Dagsarkiv: 02 oktober 2010

Internet startar med Google

Jag läser Öpedagogen Googla kan väl vem som helst eller? och inser att efter bokmässan har jag saker som jag aldrig tänkt på, men när Andreas Ekström sa det så var det så självklart, visst är det så. Varför har jag aldrig tänk på det? Och så snart tanken slog mig så visste jag svaret, för att ingen har fått mig att tänka på det tidigare. Men på seminariet Google Internets enda supermakt på Bokmässan fick Andreas Ekström mig att tänka på både ett och annat.

Jag visste ju redan att Google lever på annonser, på att skapa sponsrade länkar som företag köper, och på så sätt hamnar de bland de sponsrade länkarna när vi söker information på Google. Annonserna och de sponsrade länkarna har jag funderat kring, skrivit om och lyft, men jag har aldrig tänk på att Googles startsida är helt utan annonser, har ni gjort det?

Om du går in på http://google.com så ser du att den sidan är den helt annonsfri, om du bortser från att det finns information om Googles andra tjänster. Men det finns inga sponsrade länkar där, och vad beror det på?

Varför missar Google en sån möjlighet? Tänk vilka summor de skulle kunna tjäna på att ha annonser på startsidan, men å andra sidan får man tänka på vad de vinner, eller på vad de förmedlar, genom att göra startsidan annonsfri. Andreas Ekström formulerade det så här:

Vi googlar, vi använder inte ett företagstjänst, vi använder oss av google

Google startsida annonsfri för här börjar internet. Google signalerar med det att vi vill inte sälja något. Vi erbjuder bara en infrastrukturtjänst.

Det vanligaste vi googlar på Google är Google, för där börjar internet. Genom google blir informationen på internet tillgänglig, sökbar, men med vilken kostnad? Vad betalar vi? Har du funderat kring det?

All den information som Google samlar om vårt sökbeteende, för att förbättra sökmotorn, för att förbättra sitt annonssystem för företag?

Internet och de amerikanska företagen, var ligger problemet?

Bokmässan var det en viktig och STOR fråga att vi på Internet är beroende av enorma amerikanska företag, som Google, FaceBook, Twitter, Flickr m.fl. Jag har efter bokmässan funderat mycket kring var problemet ligger:

Idag har en förskjutning skett i begreppet “sociala medier”. Nu syftar man, i nio fall av tio, huvudsakligen på en liten handfull centraliserade webbtjänster: främst Facebook och Twitter, plus YouTube, Flickr och några till.

Gemensamt för dessa är att de kontrolleras av amerikanska företag. De har luddigt formulerade regler för vilken information som får spridas och inte, regler som kan ändras när som helst. (Ännu så länge är dock Twitter betydligt friare än övriga.) Dessa tjänster använder sig också flitigt av algoritmer för automatisk rekommendation, baserade på gigantiska databaser över användarnas beteende.

  • eller om det beror på att vi som konsumenter av dessa tjänster är okunniga om de villkor som företagen tjänar pengar på, omedvetna om vilka mängder med information som samlas om oss som användare som sedan används för att tjäna än mer pengar, och då är problemet en kombination av okunskap, intergritetsproblematiken och dumhet?

Jag funderar och slutsatsen är väl att det nog är olika för olika debattörer. Men bristen på kunskap och insikt hos användarna, konsumenterna, medborgarna är stor och här finns mycket kvar att göra.