Sociala medier och skolan – ett demokratiskt ansvar

Det finns en fråga som inte lämnar mig. Under rubriken rättigheter och skyldigheter står det följande i Läroplanen lpo 94

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den skall utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar.

En av skolan viktigaste uppgifter är att förmedla kunskap om de demokratiska värden, att skolan ska förbereda eleverna för att deltaga i samhällslivet. Vad innebär det idag? Om dagen politiker, en del av det demokratiska samtalet sker idag i sociala medier, politiska partier har Facebooks sidor, många politiker twittrar, hemsidor för politiska partier är vardagsmat, och politiska bloggar möter vi över allt.

Behöver jag säga mer? Behöver jag säga källkritik, informationssökning, kunskap om medier om hur sociala medier fungerar, samt hur vi förhåller sig medveten till den informations som vi möter i sociala medier, förmedlar skolan kunskap om det?  I synnerhet om Mathias Klangs påstående om att ”genom sociala medier vecklas sanningen ut och sprids”  som så snyggt formulerar det i inlägget Källkritik via sociala medier, där han gör en poäng av att det är så mycket enklare att via sociala medier jämföra olika källor.

Ännu en anledning till skolan ska anamma sociala medier. Skolan har en viktigt uppgift att ge alla samma förutsättningar att medverka och delta som demokratiska medborgare i vår samhälle och i vårt medielandskap. Allt annat är ett svek för de svagaste grupperna, de som inte har tekniken i hemmet, de som inte har föräldrar som är online, som anammat tekniken. Det är en demokratifråga, en fråga om att alla ska och bör få möjligheten att aktivt deltaga i samhällslivet.

7 tankar kring ”Sociala medier och skolan – ett demokratiskt ansvar

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Pingback: Anne-Marie Körling

 3. Pingback: kajsasi

 4. Mats Lindholm

  Självklart borde skolan jobba med dessa medier med alla elever för det är som du påpekar att vi som är intresserade ser till att våra barn får dessa färdigheter.

 5. Plura

  Man kanske skulle fundera en stund över det här med datorer till alla elever som en demokratisk rättighet. Hemsk tank för alla lärobokskramare. Datorn som nytt instrumentet för att söka kunskap på istället för att bläddra i pappersböcker av begränsat värde som håller på att bli lösbladssystem som sprids för vinden.

  Samtidigt är det viktigt att se att det finns en demokratisk ordning utanför de sociala medierna, det som ibland kallas verkligheten. Något du kan slänga käft med politikerna i Almedalen under veckan som kommer.
  Lycka till Kristina från Plura på tisdag.

 6. Petter

  http://shpetter.wordpress.com/2010/06/12/demokratiprojekt/

  Skrev detta blogginlägga för ett tag sedan utifrån mina praktiska erfarenheter under våren med ett demokratiarbete i en av mina klasser. Det hakar i din text här så bra så jag tänkte jag skulle dela med mig av den 🙂

  För mig är demokratin, och att förbereda dagens unga på att vara en del av samhällslivet en av de viktigaste uppgifterna vi har i skolan. I och med att en stor del av den reella politiska debatten idag sker på nätet och i olika sociala medier så är det en del av samhället och i förlängningen då skolans ansvar att se till att alla har möjlighet = kunskap att delta.

 7. Jon

  Att anamma sociala medier och att undervisa om det är två helt skilda saker. Det är väldigt viktigt att skolan även tar med de nya medierna i undervisningen och just trycker på källkritiken, vilket är ett reellt problem idag (som även finns med tryckt litteratur så klart).

  Det finns inga ungdomar idag som blivit politiskt aktiva eller blivit mer intresserade av politik bara för att politiker har bloggar eller facebook-sidor. De som deltar där har troligtvis redan varit aktiva innan på något vis eller skulle vara aktiva även utan nätet som samlingsplats. Allt annat är en myt, vilket det också finns ganska bra forskning på – något som alla ”sociala medie-experter” inte verkar tycka vara så viktigt.

  Således: Skolan bör fokusera på 1) informationssökning på nätet, inte ungdomar har en aning om hur man kan söka på nätet förutom Google. 2) Källkritik. Att vara källkritisk är oerhört viktigt – och har alltid varit så – men i dagens läge är det betydligt svårare att kunna manövrera i djungeln av webbplatser, böcker och tidningar.

  Allt blaj om att skolan ska hålla på med sociala medier och att detta är utgångspunkten för allt är helknasigt.

Kommentarer inaktiverade.