Dagsarkiv: 05 september 2010

Plagiat ett dilemma med att arbeta online

En fråga som vi brottas med ständigt är hur vi ska hindra plagiat när vi arbetar online, i synnerhet då vi gjort det ett tag, för då finns ju alla svar redan på nätet, eller?

I inlägget plagiarism in asynchronous discussions ges några konkreta tips hur du kan undvika problematiken:

1. change questions every term

2. ask questions that do not have ”textbook” answers

3. require references to textbook AND to one other source that students locate online

4. require students to answer all additional questions I ask in the weekly discussion

5. require references to course readings in responses to classmates’ postings

6. include current events research and postings (no article can be older than the month the course begins)

Bra tips, och användbara! De fungerar även för de lärare som ännu inte tagit steget ut på den digitala arenan.

Att lära ut källkritik, får inte bli facitpedagogik

Att lära elever att hantera källkritik handlar inte om att lära elever att det finns vissa ”rätta” källor. Utan det handlar om att lära eleverna bli medvetna i sitt val av källor. I ett arbeta med källkritik, handlar det som att först göra eleverna medvetna om att de måste förhålla sig till källorna. Kanske kan man se det som en stegvis kunskap.

1. berätta att du använder källor ”ära den som äras bör”
2. berätta hur du valde dina källor, i förhållande till den uppgift som du hade

Var nyfiken på vem som står bakom källan. Vem har skrivit gett ut materialet?

Lärare måste också se sig som källor i elevernas vardag, och berätta om vilka deras källor är. Vi kanske inte kan ange alla våra källor, som läroboken, handböckerna, uppslagsverken, artiklarna vi har läst, TV- och radioprogrammet vi tagit del av. Många av de källor vi tagit del av har vi glömt, men vi blir genom vår undervisning även en källa för våra elever och den ska vi lära våra elever att förhålla sig till. Vem är jag? Vilken är min yrkesroll? Vad är jag som lärare ålagd att förmedla? Berättar det för eleverna.

Mina elever brukar bli förvånade när jag säger att jag inte alls är neutral, utan jag har i mitt uppdrag en tydlig uppgift att förmedla de grundläggande demokratiska värdena. Jag kan inte välja att förmedla något annat jag är ålagd det i min roll som lärare, i de förordningar, enligt läroplanen.

Källkritik handlar inte om att hitta den ”rätta” källan, utan att vara medveten i sitt val av källor. Välja den källa som bäst passar för det syfte som den uppgift som du ska lösa. Källkritik handlar inte om att det finns vissa källor som är rätt, utan att du i valet av källor är medveten om vilka brister som finns i ditt val av källa, att kontrollera om det som påstås i källan är riktigt eller inte, att kunna belägga fakta och påståenden med andra källor. Att vara medveten om att det finns en avsändare, och vem han/hon är och vad han/hon står för, samt ha kunskaper och vara medveten hur man gjorde sina val.

Källkritik handlar om att skaffa sig en relation. Att ställa frågor att vara nyfiken… Att aldrig sluta undra, om vad och varför…