Varför ska du använda sociala medier i skolan?

Ända sedan Almedalen har frågan hängt över mig, JohanLange påminner mig försiktigt med bara sin närvaro på twitter (han säger inget, men jag minns att jag lovat, och lovat igen) att jag ska skriva om vilka pedagogiska fördelar som jag ser med att använda sociala medier i klassrummet.

Idag hamnade jag åter på Josef Collentines blogg och inlägget Don’t Focus on Social Media, Focus on How to Use it! och det slog mig han har verkligen rätt, i skolan bör det inte handla om sociala medier, utan om hur du och dina elever kan använda sociala medier, samt vilka vinster vi i skolan får av att använda dem.

Sedan vet jag att det i skolan precis som i det övriga samhället pågår en debatt kring nyttan av sociala medier, om Facebook ska vara spärrat eller inte, vad och vilka sajter som elever och lärare ska ha tillgång till, om jag som lärare ska vara vän med mina elever på Facebook eller inte etc. Men jag tänkte i en liten kort bloggserie ge mina reflektioner kring varför vi i skolan bör använda sociala medier, vilka fördelar dessa verktyg kan ge, eftersom panelen i Almedalen kom att handla främst om sociala medier inte om hur vi ska använda dem.

Som jag ser det kan jag ser det finns det två tydliga skäl till att skolan ska använda sociala medier vid sidan av att de är naturliga inslag i vår och våra barn, elevers vardag. Statistik som finns i Unga svenska och internet gör det tydligt:

men samtidigt så används internet begränsat i skolan

Och då vill jag tydlig göra en skillnad mellan internet och sociala medier. Internet i skolan är främst förknippat med informationssökning, inte med sociala medier, och web 2.0 där användarna med hjälp av olika kommunikationsverktyg skapar tillsammans. De skäl som jag vill lyfta är:

1. Digitala kompetens, elever/lärare kan inte utveckla digitala kompetens om de inte använder sociala medier

 • En av EU:s åtta nyckelkompetenser som handlar om att vi som medborgare behöver kunna hantera

/…/ digital kompetens, vilket innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT-färdigheter, det vill säga användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet.

Hämtat från: Europeiska unionens officiella tidning (2006). EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS REKOMMENDATION av den 18 december 2006 om nyckelkompetenser för livslångt lärande

Unga och ungdomar har inte dessa färdigheter bara för att de är födda in i en era där digitala medier är naturliga inslag, kritiskt tänkande, informationssökning är färdigheter som måste övas, för att vi ska utveckla färdigheter i dem.
Kommunikation ägnar vi oss åt från den dagen vi föds tills den dag vi dör, men vi måste öva ständigt både med och utan digitala hjälpmedel.

2. Sociala medier är outstanding som kommunikationsverktyg elev-elev, lärare-elev, lärare-lärare, skola-föräldrar-elev

 • Dessutom kan vi med hjälp av sociala medier dela, kommunicera med många olika uttryck
  • bild
  • ljud
  • text
  • rörlig bild
  • animation
  • etc.

3. Sociala medier är grymma pedagogiska verktyg, som varje lärare bör anamma och använda, eftersom de är fantastiska pedagogiska verktyg. De underlättar för elever och lärare att genomföra skolarbete. Men vilka är de pedagogiska fördelarna? Så här på rak arm vill jag nämna följande:

 • samarbetsmöjligheterna, att elever/lärare kan samarbeta utan att behöva vara i samma rum vid samma tid
 • offentligheten- att alla kan läsa ta del av allas arbete
 • tillgängligheten – ständigt tillgängligt
 • internet, sociala medier som verktyg medför att elever kan redovisa kunskaper med olika medium
 • medvetenheten och kunskaperna som eleverna får om mediet, om internet och sociala medier i synnerhet
  • hur man ser vem som länkat till ett Youtube-klipp
  • att man ska titta på Om-sidan
  • subjektiviteten
  • transparensen
 • informationssökning, informationskompetens
 • möjligheterna till variation

Sedan undrar Du men, det måste du utveckla Kristina, snälla berätta mer. Det blir inte i det här inlägget jag får återkomma till fördjupande exempel och tydliggörande i hur du kan använda sociala medier i klassrummet/skolan samt vilka fördelar det medför.

28 tankar kring ”Varför ska du använda sociala medier i skolan?

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Pingback: Ann Markström

 3. Pingback: KristinaAlexanderson

 4. Pingback: Marie Andersson

 5. Pingback: Emil Jansson

 6. Pingback: Åse Lundblad

 7. Pingback: Anne-Marie Körling

 8. Pingback: Skriver under på varenda stavelse >> Kristina Alexandersons blogg » Varför ska du använda sociala medier i skolan? ( @kalexanderson ) | Signerat… //Mia Ankarvall

 9. Pingback: Elisabeth Lövgren

 10. Pingback: Ann-Catrin Brockman

 11. Pingback: Josef O. Collentine

 12. Cecilia Bengtsson

  Som alltid ett välskrivet inlägg men jag tänker att du genom alla dina blogginlägg redan gett många exempel och fördjupningar kring varför sociala medier är mkt bra pedagogiska verktyg. Dessutom ger du exempel på andra som använder sig av olika webbverktyg t.ex. Årstaskolan mfl. Självklart vill jag läsa mer av dina blogginlägg vill bara framföra att det finns ett stort bra arkiv på din blogg & kolla källan att återanvända!

  1. Kristina

   Någonstans är det så att jag skriver mig till kunskap, och vrider på det jag gjort en gång till får ut ännu en vinkling jag fick inte skrivit allt så kanske blir det återpubliceringar kanske nytt vi får se, jag vet väldigt lite om det just nu 🙂

    1. Cecilia Bengtsson

     Jag håller med om att ytterliggare vridningar ger fler dimensioner och kunskaper. Vända och vrida på saker och vässa sina argument etc. Med hopp om att många inspireras till att använda sociala medier. P.S mkt bra att du gör skillnad på internet och sociala medier och förklarar varför. Tror att det är något att fördjupa sig i för min del!

 13. Pingback: Brian

 14. Pingback: Om skillnaden mellan internet och sociala medier | Cecilias tankar

 15. Pingback: Reflekterat – Sanningen om samhället » Dagens politiska inlägg < 2010-07-19>

 16. Pingback: Ann Markström

 17. Pingback: Mats Larsnäs

 18. Pingback: Ann Markström

 19. @collentine

  kul att du hittade min post och sprider tanken vidare! Kan tyckas petigt men du får gärna lägga till ett ’e’ i mitt efternamn…

 20. Pingback: LUCK® i skolan « Johan Lange's view on…

 21. Pingback: @twittcoachen

 22. Pingback: @twittcoachen

 23. Pingback: Åse Lundblad

 24. Pingback: Anna Eriksson

Kommentarer inaktiverade.