Vad krävs för att lyckas med ett grupparbete? Jo, en blogg…

Jag har tagit till mig bloggen som mitt pedagogiska verktyg, som det verktyg som jag alla år som lärare sökt efter, utan att hitta det. Och sedan fann jag det fast då sökte jag inte, visst är det märkligt. Men det bloggen gör och skapar är riktigt bra samarbetsmöjligheter, men varför fungerar ett grupparbete så mycket bättre på en blogg jämfört med i ett klassrum?

Jag minns med fasa alla de grupparbeten som jag skapat som genomförts under tvång och där de som ingått i gruppen valt att dela upp uppgiften, eller de olika deluppgifterna mellan oss. Du minns kanske också de där grupparbetena där Lisa gjorde bakgrunden, du tog hand om nuläget och Pelle försökte belysa framtiden.

Jag har som lärare suttit igenom otalig redovisningar där den första eleven pratar i bästa fall med inlevelse om sin deluppgift,  den andra om sin och den tredje om sin. Ingen av eleverna har lärt sig något annat än att genom grupparbeten tvingas vi ”låtsas” att vi arbeta tillsammans, och att ett grupparbete egentligen bara går ut på att fördela arbetet så att alla gör ungefär lika mycket och helst med ungefär samma ambitionsnivå.

Mitt mål har alltid varit att mina elever ska få uppleva den känslan som finns när en grupp samarbetar och det samarbetet berikar och inte bara känns som en börda. Jag har enligt mitt eget tycke verkligen prövat många metoder, sökt lösningar i uppgiftskonstruktionen, i gruppstorleken, i sammansättningen, i sättet eleverna ska redovisa sina kunskaper, genom att arbeta med tvärgrupper etc. Allt  jag har kunnat tänka mig.

Med bloggen som verktyg hände det. Något skedde med ”grupparbetena”. Bloggen fick mina elever samarbetar på ett annat sätt, mer på riktigt, inte bara av tvång. Och jag har sökt förklara varför och vad som skiljer ett vanligt grupparbete från ett grupparbete online… Vari ligger skillnaden och varför samarbetar elever när de bloggar i grupp, men inte när de ska samarbeta i ”vanliga” grupparbeten i klassrummet? Var ligger skillnaderna?

 • alla fick ju samma uppgift, precis som vid alla andra gruppuppgifter, men alla skulle också redovisa sin lösning tillsammans med de andras så att det dokumenterades att de hade gjort uppgiften
 • alla skulle dessutom läsa, kommentera andras lösningar av samma uppgift, dvs ta del av andras förslag till lösningar, krav på att skapa tillsammans
 • jag hade ett mål om att de skulle samarbeta, och genom bloggens konstruktion och genom att varje elevs enskilda insats dokumenterades och mötte den övriga gruppen att de skapade tillsammans och på samma villkor
 • en sak till jag formulerade krav på att alla måste delta och reflektera över en kompis inlägg för att de skulle kunna bli bedömda. Samarbetet var ett villkor för att få betyg, för att få ett resultat och även det samarbetet dokumenterades…

Sedan tror jag att möjligheterna att samarbeta utanför begränsningar som att eleverna måste jobba med just det här grupparbetet mellan 10-11 på onsdag förmiddag gjorde sitt.

Jag tror att insikten om att allt arbete, all input man gav också dokumenterades spelade roll, att om jag gjorde mycket, eller mer än de andras syntes det också, och det blev tydligt både för dem och för mig om de deltog eller inte, och det fick alla att delta…

Men idag insåg jag att just detaljen att alla fick samma uppgift att en grupp på fyra personer skulle söka belysa samma fråga gjorde också att de gemensamt undersökte nya infallsvinklar, nya möjligheter tillsammans, som de annars inte tagit sig an, för de hade nöjt sig med att Anna hittade sin lösning på frågan och sedan redovisade den som hela gruppens enda lösning.

Ja, sociala medier och i detta fall bloggen är verkligen, och jag menar verkligen det bästa pedagogiska verktyg jag har ramlat på för att skapa samarbete.

8 tankar kring ”Vad krävs för att lyckas med ett grupparbete? Jo, en blogg…

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Pingback: Juliana Moreira

 3. Pingback: KristinaAlexanderson

 4. Marie Linder

  Det här stämmer väl med mina egna erfarenheter av att grupparbeten gynnas av webbpublicering. En viktig vinst är elevernas insikt om att resultatet blir bättre om man samarbetar, stöttar och hjälper varandra.

 5. Pingback: Johan Lange

 6. Pingback: Anna-Karin Lundström

 7. Pingback: Tobias Solem

 8. Pingback: tobiassolem

Kommentarer inaktiverade.