Är läroboken ren?

Lyssnar på radion, ett inslag om att skolan använder mer och mer gratismaterial och det fördes en debatt om den utvecklingen är god eller inte. Sex av tio lärare använder sponsrade läromedel, vilket är siffror som Sverige radio använder sig av som nya när de enligt Lärarnas tidning publicerades redan 2009-03-24.

Diskussionen kommer att handla om lärare är kapabla att ta ställning till om läromedlet är opartiskt eller inte. Michaela Waltersson menar att en tradtionell lärobok från ett seriöst förlag kan vara neutral. Sedan menar hon vidare att sponsrade läromedel ställer krav på läraren. Sämre ekonomi, från företag som inte är opratiska, skäl till att trycka läromedel, komplement. Det är intressant att i förlängningen menar hon alltså att ett köpt läromedel i sin ”traditionella form” innebär att skolan köper en objektiv beskrivning av verkligheten, eller snarare en verklighet som stämmer överens med skolans värdegrund.

Återigen står jag frågan inför att skolan ska vara en sluten ankdam som inte liknar verkligheten, är det inte skolan uppgift att lära eleverna att förhålla sig kritiskt och medvetet i den verklighet som de befinner sig i?

Jag undrar dessutom hur en diskussion kring material och tjänster på nätet då skulle se ut. För det innebär ju i sin förlängning att skolan inte heller ska eller kan använda google som sökmotor, med sponsrade länkar, inte kan använda DN, eller Expressens artiklar det är material som är sponsrat och till viss del vinklat.

Är det man vill säga att skolan ska vara en skyddad ankdam med tvättade läromedel, men verkligheten ser ju inte ut så, ska inte skolan lära och förbereda eleverna  för den verklighet som de ska vara en del av?

Lösningen är enkel, och kräver kunskap, om källor. Inte bara sponsrade källor utan även om läromedel. Vi kan inte påstå att skolan ska vara beroende av tvättade läroböcker, hur lär eleverna så då att bli medvetna? Skolan behöver lära ut källkritik, lära eleverna att vara medvetna om att det finns en avsändare som står för vissa värden, vi i skolan måste lära eleverna att kritiskt förhålla sig till den verklighet och de källor som används både i skolan och utanför, både i läroböcker och sponsrade läromedel. På online och offline.

Värdegrund

Skolan ska inte bli en plats för kapitalistiska krafter…

Det ska inte vara läraren som ska styra, synsätt på lärare

3 tankar kring ”Är läroboken ren?

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: Mats Lindholm

  3. Pingback: Har du funderat kring Google, Facebook, Yahoo och skolan? | Kristina Alexandersons blogg

Kommentarer inaktiverade.