Vad ska skolan lära eleverna om nätet, livet?

Läser Mathias Klangs inlägg om Vad ska skolor lära om nätet, som handlar om Der Spigels nyhet att

the government of the state of North Rhine-Westphalia, recognizing that young people are not always aware of the dangers of revealing personal information on the Internet, is planning to teach school students how to deal with the Internet and social networking sites such as Facebook and Twitter.

”Our goal is to convey that the Internet doesn’t only offer chances and opportunities, but also has risks that students should understand in order to exercise autonomy with regards to digital media,” said North Rhine-Westphalia’s media minister, Angelica Schwall-Düren, in an interview with the Thursday edition of the regional newspaper WAZ.

Frågan som Mathias ställer är om det är en uppgift för skolan… Det är kanske bara en retorisk fråga med jag tänker det framgår ju i läroplanen för det obligatoriska skolväsendet under rubriken skolans uppdrag:

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan skall förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ.

Det ingår i skolans uppdrag att förbereda eleverna för den verklighet som vi lever i. Nätet, teknologin är en del av den komplexa verklighet som skolan ska förbereda eleverna för.

Kanske att nätet inte bara ska utmålas i mörka färger, eller som en plats med bara risker, men en ökad medvetenhet om nätets möjligheter och risker borde ingå i skolan uppdrag… Att lära sig behärska mediet, och förstå mediet, nätet, internet, sociala medier. Jag anser att elever behöver kunskaper om själva medier och hur det fungerar för att de ska klara av att ”kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt”. Sedan kan man ju diskutera hur elever ”utvecklar sin förmåga att kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ”. Kanske är ett första steg att ta upp ”riskerna” och som Mathias avslutar är det så mycket bättre än att tro att om barnen har tillgång till tekniken och teknologin så lär de sig själva. Eller som Mathias uttrycker det:

Det finns en idé att bara alla får tillgång till teknologi så kommer lärandet automatiskt. Så mycket bevis till stöd för detta har jag inte sett.

1 tanke kring ”Vad ska skolan lära eleverna om nätet, livet?

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.