Källkritik behöver inte vara svårt

I mitt arbete med källkritik har det varit viktigt att välja en utgångspunkt som eleverna kan känna igen, som de kan förhålla sig till. Jag har ofta valt att inleda arbetet med källkritik med att låta eleverna titta på hur till exempel den egna skolan presenteras på skolans webbplats.

By Orange42

Waiting for Time to Pass by Orange42 CC (by)

De har gemensamt fått studera den information som finns om den egna skolan och sedan fundera kring följande frågor:

 • Vem som är avsändare?
  • Framgår det? Hur och varför?
 • Vem som är mottagare?
  • Hur framgår det?
 • Vilken typ av källa det är?
  • Första handskälla?
  • En andra handkälla? Om så anges de källor som informationen bygger på?
 • Vad är syftet med källan?
  • Att informera?
  • Att övertyga?

Det brukar bli spännande samtal, om avsändare och om textens syfte. Samt om skolan lyckas med sina ambitioner.

Ett samtal som utgår från elevernas kunskaper

Min erfarenhet är att det är bra att inleda ett källkritiskt arbete utifrån ett ämnesområde som eleverna kan och har kunskaper om. För då har eleverna kunskaper om det som källan handlar om och då är det också lättare att se de intentioner som finns med texten.
Ofta blir dessa enkla övningar relativt kravlösa, eftersom de inte kräver så stora efterforskningar. Sedan kan du naturligtvis utveckla arbetet med texten om skolan, genom att ta reda på vilka texter/vilka källor som i sin tur står bakom den information som ges om skolan. Men jag brukar istället låta mina elever arbeta med texten och fundera på hur informationen i den skulle se ut om det var en annan avsändare som skrev om samma sak: Vad skulle en före detta elev skriva? Eller en arkitekt? Eller en författare som vill placera ett mord i skolan lokaler? (Ev: Vad skulle eleven själv välja att lyfta fram på skolans webbplats?) etc.

Varje text har en avsändare och ett syfte

Det är en väldigt enkel övning i att göra elever medvetna om att bakom varje text finns en avsändare, som har ett syfte. Och att det krävs kunskaper om det källan berättar om för att du lättare ska kunna förhålla dig medveten till den information som avsändaren presenterar.

1 tanke kring ”Källkritik behöver inte vara svårt

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.