Fem meningar för att förklara Creative Commons

Jag läser en underbar bloggpost How do you explain Creative Commons? av Jonas Öberg där han uppmanar läsaren att förklara Creative Commons med fem meningar eller i fem punkter. Ingen lätt uppgift, men eftersom jag är naiv, lite korkad kan jag inte låta bli att anta utmaningen, men inser när jag ska börja att Jonas sista punkt sammanfattar bilden av Creative Commons:

People through all times have enjoyed a shared culture — it’s a part of what makes us human

During the last 150 years, more barriers than bridges have been made, restricting that shared culture

Creative Commons takes away those barriers and gets the law out of the way in the process

Creative Commons is about giving creators a choice to join a global community.

Protecting your right to be acknowledged for the work, but allowing others to share it with you.

Creative Commons är ett ”verktyg” som skyddar din rätt att bli erkänd för ditt arbete, för ditt skapande, men som tillåter andra att dela det med dig.

Sedan vill även jag puffa för det Youtube-klipp som Jonas länkar till, mkt bra! Mycket relevant. Kolla in:

5 tankar kring ”Fem meningar för att förklara Creative Commons

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: Päivi K.

  3. Pingback: Lizelott Löwendahl

  4. Pingback: KristinaAlexanderson

  5. Pingback: weronica halldén

Kommentarer inaktiverade.