Dagsarkiv: 19 augusti 2010

Använd Creative Commons bilder, men gör det fullt ut

webbkollot på Tjärö i helgen fick jag bland annat den lilla boken En introduktion till det platsburna varumärket  utgiven av Intangible Artifacts. En liten härlig samling bloggposter vars syfte var att bli en

”crowdsourcad inventering av vilka förutsättningar det platsburna varumärket existerar under”.

En liten bok, som tilltalar i form och innehåll med underbara bilder, och till min lycka är många av bilderna under Creative Commons. Kan det bli bättre? Kanske inte.

Men boken får mig att vilja sätta fingret på en väldigt viktig del av att använda bilder/text/musik/ljud/film under Creative Commons, och det är att göra det på ett sätt som är förenligt med de licensvillkor som upphovsmannen angivit när han/hon valde att licensiera sitt verk under Creative Commons. Låt mig ta ett exempel från boken.

September 11 2001 by Wally Gobetz CC (by-nc-nd)

Det är en skrämmande bild, en samtidsdokumentation, som Wally Gobetz lyckats fånga. Att vi sedan får sprida och återpublicera bilden lagligt, under Creative Commons gör den inte sämre. Bilden är välvald i boken, fungerar som en utmärkt illustration. Villkoren är tydliga i licensen: erkänn upphovsmannen (by), icke-kommersiell användning (nc), inga bearbetningar (nd), verket får spridas, kopieras så som det är…

Var vill jag komma? Än en gång säga åh, vad jag är för CC, men det är väl inget nytt. Jag vill komma till den triviala detaljen om CC-erkännandet, eller hur de i boken gör …  det bara står följande som erkännande (eller som källhänvisning till bilden)

DSCN0883

Foto: wallyg/Flickr.com CC (by, nc, nd) CC (by, nc, sa)

Bildens fotograf är namngiven (han är erkänd), de har angett var de hittat bilder på Flickr.com räcker för att jag ska kunna hitta den, och sedan har de angett CC för att tala om att bilden ligger under Creative Commons. Bara CC, inte vilken licens, och det finns ju faktiskt sex stycken. Det är en mindre detalj kan man tycka, det är ju bara några bokstavskombinationer. Det viktiga är väl att det står CC, eller?

Nej, enligt min och jag får nog ta stöd av Creative Commons licensen också är det inte bara en liten detalj, som saknas. Så här står det i licenstexten och jag har för enkelhetens skull valt en svensk översättning där det tydligt står följande när det kommer till Creative Commons licensen:

4. Inskränkningar.

 1. Licenstagarens tillstånd som anges i punkten 3 ovan gäller endast under villkoren enligt denna Licens samt är förenat med följande inskränkningar:
  • Kopia av, eller Internet-adress (Uniform Resource Identifier) till, denna Licens skall bifogas med varje exemplar
  • Villkor i Licensen får inte ändras
  • Andrahandsupplåtelser av rättigheter till Verket är ej tillåtna
  • Alla hänvisningar till Licensen skall bibehållas
  • Tekniska åtgärder som begränsar rättigheter enligt denna Licens är ej tillåtna

[Det är jag som gjort kursiv i texten]

Att bara skriva CC ger inte tillräcklig information för att användaren ska veta vilken licens som gäller, hur vill upphovsmannen att verket ska få spridas? Det framgår inte… Som användare av andras CC-licensierade material har vi ett ansvar för att ange vilken licens, och om möjligt url eller en kopia av licenstexten, så att nästa generationsanvändare kan följa de villkor som upphovsmannen satt upp  för sitt verk.

En trivial sak kan tyckas, men om vi som användare inte följer de villkor, eller inte ”använder”, sprider, delar på de villkor som upphovsmannen angett, då riskerar vi att urholka tilltron till CC-licenserna. Om vi inte följer de villkor som upphovsmannen angett när han/hon licensierade sitt verk, då finns det en risk att en känsla av att ”Det spelar ingen roll vilken licens jag väljer för folk gör ju ändå som de vill” sprider sig. Och jag tror att det på sikt kan urholka tilltron till CC som alternativ. Vi har ett ansvar som användare att fortsätta sprida på samma villkor som vi fick ta del av verket, allt annat är inte bara ett intrång på upphovsmannens önskan, det är dessutom ett enkelt sätt att på sikt helt urholka Creative Commons trovärdighet, och vilka alternativ finns det då?

—-

En liten faktaruta från Webbstjärnan

Exempel – så gör du erkännande

1. Hitta en bild (eller musik, eller en film eller ett annat verk) licenserad under Creative Commons

2. När du publicerat bilden där du vill ha den skriver du bildens namn samt upphovsmannens/skaparens namn i anslutning till bilden.Glöm inte att länka till både verkets ursprungliga sida såväl som till upphovsmannen.

3. Nu ska du ange licenserna till verket, det står på den sidan du hittade verket. Ibland är det bilder som vi visat ovan och ibland är det förkortningar (se förkortningarna bredvid bilderna ovan. Börja med att ange att verket är licenserat under Creative Commons genom att skriva CC, ange sedan de aktuella licenserna.

4. Tillsist länkar du till licensen.

Räcker inte det läs Mathias Klangs beskrivande version om Erkännande enligt Creative Commons