Kan vi inte bara förbjuda YouTube?

Igår var jag inbjuden som föreläsare med ett tydligt syftet att prata och ge en bild över hur lärare kan arbeta med källkritik och vad de bör tänka på när elever får varsin dator. I min presentation lade jag tyngdpunkten vid just källkritik och vad lärare bör tänka på när de låter elever arbeta med källor på nätet.

I pausen kom sedan en lärare fram och sa: Det är intressant allt det där med källor och källkritik, men jag undrar mer över hur man ska få eleverna att inte bara vara på Facebook eller YouTube? Jag ser att när jag undervisar mina elever så surfar de hellre in på Youtube, Facebook än gör de övningar som jag har tänkt mig att de ska göra. Så frågade hon mig hur ska man göra?

Kan vi inte bara förbjuda Facebook och YouTube?

Oj, vad ska man svara…

I frågan finns en föreställning om att läraren, i det här fallet ”glosprogrammet”, vet vad eleverna behöver lära sig. Skolarbetet är det rätta. När eleverna flyr skolarbetet beror det på att möjligheten finns. Tar skolan bort möjligheten genom att spärra YouTube så kommer eleverna att arbeta hårdare, mer fokuserat, mot målet. De kommer att göra det läraren vill! Men är det så?

Flykten är kanske ett sätt att tala om att skolarbetet inte ger något, är tråkigt, omotiverat, felformulerat, saknar syfte för eleverna. Den frågan tycks inte läraren behöva ställa, för läraren vet rätt. Programmet i datorn med glosor som eleven ska fylla i har ett tydligt syfte och mål. Är det så att eleverna skulle förstå det, om inte YouTube eller Facebook fanns? Om skolan förbjuder YouTube och Facebook då kommer skolarbetes syftet stå klart för dem, då skulle de göra sitt skolarbete, och bara sitt skolarbete. Eller?

Att möte frågan och få läraren att reflektera över sin uppgift, över skolans uppgift, över skolarbetets syfte är svårt men samtidigt utmanande, och hur gör man det? Hur får vi lärare att fundera över syftet och om skolarbetet fyller någon funktion för eleverna, eller om deras flykt bara är ett resultat eller ett utryck för att de inte förstår, inte vet varför de ska göra just denna skoluppgift.

Jag svarde: Förbjud? Men vad löser det? Vad lär sig eleverna på ett förbud? Lär sig eleverna hantera dessa källor då? Lär de sig mer då? Och vad är egentligen elevernas utflykt till YouTube och Facebook ett uttryck för?

Kanske är det så att skoluppgiften inte känns relevant eller förstås av eleverna, kanske ska skolan använda YouTube och Facebook som en plattform för sin undervisning? Kanske kan eleverna lära lika många glosor på Facebook och YouTube, kanske bör vi fundera på vad skolan ska göra…

19 tankar kring ”Kan vi inte bara förbjuda YouTube?

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Pingback: Anders Kihl

 3. Pingback: Anne-Marie Körling

 4. Pingback: Lars Lundqvist

 5. Pingback: Petter Bergenstråhle

 6. Pingback: Tobias Solem

 7. Pingback: KristinaAlexanderson

 8. Pingback: Åke Johansson

 9. Pingback: Nej, skolan ska inte spärra facebook!!! #skola | Emil Jansson

 10. Pingback: Uwe Klosa

 11. Pingback: Mer lördagsläsning med påföljande tankar « Rektorns blogg

 12. Morrica

  Tänker tillbaka på när jag själv var så ung att jag gick i den obligatoriska skolan. Då fanns varken youtube eller facebook. Eller Internet. Men världen fanns, och utanför klassrumsfönstret rörde den sig. Det vet jag, eftersom många långa lektionstimmar tillbringade mitt medvetande där utanför, även om min kropp satt i klassrummet.

  Jag tror inte det skulle göra just någon skillnad, faktiskt, om vi plockade bort ett fönster mot världen skulle eleverna använda sig av ett annat.

  Det är som du skriver, lösningen är inte förbud.

 13. Pingback: Kikki Högberg

 14. Pingback: Emma Marie Andersson

 15. Pingback: Henrik Ladström

 16. Christer

  Mycket intressant läsning!

  ”Glosprogram”? (tar mig för pannan)

  Jag tycker att skolbarnen ska lära sig att söka efter information på nätet, och att läraren ska med de praktiska exempel som då kommer naturligt, lära ut källkritik och även sådana saker som att sålla ut det som är viktigt, reflektera över tolkningar osv.

  Ett möjligt svar till det där med YouTube och Facebook:

  http://magnihasa.blogspot.com/2010/11/att-lokalisera-utbildningen.html

Kommentarer inaktiverade.