Dagsarkiv: 07 augusti 2010

Om lärarens ansvar att se och bekräfta alla sina elever

Facebook fick jag den mycket retoriska frågan av en vän (Jenny Ström) om: ”Kristina Alexanderson: Vad hade skilt sig om jag hade haft en lärare som dig?” efter att jag hade publicerat ännu några av mina Klonbilder.

Bland annat den nedan som är tillägnad Lars Lundqvist alias Arkland_swe.

The Clones for you arkland_swe

Frågan som Jenny ställer handlar ju egentligen inte om mig, utan den handlar om att vara elev. Den handlar om varje ung människas rätt att få vara sig själv, få växa som sig själv, få stöd för att utvecklas och växa i skolan i mötet med vuxna i skolan. Den handlar om skolan som en plats där alla ska kunna vara, trivas kunna växa och känna sig trygg och bekräftad som människa. Den handlar om lärarens yrkesroll, om vårt ansvar, vår uppgift att se alla våra elever. Den handlar om det stora ansvar vi har för att se och bekräfta varje elev och hans/hennes förmåga. Det är stort att vara lärare och det är svårt. Det kräver mycket, men å andra sidan får vi mycket tillbaka.

Igår träffade jag en kollega. Vi promenerade runt Söder, och vi pratade om lärarskapet, om ansvaret, om arbetet, om motsättningarna som finns i vår vardag att se varje enskild individ samtidigt som vi ska få en hel grupp att fungera, arbeta mot samma håll, känna sammanhållning, trivas tillsammans, respektera varandra. Vi pratade om hur mycket slit det är att få tillstånd ett fungerande arbetsklimat, där alla blir sedda. Vi pratade om vikten att uppmuntra alla, försöka nå alla, försöka och sträva efter att alla ska få möjligheter att växa som människor och lära sig mer, men det vi båda var överens om var att betalningen är värd allt det där slitet, alla de där timmarna, allt …

Vi pratade länge om betalningen. Om eleverna som hör av sig och berättar: ”Vet du Kristina om det inte hade varit för dig så…”, eller eleverna som stolt stannar upp mitt i ett kundmöte i Almedalen för att krama om en och säga: ”Det här är min gamla gymnasielärare” och med en sån stolthet i rösten. Det är då vi får vår belöning och den är ovärderlig. Men hur är det egentligen att ha mig som lärare? Gör jag någon skillnad?

Jennys fråga tror att varje lärare bör bära med sig, gör jag någon skillnad? Och om så, hur och på vilket sätt?

The Rebels' new weapon

The Rebels’ new weapon by Stéfan CC (by, nc, sa)

Ja, frågan om vad som hade skiljt sig om Jenny haft en lärare som mig kan jag egentligen inte svara på, men jag vet att vi lärare har ett stort ansvar.

Var hamnar man i helvetet när ett CC-verk blir ett Copyright-verk?

Igår publicerade jag ett inlägg Internet, Dantes inferno och Creative Commons. I samband med publiceringen kom frågan upp igen om Copyright och Creative Commons upp igen och först dök den upp i förhållande till villkoret dela lika, som jag valde att tolka som att jag måste även publicera Mathias bloggpost under CC, eftersom han hade det villkoret på sin blogg Techrisk.

Men villkoret DelaLika eller Share Alike är kopplat till bearbetningar av ett verk samt om någon väljer att skapa ett nytt verk med Mathias som utgångspunkt  då måste det nya verket, bearbetningen spridas under samma Creative Commons licens. Det framgår med all tydlighet i villkoret för dela lika. Där det står:

Dela Lika — Om du ändrar, bearbetar eller bygger vidare på verket får du endast distribuera resultatet under samma licens eller en liknande licens som denna.

Sedan kom frågan upp om ”man” bara kan lägga på en Creative Commons licens på vilket verk som helst som man hittar på nätet. Frågan väcktes utifrån att bilden som Mathias har i sitt inlägg har ett okänt ursprung och en okänd upphovsman, och jag valde att tolka bilden som en del av Mathias verk och gav det licensen CC (by, nc, sa) precis som alla verk på Techrisk. Här hade nog funderingarna slutat om inte jag tillsammans med Mathias just håller på att bygga om Creative Commons Sveriges sajt och då sitter jag och läser licenser och licensvillkor och med frågan om frågorna från inlägget igår snurrar i huvudet.

