Dagsarkiv: 22 augusti 2010

Skolan en skyddad verkstad, med skyddade verktyg

Ända sedan i fredags har frågan om läroböcker hängt kvar hos mig. Diskussionen kring just skolans läromedel, och dess roll i skolan. Är läromedel:

  • ett hjälpmedel,
  • en kunskapskälla
  • ett stöd eller
  • bara en begränsning?

I sin konstruktion är läromedlet till för att vara ett stöd, en vägledning, ett sätt för att elever på ett enklare språk ska kunna ta del av material och kunskaper, insikter som kan behövas förenklas. Elever förväntas inte förstå alla om och men som finns bakom t.ex. lagstiftningsproceduren så en enkel text som förklarar det mest grundläggande principerna hjälper eleverna att förstå, ta ett steg vidare i sin kunskapsutveckling.

Men jag undrar om inte skolan låter sig begränsas av just läromedel, de är lättuggade, färdig konstruerade varianter på kunskap, på information, på fakta på teorier på verkligheten. Det är inte heller helt ovanligt att lärare i skolan låser sig vid ett läromedel som de gillar som de tycker om tonen i, men varför då?

Skolan är för sluten. Skolan som institution är alldeles för sluten, stängd, kanske till och med instängd. Skolan är inte skyddad, men med läroboken som hjälpmedel blir skolan en än mer stängd plats. Den behöver öppnas för nya sätt att se på kunskap, inte nya men andra än de som läroböckerna beskriver som vedertagna. Skolan har med sina skyddade verktyg, sina läroböcker, stängt och låst dörren.

Skolan ska vara en jordmån för att växa, för barnen att hitta kunskap, erövra nya färdigheter, intryck, kunskaper och frågan är om barn bäst växer i slutna kärl där allt är kontrollerat där alla verktyg är specialkonstruerade, som läroböcker eller om de bäst växer på en plats där det finns möjligheter, lufta att andas, där det är högt i tak. I en verklighet där ”nya” verktyg används och flera källor är naturliga. I en verklighet som liknar den utanför skolan, fast med vuxna som närvarande svarar och tar del av barnens kunskapssökande, som förankrar en värdegrund som nyfiket öppnar möjligheter för nya verktyg.

Vad är det med läroboken med som verktyg som tilltalar skolan och skolans verksamhet? Vad är en lärobok egentligen? En källa till kunskap eller bara ett verktyg för att hålla verkligheten borta.