Med länkar och transparens blir källkritik A och O

Jag läser Matthew Ingrams inlägg Twitter Forces Media to Confront the Myth of Objectivity, vilket handlar om vad en CNN journalist som efter att hon enligt följande artikel i New York Times CNN Drops Editor After Hezbollah Comments:

published a Twitter message saying that she respected the Shiite cleric the Grand Ayatollah Mohammed Hussein Fadlallah, who died on Sunday. /…/

Ms. Nasr, a 20-year veteran of CNN, wrote on Twitter after the cleric died on Sunday, “Sad to hear of the passing of Sayyed Mohammed Hussein Fadlallah … One of Hezbollah’s giants I respect a lot.”

Historien visar att det finns inboende konflikter i sociala medier, vad kan och inte kan man kommentera i sociala medier. Än en gång blir konflikten kring ”privatpersonen kontra yrkesrollen” tydlig, och att omfånget 140 tecken har sina begränsningar. Inlägget av Ingrams är i sig intressant och visar på problematiken att  via twitter har yttrat sig i en politisk fråga (Israel-Palestina konflikten).

I sig ett intressant dilemma, men i slutet av inlägget länkar Matthew Ingram ett intressant inlägg av David Weinberger Transparency is the new objectivity som handlar objektivitet och transparens, en tanke som vi alla bör ta till oss, i och utanför sociala medier, förhålla oss till:

In fact, transparency subsumes objectivity. Anyone who claims objectivity should be willing to back that assertion up by letting us look at sources, disagreements, and the personal assumptions and values supposedly bracketed out of the report.

Objectivity without transparency increasingly will look like arrogance. And then foolishness. Why should we trust what one person — with the best of intentions — insists is true when we instead could have a web of evidence, ideas, and argument?

In short: Objectivity is a trust mechanism you rely on when your medium can’t do links. Now our medium can.

I skolarbetet med digitala källor – länkar och transparens som finns i digitala källor, som finns i sociala medier (bloggposter, wikipedia etc) blir det ännu viktigare att elever i skolan lär sig vara medvetna samt källkritiska i sitt arbete med att förhålla sig till information, bilder och texter på nätet. Det är väl så viktigt att elever lär sig vara källkritiska mot text och annat material som finns i traditionella medier och i böcker, men bristen på transparens gör det många gånger krångligare.

Samt att det är viktigt att elever lär sig publicera sina arbeten på nätet, lär sig hur de kan arbeta med att länka till trovärdiga och aktuella källor.

4 tankar kring ”Med länkar och transparens blir källkritik A och O

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: Johan Lange

  3. Pingback: Marie Grusell

  4. Pingback: Ann Markström

Kommentarer inaktiverade.