För elevers verk gäller också upphovsrätten

I samtal med elever om upphovsrätten pratar vi ofta om vad elever får göra att de har rätt att citera källan i enlighet med god sed, att de inte får sprida någon annans verk utan att be om tillstånd.  Mina samtal med elever brukar handla om vad elever inte får göra och jag skulle nog kunna säga att jag ibland låter lite som Mediekompassens material om ”Vem äger vad?” där det står:

”Allt material – texter, bilder, grafik och teckningar – som publiceras på en webbplats är skyddat av lagen om upphovsrätt. Mångfaldigande, kopiering, överlåtelse, försäljning, överföring eller varje annan form av utnyttjande av materialet är förbjudet enligt lagen.

Bryter du mot detta kan det leda till skadestånd och om det gjorts ”uppsåtligen” eller ”av grov oaktsamhet” döms du dessutom till böter eller riskerar fängelse i två år. Samhället ser alltså mycket allvarligt på brott mot upphovsrättslagen.”

Jag har sällan i mina diskussioner om upphovsrätt utgått från att eleverna också har rättigheter, att det de skapar inom skolans ram också skyddas av upphovsrätten, att de äger rätten till sina egna verk.

Vi måste be om lov

En kollega till mig startade under förra läsåret att startade en klassblogg tillsammans med sina elever. I samband detta arbete, kom frågan om upphovsrätt att bli aktuell, eftersom bloggen blev ett sätt att sprida elevernas arbete utanför klassrummet och till en bredare allmänhet, och det kan man inte göra utan upphovsmannens tillstånd.

Copyright sign made of jigsaw puzzle pieces separated

Copyright sign made of jigsaw puzzle pieces separated by Horia Varlan CC (by)

Min arbetskamrat berättade att hon i sitt samtal kring upphovsrätten, istället för att lyfta pekfingret och prata om förbud, utgick från elevernas rätt till sina verk, när hon berättade om upphovsrätten. Att deras verk också skyddas av upphovsrätten: att ingen får kopiera och sprida elevernas arbete vidare utan att först be om tillstånd. Hennes elever blev väldigt förvånade, när de fick höra det. En elev sa:

– Men, fröken… Det betyder ju att du inte får ”rätta” våra texter utan vårt tillstånd? Min kollega replikerade snabbt:

– Nej, det får jag inte, men om jag frågar er, får jag då hjälpa er med era texter?

Efter en stunds funderande kom eleven fram till att

– Jo, det ska nog gå bra.

Det är viktigt att prata med eleverna om upphovsrätt. Berätta vad som gäller, vad man får och inte får göra med andras verk. En startpunkt för ett sådant samtal bör nog vara elevernas vardag och elevernas skapande, för om vi utgår ifrån deras verk, deras texter och bilder så stärker vi också värdet i det som de skapar. Jag tror att det är lika viktigt att synliggöra för eleverna att deras arbete, deras texter, bilder verk har ett skydd, precis som exempelvis professionella författare och fotografer har det. Elever har liksom alla andra skapare rätt att erkännas för sitt arbete. Min erfarenhet är dessutom att elever liksom vuxna vill att de som använder deras verk frågar om lov.

Det är viktigt att synliggöra för eleverna att deras skapande har samma värde, som vuxnas. Det är viktigt att tydliggöra att alla skapare har samma rätt och alla användare har samma skyldigheter. Upphovsrätten är inte för bara ”vuxna”, inte heller bara för de som är yrkesutövande, utan skyddar alla verk, som kan anses uppnå en viss verkshöjd.

För ett samtal kring verkshöjd

Sedan bör vi i ett arbete för att medvetandegöra elever om upphovsrätten diskutera begreppet verkshöjd och vad det innebär. Att enkla ”verk” som blanketter inte anses skyddas av upphovsrätten, men att gränsdragningen är svår och att det ofta är enklare att ta för givet att ett verk har verkshöjd och fråga om lov istället för att kränka en skapares upphovsrätt.

På Kolla Källan finns flera väldigt bra guider för lärare om upphovsrätt. De ger en god vägledning för den som känner sig osäker, men låt samtalet utgå från elevernas rättigheter och inte bara bli en lista av skyldigheter.

1 tanke kring ”För elevers verk gäller också upphovsrätten

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.