Dagsarkiv: 23 september 2010

Jag har aldrig tänkt på sociala medier som ett husdjur

Jag har bestämt mig för länge sedan, jag ska inte ha några husdjur. Jag är rädd för djur och har inget intresse, ingen lust och ingen vilja att ta hand om djur. Så var det bestämt inga husdjur hemma hos Kristina inte. Men Unni Drogge fick mig att fundera idag, har jag gått och skaffat husdjur i alla fall?

We are looking for pets

Är bloggen, och mitt engagemang i den, och i andra sociala medier, som att skaffa sig ett husdjur?  Idag i panelen på Bokmässan om sociala medier och bibliotek så säger just Unni Drogge en one-linern. Att hon fundera mycket innan hon engagera sig i sociala medier :

för det är som att skaffa husdjur

Och innan man tar på sig ett sånt ansvar ska man överväga det noga. Unni Drogges bild är dräpande och samtidigt väldigt fin, den ger en bild av det innebär att vara engagerad i sociala medier. Unni Drogge menar att hon med sitt engagemang i sociala medier, på twitter, genom att blogga, tar ansvar för sina läsare. Och när jag läser Unnis blogg kan jag bara instämma, hon tar verkligen ansvar för sina läsare och för ett samtal med dem, se till exempel hennes bloggpost tid att leva tid att blogga. Det är ett ansvar att vara en som bidrar med innehåll. I och med att  jag engagerar mig, gör mig närvarande i sociala medier, bidrar med innehåll, får läsare så har jag också ett ansvar för mina läsare, att ta hand om dem, prata med dem, mata dem med lite nya inlägg, kela lite med dem.

Åtminstone är det så Unni Drogge menade om jag förstod henne rätt.

Men att sköta ett husdjur innebär så mycket mer än att jag ska vara närvarande och prata med djuret då och då, det kräver vaccinationer att jag ska uppfostra det, så att det fungerar i möblerade rum, är ok i förhållande till andra människor, djur etc. Den biten slipper i jag i alla fall i sociala medier, jag behöver inte uppfostra mina läsare, till att uppföra sig, hur de ska möta andra, hur de ska vara i möblerade rum, eller?

Så innan du engagerar dig i sociala medier tänk efter, fundera en stund, är det så att du har tid för att ta det ansvar som det kräver? Har du tid att ägna dig åt dina läsare, möta deras synpunkter perspektiv, om inte så kanske du inte ska engagera dig i sociala medier, men jag menar att du missar mycket, du missar många samtal kring sånt som engagerar dig. Du missar många möjligheter att få bryta tankar med andra en del som tycker som du andra som tycker annorlunda.

Så fundera ett varv till tänk på all kärlek som ett husdjur kan ge, medföra, tänk sedan på allt ansvar, all tid som det kräver, fatta sedan ditt beslut: husdjur eller inte?

Bokmässan, bibliotek och sociala medier

Jag ska vara med i en panel kring sociala medier och bibliotek vilket känns spännande. Min ingång blir skolan, skolbibliotekets eftersom det är där jag känner att jag hör hemma och har mest att bidra med. Seminariets huvudfrågor kretsar kring:

  • Hur förändrar sociala medierna bibliotekens kontext?
  • Hur förändrar sociala medier bibliotekens arbetssätt?

Min utgångspunkt kan knappast bli att prata om hur bibliotekens arbetssätt förändras av sociala medier. Jag är användare, så jag kan prata om kontexten och på sätt komma in på hur bibliotekens arbetssätt behöver ändras i och med tillgången och närvaron av sociala medier.

Jag arbetar med skolan, och är lärare i svenska och samhällskunskap. I skolan ses ofta biblioteket som en plats där bokskatter finns eller som en plats där böcker samlar damm, dit elever dras när de ska söka efter våra gemensamma bokskatter, eller för att de ska starta ett fördjupningsarbete. Biblioteket är i skolan en fysisk plats, inget digitalt rum.

