Sociala medier utmaningar och möjligheter

Två dagar, två föreläsningar. En i Finland i Vaasa för lärarna i Vörå-Maxmo om Sociala medier i skolan – utmaningar och möjligheter och en i Stockholm på Regionbiblioteket om sociala medier i undervisningen.

Idag i Stockholm avslutades min föreläsning med frågan:

Men du är så positiv, men vilka är problemen, vilka är avigsidorna?

Jag vill inte prata om avigsidor för jag ser utmaningar. Tekniken skapar situationer som vi måste möta och hantera. Det är svårt, det är stort. Jag tror inte på att stänga ute eller förbjuda. Jag tror på att möta, pröva, samtala och försöka. Jag tror på dialog, jag tror på att vi måste försöka möta de utmaningar som kommer med tekniken, genom att använda tekniken.

Jag har under stora delar av min lärarkarriär BARA sett hindren och låtit dem begränsa mig. Låtit det som jag trott varit avigsidorna begränsa mig. Det har gjort det lätt att avfärda, lätt att slå ifrån sig teknik. Att inte möta, inte pröva och inte försöka.

Jag vill få lärare, bibliotekarier de som arbetar i skolan att se möjligheter, att pröva, att våga och jag vill visa på de möjligheter som de digitala verktygen ger, för ingen berättade om dem för mig. Visst finns utmaningar, massor och jag har stött på en hel del, jag har gjort fel, jag har misslyckats, och jag berättar gärna om det, men när jag ges tillfället att få berätta om möjligheter så vill jag göra det, och få andra att se dem, för jag tror inte att Du vågar om jag belyser problemen.

Ibland tror jag att många i skolan är mer intresserade i att hitta felen, hitta problemen, bristerna än att se möjligheterna, våga pröva, våga lite för att se om det inte ger mersmak.

Jag tror inte att tekniken i sig är lösningen eller den frälser skolan eller gör skolarbetet mer intressant eller mer givande. Att skapa en skola i tiden handlar om att använda tekniken för att hjälpa elever att utveckla de färdigheter som de behöver för att klara sig i vår vardag. Det jag ser är att mina elever gör mer, de tar skolarbetet mer på allvar, de lära sig samma saker och andra saker, som jag inte kan lära dem i den undervisning som sker offline. De kan inte lära sig hur Wikipedia fungera om de inte använder Wikipedia. Men sedan gör mina elever det som elever alltid gjort men med teknikens hjälp: de samarbetar, de samtalar, de skriver och skapar skolarbete för fler än mig när vi arbetar med våra bloggar, vårt twitter, Facebook eller vad det nu är.

Det betyder inte att allt skolarbete ska ske i sociala medier, variation, engagemang är det som skapar god undervisning. Jag tror att bra skolarbete kräver eftertanke, planering, syfte. Vi behöver en plan, vår läroplan. Sociala medier är goda pedagogiska verktyg, eftersom de underlättar kommunikationen mellan mig och mina elever, och mellan mina elever, men vi som pedagoger måste också tro på vår egen uppgift, tro att tekniken, den digitala verktygen kan vara ett verktyg i våra händer, som pedagoger, och för att underlätta lärande och samarbete.

Det finns utmaningar, med det finns det med alla undervisningsverktyg. Tekniken frälser inte skolan, tekniken gör inte att skoluppgifterna förändras, för det kräver andra medel, men tekniken kan vara ett verktyg för att uppnå de mål som skolan har, så låt oss använda den. Låt oss anta utmaningarna och se möjligheterna.

7 tankar kring ”Sociala medier utmaningar och möjligheter

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Pingback: Victoria Hemdahl

 3. Pingback: Hilde Mjelva

 4. frekar06

  Bra inlägg! Jag tror också att vi så småningom kommer att upphäva gränserna mellan klasser. Idag kan man ju samarbeta på nätet i realtid, vilket gör att man kan ha större grupparbeten över klassgränserna. Men, det undrar jag om skolan är mogen för. För det skulle helt revolutionera allt vad organisation och struktur i skolan heter. Det här med klasser är ju idag en självklarhet i skolan och de

 5. frekar06

  Oops. Råkade trycka för fort. Tar den sista meningen och fortsättningen här. Det här med klasser är ju idag en självklarhet i skolan och det är rätt djupt rotat har jag en känsla av att varje lärare ska ha sina egna klasser. Så här tror jag man måste ta mindre steg åt det hållet, för att det inte ska bli allt för impopulärt. Stora förändringar är aldrig populära. /Frekar06

 6. Shahram Blomqvist

  För övrigt glädjer det mig oerhört att följande formulering går att läsa i kursplanen för kursen Digitalt Skapande 2 i GY11:

  ” Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:…


  * Kommunikation med digital teknik och digitala medier.

  * Samarbeten, synkront och asynkront, via digitala plattformar som till exempel webbapplikationer, wiki och tankekartor.

  * Plattformar och kanaler för spridning av digitala produktioner, till exempel bloggar samt andra sociala medier och spridningsplattformar.”

  Hoppas det tankesättet går igen i fler kursplaner, här är skolverket verkligen inne på rätt spår.

 7. Pingback: Veckan som gick – vecka 40 « Same Same But Different

Kommentarer inaktiverade.