Dagsarkiv: 10 oktober 2010

Creative Commons och skolan

Jag fick i min mejlbox en fråga om elevers skolarbeten som publiceras på en blogg per automatik kan bli licensierat under Creative Commons?

Det korta svaret är nej.

Innan ett verk, t.ex. ett enskilt blogginlägg, eller en hel blogg kan bli licensierat under Creative Commons måste upphovsman/upphovsmännen ha sagt ”ja”, och i vilken omfattning han/hon vill att andra ska få ta del av hans/hennes verk. Det är lite som att gifta sig, och typ för alltid…

En klassblogg, har vanligtvis flera skribenter och för att vi som klass ska kunna licensiera en klassblogg krävas att alla upphovsmän (skribenter) är eniga om att bloggen ska licensieras under en CC-licens. Ytterligaren en sak komplicerar och det är att barn inte har rätt att ingå avtal innan de fyllt 16 år, och måste alltså ha målmans godkännande för att kunna licensiera sitt verk under Creative commons. Det hindrar dock inte att barn under 16 år kan använda och ta del och använda andra upphovsmäns verk, som är licensierade under Creative Commons.

Mathias Klang reder ut det där juridiska i sitt inlägg Barn och Creative Commons licenser

Sedan är det så att när man licensierar sitt verk anger jag som upphovsman vad för typ av verk det handlar om. På min blogg t.ex. har jag en licens som gäller texten, bilder som jag publicerar kan ha andra licensvillkor eller till och med ligga under Copyright. I och med att jag publicerar en bild på min blogg blir den inte heller per automatik licensierad under Creative Commons. Min licens gäller mina texter, mina verk och ingen annans. Jag kan inte licensiera andra upphovsmäns verk under Creative Commons även om jag gärna skulle vilja det. 🙂

Vilket ansvar tar vi för våra leksaker?

Redan i somras väcktes frågan, vilket ansvar har vi för dem som sliter, lever i krig i misär för att vi ska får tillgång till vår teknik? Jag fick in min inbox följande fråga:

Jag funderar tex på att allt det här med iphones och 1 till 1 är ju jättebra men var kommer tekniken ifrån. Vill vi verkligen ha in  teknik som produceras i 3:e världen under hemska arbetsförhållande, vad har vi som inköpare och förespråkare för ansvar där…. Finns det gröna, svanmärkta, fairtrade datorer att tillgå??

När ska vi ta tag i den frågan? Gröna telefoner, laptops vars metaller kommer från drägliga arbetsförhållanden? Där de som satt ihop teknik får betalt, har hyggliga arbetsförhållanden, inte befinner sig i krig…  Frågorna aktualiseras när jag ser den här trailern