Dagsarkiv: 23 oktober 2010

En kort reflektion om Safer Internet Forum 2010

Jag har tillbringat fyra dagar i Luxemburg och varit moderator för en ungdomspanel, vars uppgift var att diskutera Risks online på The Safer Internet Forum 2010. Slutsatsen är att majoriteten av barn och unga som använder Internet utsätter sig inte för risker och kommer inte till skada.

Dessa fyra dagar har verkligen varit fyllda med innehåll, med intressanta slutsatser om risker och riksbeteende bland unga i på nätet. Jag fick den ärofyllda uppgiften att sammanfatta sessionerna om risker online, min presentation må vara kort men ger en liten bild av de resultat som vi fick ta del av.

Det var flera saker som jag gärna vill trycka på:

En sak som panel efter panel kom tillbaka till var att riskfaktorerna för att utsättas för skada på nätet var desamma som de riskfaktorer som gör att barn utsätts för skada offline. Att barn som tillhör en riskgrupp ofta tillhör flera. Skrämmande men statistiken ger den bilden samt att även om ett barn tillhör en eller flera riskgrupper innebär inte det att de per automatik kommer att utsättas för skada.

Sedan var det slutsatsen att det inte finns en generell lösning för de risker som finns online. Ingen

”One soulution fit all”

Rapporten EU kids online är också väldigt intressant och de som kommer till .SE:s seminarium på måndag Ungdomar, internet och skolan kommer att få en lite mer ingående inblick då Ellen J Helsper kommer för att presentera studien.

En elevs perspektiv på skolarbete på webben

Jag ska börja med att lägga in en liten brasklapp, jag kommer att utgå från ett exempel, en enskild elevs inlägg Tja|Detektiven Emil och vi som jag tycker ger en bild av hur en elev upplever sitt skolarbete. De slutsatser som jag drar behöver inte vara generella eller en korrekta men det här ser jag…

Jag får ett mejl av en väldigt stolt lärare (@opedagogen), och hon har rätt att vara stolt. Det är en elev som skrivit ett pesonligt inlägg på deras klassbloggen Dektektiven Emil och vi, ett webbprojekt som klassen VI på Gotland gör inom ramen för .SE | Webbstjärnan, en tävling i att göra skolarbetet på webben.

Hans inlägg är så fint så personligt och tonläget är så direkt. Han inleder sitt inlägg med följande mening:

”jag sitter hemma och har tråkigt”

och vad gör Victor? Jo han surfar in på klassens blogg och skriver ett inlägg, men för vem? För sin lärare? för sina kamrater eller skriver han för mig? Jag upplever det som att Viktor är tydlig i vem han skriver till och varför. Han säger

”Jag tänkte bäretta lite om vad vi gjorde idag på svenksa.”

Hans lärare vet vad han gjort i skolan, hans kompisar vet det också men han vill berätta för mig, för dig, för alla de som läsare hur han upplever sin skoldag. Och den sammanfattar han med orden

det där med Emil Wern blir bara roligare och roligare 🙂

Ju mer de arbetar med sitt projekt ju roligare blir det. Och det är precis så vi vill att elever ska känna när de arbetar med sitt skolarbete, det ska bli roligare och roligare. Skolarbetet ska vara så roligt att när elever, likt Victor, har tråkigt kan de sätta sig vid datorn och skriver ett personligt, reflekterande inlägg om klassens skolarbete, inte bara för kamraterna, utan även för sig själv  och för alla som vill höra.

Jag är så imponerad av Victor och hans inlägg dels för hans fina inlägg, dels för att han valt att infoga en bild och inte vilken som helst utan en som illustrerar det han skriver om bloggen, skolarbetet, ”som handlar om Gotland och sånt”. Bilden, som han har valt ligger dessutom under Creative Commons, och se hur otroligt fint han har gjort hänvisningen (helt själv). Förkortningarna är hans egna, och han gör så rätt, så bra så fantastiskt och han har förstått poängen. Härligt.

Se de kommentarer som han fått på sitt inlägg, de är nästan mer underbara än allt annat.

Jag är så imponerad!