Frågan som jag kom att ställa mig handlar om spridning av ett verk som ligger under Creative Commons måste det spridas på samma sätt? Kan jag som användare av någon annans verk återpublicera (sprida) ett verk som ligger under Creative Commons under Copyright? Vad säger Creative Commons? Kan jag lägga ett verk som ligger under en CC licens som erkännande-ickekommersiell-delalika under en Copyright?

Låt oss börja med att titta på verkligheten. Ett exempel är följande bild Social media Prisma som ligger under CC-licensen erkännande-dela lika Schysst!

Jag kan sedan hitta precis samma bild på Flickr, tex här eller här fast då ligger den under en Copyright. Kan man göra så? Vad säger CC-licensen?

Utan att titta på juridiskan så kan jag ju säga att det känns märkligt för mig, eftersom Das Team von ethority som bearbetat Brian Solis und JESS3´s Conversation Prism: The Art of Listening, Learning and Sharing som är tillgänglig under CC (by) för den tyska marknaden, och valt att låta det nya verket spridas under licensen erkännande-delalika.

Med licensen till ”Social media prisma” är det ok att andra bearbetar verket och att verket används i kommersiella sammanhang, och ändå hittar jag samma verk, eller en bearbetning under copyright. Och frågan jag ställer mig får man som användare av CC-verk göra så? Bearbetning har vi redan klarat av den måste ligga under samma licens, det säger villkoret dela lika (se ovan)

Efter diskussionen kring mitt inlägg från igår var det ju en ”synd” att licensiera ett verk under CC utan upphovsmannens tillstånd. Är det inte en lika stor synd att göra det motsatta, undrar jag…

Att licensiera under Creative Commons innebär att välja att sprida, dela med dig av sitt verk för nu och all evighet, ska kunna spridas i enlighet med de villkor som jag har angett. Och enligt CC måste den som använder ett verk som är licensierat under CC ange upphovsman, verkets titel, (helst med länkar) och även ange licensen som följer med verket samt en länk till licenstexten eller hela licenstexten. Det står i licenstexten, eller? Låt oss titta

I den juridiska texten för licensen erkännande-delalika står följande under rubriken:

4. Inskränkningar.

 1. Licenstagarens tillstånd som anges i punkten 3 ovan gäller endast under villkoren enligt denna Licens samt är förenat med följande inskränkningar:
  • Kopia av, eller Internet-adress (Uniform Resource Identifier) till, denna Licens skall bifogas med varje exemplar
  • Villkor i Licensen får inte ändras
  • Andrahandsupplåtelser av rättigheter till Verket är ej tillåtna
  • Alla hänvisningar till Licensen skall bibehållas
  • Tekniska åtgärder som begränsar rättigheter enligt denna Licens är ej tillåtna

  Ovanstående gäller även Verk som ingår i Samlingsverk, men det krävs inte att Samlingsverket förutom den del som härrör från Verket sprids och licensieras enligt villkoren i denna Licens. Om Licenstagaren skapar ett Samlings- eller Bearbetat Verk, måste Licenstagaren på anmodan från Licensgivaren, så långt det är praktiskt möjligt, ta bort sådan referens som anges i 4c.

 2. Licenstagarens tillstånd till Bearbetat Verk som anges i punkten 3 ovan gäller endast under villkoren enligt denna Licens, eller senare version med samma Licenselement, eller Creative Commons Licens från annan jurisdiktion (”iCommons-licens”) innehållande samma Licenselement samt är förenat med följande inskränkningar:
  • Kopia av, eller Internet-adress (Uniform Resource Identifier) till, denna Licens skall bifogas med varje exemplar
  • Villkor i Licensen får inte ändras
  • Andrahandsupplåtelser av rättigheter till Verket är ej tillåtna
  • Alla hänvisningar till Licensen skall bibehållas
  • Tekniska åtgärder som begränsar rättigheter enligt denna Licens är ej tillåtna

  Ovanstående gäller även Verk som ingår i Samlingsverk, men det krävs inte att Samlingsverket förutom den del som härrör från Verket sprids och licensieras enligt villkoren i denna Licens.

