alla de ’imbecilla’ människor som kommer till biblioteket hela dagarna. Visst, det kan vara roligt formulerat och det är anonymt och på fritiden. Men om vi tror att detta inte påverkar den bild som människor har av vad bibliotekarier pratar om vid kaffeborden, dvs hur dumma alla låntagare är, så tar vi ju grundligt fel. Exemplet går fullt ut att jämföra med SJ-exemplet.

 6. Mats Fagerberg

  Intressant exempel, men jag håller inte med Britt Stakston fullt ut (funderar att skriva en kommentar på hennes blogg). Dels hur man skall se på @SJ_AB:s twittrande, dels på hur hon ser på statligt anställdas lojalitet och yttrandefrihet.

  Sedan beror nog det också på i vilken typ av verksamhet man jobbar med. Jag som finns inom den akademiska världen har nog ett större utrymme jämfört med om man jobbar inom en traditionell förvaltningsmyndighet, men jag tror också att man inom skolans område har ett visst utrymme och frihet som man kanske inte har inom en del andra verksamheter. Sedan gäller det naturligtvis att veta vad gränsen går för vad man kan tvittra eller blogga om, och här har vi sett ett antal övertramp den senaste tiden.

 7. Mats Lindholm

  Tror vi måste lärar oss att förhålla sig till den nya verklighet som vi tillsammans håller på att skapa oss med bland annat sociala medier.

  Är viktigt att påminna oss alla att denna uppdelning av privat och offentligt har en kort historia. Att göra en sådan uppdelning i bondesamhället hade varit otänkbart.

 8. Helena Sjöberg

  Bra inlägg Kristina. Tror precis som du att vi måste prata betydligt mer i skolan om hur vi förhåller oss till privat-offentlgt, vad vi skriver och hur vi skriver på olika sociala media, samt det som både du och Stakson tar upp – hur det uppfattas av andra. Det är en jätteviktig diskussion! Det handlar om lagar, regler, yttrandefrihet m.m. men det handlar också om etik, moral, värdegrund etc. Sociala media har precis som Mats skriver bidragit till att skapa en ny verklighet där information och kommunikation sker på så många fler plan en tidigare och formella kanaler får en förändrad roll. Nytt, annorlunda – ja, men nödvändigt att förhålla sig till.

 9. Pingback: Hur skilja på privatjaget och företaget i sociala medier? | Kreafonbloggen

Kommentarer inaktiverade.