Internet och de amerikanska företagen, var ligger problemet?

Bokmässan var det en viktig och STOR fråga att vi på Internet är beroende av enorma amerikanska företag, som Google, FaceBook, Twitter, Flickr m.fl. Jag har efter bokmässan funderat mycket kring var problemet ligger:

Idag har en förskjutning skett i begreppet “sociala medier”. Nu syftar man, i nio fall av tio, huvudsakligen på en liten handfull centraliserade webbtjänster: främst Facebook och Twitter, plus YouTube, Flickr och några till.

Gemensamt för dessa är att de kontrolleras av amerikanska företag. De har luddigt formulerade regler för vilken information som får spridas och inte, regler som kan ändras när som helst. (Ännu så länge är dock Twitter betydligt friare än övriga.) Dessa tjänster använder sig också flitigt av algoritmer för automatisk rekommendation, baserade på gigantiska databaser över användarnas beteende.

  • eller om det beror på att vi som konsumenter av dessa tjänster är okunniga om de villkor som företagen tjänar pengar på, omedvetna om vilka mängder med information som samlas om oss som användare som sedan används för att tjäna än mer pengar, och då är problemet en kombination av okunskap, intergritetsproblematiken och dumhet?

Jag funderar och slutsatsen är väl att det nog är olika för olika debattörer. Men bristen på kunskap och insikt hos användarna, konsumenterna, medborgarna är stor och här finns mycket kvar att göra.

2 tankar kring ”Internet och de amerikanska företagen, var ligger problemet?

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.