 3. Om Licenstagaren nyttjar rättigheter (enligt punkt 3) till Verket eller ett Bearbetat Verk eller Samlingsverk måste Licenstagaren tillse att alla hänvisningar till denna licens vidhålls, samt i relation till media eller framförandesätt:
  • Upphovsmannen skall omnämnas i skälig omfattning. Detta sker genom att upphovsmannens namn (eller pseudonym), och/eller annan part som utses av Upphovsmannen och/eller Licensgivaren anges för omnämnande i Licensgivarens uppgift om upphovsrättsinnehav eller dylikt.
  • Namnet eller titeln på Verket skall anges om uppgivet;
  • Om praktiskt möjligt, skall den Internet-adress (Uniform Resource Identifier) som Licensgivaren uppger anges. Detta gäller endast om Internet-adressen refererar till uppgift om upphovsrättinnehav eller licensinformation för Verket.
  • För Bearbetat Verk gäller dessutom, att man anger hur Verket används i Bearbetat Verk (till exempel ”fransk översättning av Verket av Upphovsmannen,” eller ”Filmmanus baserat på Verket av Upphovsmannen”). Sådant omnämnande skall införas skäligen. I fall av Bearbetat Verk eller Samlingsverk, skall all erkännande enligt denna punkt genomföras på sådant sätt som är jämförbart i status med annat angivande av upphovsmän.

Ok, och det var ju jättetydligt eller hur… Låt mig förklara, och tydliggöra vad som är centralt i detta stycke av juridiska (jag brukar kalla lagtext för det), och märk väl att jag inte alls är jurist, så jag har kanske fel, men tills Mathias sagt att jag inte fattat eller Kalle så får ni tro på mig…

I livet har vi aldrig bara rättigheter, vi har även skyldigheter, och det gäller även för Creative Commons. Upphovsmannen har gett dig rätten att använda hans/hennes verk under några villkor och det är din skyldighet att följa de villkor som upphovsmannen lagt till verket. Och de är inskränkningarna eller en del av skyldigheterna som är beskrivna i stycket ovan. De skyldigheter som du som användare har för att sprida verket enlig CC-licensen. De är tydliga:

 • Upphovsmannen ska erkännas (namn/alias/gärna länk)
 • Verkets titel
 • Licensen ska anges helst med en länk till licenstexten
 • För bearbetningar ska man ange att det är en bearbetning

Men det jag undrar är fortfarande får jag byta CC till copyright? Enligt första stycket står står det i den sista delen av den första punkten. Jag citerar igen:

Ovanstående gäller även Verk som ingår i Samlingsverk, men det krävs inte att Samlingsverket förutom den del som härrör från Verket sprids och licensieras enligt villkoren i denna Licens.

Alltså borde jag inte kunna ändra på villkoren för verket enligt licensen. Jag måste alltså ange att verket finns tillgängligt under en Creative Commons licens, och på så sätt fortsätta sprida det under CC. Sedan är det det sista avsnittet som är intressant för oss som använder material, nämligen hur vi ska erkänna upphovsmannen och hans/hennes arbete enligt CC. Men återigen står det att vi ska ange licensen och en adress till licensen, och stället där ursprungsverket finns att ta del av.

Så kanske är det inget problem att bilden i exemplet ovan ligger på Flickr under Copyright, det är bara väldigt märkligt, eller så beror det på Jocke Jardenbergs iaktagelse i inlägget Upprop för Creative Commons på #sswc

Ofta när jag pratar med folk om Creative Commons och upphovsrätt så inser jag att de inte menat att deras material inte skulle användas. Det bara blir fel licens på dem, eftersom alla tjänster som förval anger ”All rights reserved”.

Eller så är det en förändring av villkoren, som licenstagaren satt på sitt verk och det står ju tydligt att ”Villkor i Licensen får inte ändras”, men vad betyder det? Att jag inte får skriva om dem, eller att verket ska fortsätta spridas under CC, men det gör det ju om användaren erkänner upphovsmannen i enlighet med de krav som finns i licensen, eller?

Så var det med det… Sedan är det inte min sak att döma, men man kan ju undra var dessa synder hamnar i Dantes internet helvetestratt…