Biblioteket är i skolan en plats där bibliotekarien kan hjälpa eleverna att hitta ingångar, att söka, strukturera upp sin informationssökning. Biblioteket är för elever en plats där de kan hitta bokskatter, få hjälp att hitta böcker som passar deras behov, smak och intresse.

Men min upplevelse är att i skolans värld är biblioteket en plats som inte används i den omfattning som den skulle kunna göras. Elever och till viss del lärare är delvis medvetna om de tjänster som biblioteket som fysisk plats kan ha, men de är inte medvetna om biblioteket som digital arena och vad biblioteket skulle kunna erbjuda med hjälp av sociala medier. Elever och till viss del lärare är omedvetna om det stöd som biblioteken skulle kunna vara i det digitala rummet, genom att vara den vän som vi kan behöva i sociala medier, med sin kunskap om att söka, att finna, att värdera källor och kunskap.

I en skolvärld med sociala medier som t.ex. Wikipedia så används biblioteket ofta som en extra datasal, men inte för att skapa dialog genom att använda sociala medier för att samtala om källor, sökande, information och kunskap. Att biblioteken sitter på kunskap om hur man söker information medvetet och strukturerat, att biblioteken sitter på kunskap om hur man strukturerar upp kunskap det används begränsat och främst när elever vill få hjälp att söka i böcker, eller för att hitta ”riktiga” källor.

Det är en brist i sig, men den bristen beror i mina ögon på att skolan inte har anammat den digitala världen, de digitala verktygen, de sociala medierna, men biblioteket har heller inte lyckats förmedla till oss i skolan hur de använder sociala medier, att sociala medierna kan vara goda verktyg för att kommunicera med användarna med eleverna, med lärarna. Verktyg för att distribuera bibliotekets kunskap till användare.

Det kan bero på att eleverna inte har dem som vänner, inte vet eller känner till bibliotekens möjligheter och den roll som biblioteken kan fylla i sociala medier som kunskapsbevarande institution, som ett stöd i kunskapssökandet, men det kan också bero på att biblioteken inte kommunicerar att de finns till för elever, för skolan i sociala medier.

Jag tror också att bristen på möten också beror på att biblioteket som institution och funktion har förändras genom tillgången till sociala medier, genom en digitalisering av kunskap och här har skolan inte riktigt hängt med.

För vad händer vad händer med en kunskapsbärande institution när alla kan bidra med sin kunskap, utan att det finns någon gemensam norm för hur man organiserar upp denna kunskap, den information som finns på nätet? Vilken roll ska då biblioteket, skolan ha? Är det klart? Har biblioteket lyckats formulera det, och om så har de kommunicerat ut det till sina användare?

Ska biblioteket vara en tjänst på nätet som bidrar med ett diktcitat om dagen eller som svarar på våra frågor om var vi kan hitta källor? Ska de hjälpa användarna att bli medvetna om de strukturer inom vilken vi traditionellt strukturerat upp kunskap, eller ska de falla till föga, långsamt dö som en plats i damm fylld med bokskatter som vi via Google söker oss fram till? I skolan har biblioteken en viktig roll att fylla men för att de ska kunna göra det måste också skolbiblioteket kommunicera med eleverna i sociala medier och kring sociala medier, kring kunskap och kunskapssökande.

Sociala medier omdefinierar onekligen bibliotekens roll, men det upplever jag att biblioteken är medvetna om och de befinner sig i ett sökande, men skolans har inte kommit dit än, skolan tycks fortfarande tro att de ska stå som ett digitalt ödeland, en utpost för den analoga tekniken, men tids nog hinner väl digitaliseringen i kapp skolan och tar den på sängen, trots att den borde ha vaknat för länge sedan.

För i mina ögon behövs ett möte, mellan lärare, elever och bibliotek i sociala medier, och ett samtal kring: Hur formas kunskap i en värld där alla bidrar med sin egen kunskap och där sociala medier är en naturlig del i vår kunskapsbas? Hur formas kunskap i en värld där kunskap skapas av alla? Vilken är då bibliotekens och skolans roll?