Twitter och de sju dödssynderna, något att ta ställning till?

Att twitter och jag är bästa vänner är knappast någon nyhet. BrianKotts på twitter fick mig att fundera kring twitter och de sju dödssynderna idag, och frågan om twitter och dödssynderna? En intressant tanke!

Likaså är Mats Lindholms fråga om privat kontra offentligt spelade någon roll under bondesamhället, då var väl allt offentligt? Alla dina hemligheter var offentliga sådana…

I postcasten de sju dödssynderna på twitter, som är gjord utifrån Scott Strattens inlägg på sin blogg un-marketing The 7 deadly twitter sin. I pdcasten pratar han och programledaren om twitter och de sju dödssynderna. Podcasten i sig är väl värd att lyssna på. Jag både läste inlägget och lyssnade på poscasten, och i stort handlar det om följande:

Greed (girighet)

is quite a popular sin. Twitter by default is a self-centered tool. It’s about us. But it’s 100x better if used as a conversational tool versus a dictation.

Härligt att höra, men låt twitter handla om samtalet, dialogen, använd inte verktyget som en diktafon.

Gluttony (frosseri)

GET FOLLOWERS FAST!!!!

Vilja vill du följa, de som bara ser twitter som en tävling i att få många följare?

Sloth (lättja)

Twitter is a conversation, it’s truly what I love about it. But imagine having a conversation with someone where they take an hour to reply to you, face-to-face. How awkward would that be: “How, how’s business?” and they blankly stare off for an hour, then reply “Good thanks!”

Lättja, är det en synd att inte besvara en fråga inom rimlig tid?

Wrath (vrede)

One of the worst things about Twitter is the reactionary nature of it. Most of us don’t think before tweeting and for the most part it’s ok since most tweets are harmless/boring/innocent by nature. But once in a while we react/lash out above our better judgement. It takes 1000 tweets to build a reputation and 1 to change it all.

Tänk innan du postar, i synnerhet om det rör politik eller religion säger Stratten. Sedan tänker vi alla på SJ:s twittrande lokförare

Lust (kättja) /…/have a flattering picture as your Twitter profile, it catches the eye. The problem is when people turn creepy or obnoxious (and by people I mean guys).

Hmm, jag undrar jag!

Pride (stolthet/högmod)

I have no problem with you being proud of something. I mean true pride. Something you accomplished, your kids, whatever. Scream it from the top of the mountains, good on you. Just do it in moderation. Don’t just talk about yourself, spread pride of others too.

Lätt att rå på, du behöver faktiskt inte bara prata om dig själv? Prata om andra och med andra också twitter är ett konversationsverktyg..

Envy (avund)

I podcasten pratar Skott Stratten om avund i förhållande till antalet följare, att vi stirrar oss blind på siffror, och inte ser den tid och det engagemang som ligger bakom siffrorna i antalet följare. Tänk kärlek, istället för avund…

Podcasten och inlägget om de sju dödssynderna fick mig att fundera en del kring mitt eget twittrande, samt hur jag ser på det, och dödssynderna. Kanske värt att fundera kring så här mitt i ledigheten och semestern.