En kort reflektion om Safer Internet Forum 2010

Jag har tillbringat fyra dagar i Luxemburg och varit moderator för en ungdomspanel, vars uppgift var att diskutera Risks online på The Safer Internet Forum 2010. Slutsatsen är att majoriteten av barn och unga som använder Internet utsätter sig inte för risker och kommer inte till skada.

Dessa fyra dagar har verkligen varit fyllda med innehåll, med intressanta slutsatser om risker och riksbeteende bland unga i på nätet. Jag fick den ärofyllda uppgiften att sammanfatta sessionerna om risker online, min presentation må vara kort men ger en liten bild av de resultat som vi fick ta del av.

Det var flera saker som jag gärna vill trycka på:

En sak som panel efter panel kom tillbaka till var att riskfaktorerna för att utsättas för skada på nätet var desamma som de riskfaktorer som gör att barn utsätts för skada offline. Att barn som tillhör en riskgrupp ofta tillhör flera. Skrämmande men statistiken ger den bilden samt att även om ett barn tillhör en eller flera riskgrupper innebär inte det att de per automatik kommer att utsättas för skada.

Sedan var det slutsatsen att det inte finns en generell lösning för de risker som finns online. Ingen

”One soulution fit all”

Rapporten EU kids online är också väldigt intressant och de som kommer till .SE:s seminarium på måndag Ungdomar, internet och skolan kommer att få en lite mer ingående inblick då Ellen J Helsper kommer för att presentera studien.

1 tanke kring ”En kort reflektion om Safer Internet Forum 2010

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.