Hur använder barn och unga i Europa nätet?

Jag bläddrar igenom rapporten EU kids online och tänker det här måste jag lyfta fram. Slutsatserna kring barns internet användande:

1.4. The wider context of children’s internet use

␣ Children do a range of diverse and potentially beneficial things online: 9-16 year olds use the internet for school work (84%), playing games (74%), watching video clips (83%) and instant messaging (61%). Fewer post images (38%) or messages (31%) for others to share, use a webcam (29%), file-sharing sites (17%) or blog (10%).

␣ The most common location of internet use is at home (85%), followed by school (63%). But internet access is diversifying – 48% use it in their bedroom and 31% via a mobile phone or handheld device. Access via a handheld device exceeds one in five in Sweden, UK and Ireland.

␣ Children are going online at ever younger ages – the average age of first internet use is seven in Sweden and eight in several other Northern countries. Across all countries, one third of 9-10 year olds who use the internet go online daily, this rising to 77% of 15-16 year olds.

␣ Use is now thoroughly embedded in children’s daily lives: 92% of 9-16 year old users go online at least weekly (57% go online everyday or almost every day).

␣ 30% of 11-16 year olds reports one or more experiences linked to excessive internet use ‘fairly’ or ‘very often’ (e.g. neglecting friends, schoolwork or sleep), rising to 49% in Portugal and 50% in Estonia.

␣ It is likely that more use facilitates digital literacy and safety skills. One third of 9-16 year olds (37%) say that the statement, “I know more about the internet than my parents,” is ‘very true’ of them, one third (31%) say it is ‘a bit true’ and one third (32%) say it is ‘not true’ of them.

␣ Younger children tend to lack skills and confidence. However, most 11-16 year olds can block messages from those they do not wish to contact (60%) or find safety advice online (58%). Around half can change privacy settings on a social networking profile (52%) compare websites to judge their quality (51%) or block spam (47%).

␣ 57% of 9-16 year olds have a social networking profile – including 24% aged 9-10, 48% aged 11-12, 72% aged 13-14 and 81% aged 15-16. Social networking is most popular in the Netherlands (78%), Slovenia (76%) and Lithuania (75%), and least in Romania and Turkey (each 47%).

␣ Among social network users, 29% have public profiles – more in France (53%), Sweden (45%), Turkey (45%) and Poland (44%); 29% have more than 100 contacts, though many have fewer.

Det är intressant att den näst vanligast platsen för att nyttja internet är i skolan, och att internet används till skolarbete, i synnerhet då det i Unga svenska och internet kommer fram att i skolan används internet främst till att

Sedan tycker jag att vi i skolan bör fundera kring vilken roll vi vuxna i barn och ungdomar närhet ska ha i barnens internetanvändande när de säger :

␣ It is likely that more use facilitates digital literacy and safety skills. One third of 9-16 year olds (37%) say that the statement, “I know more about the internet than my parents,” is ‘very true’ of them, one third (31%) say it is ‘a bit true’ and one third (32%) say it is ‘not true’ of them.

Ska internet vara en arena där barn och unga kan mer än vi vuxna, lärare? Vilka förebilder är vi då? Sedan visar studien även att många barn upplever att Nätet är ett forum för många barns äkta jag.

Varannan 9-16-åring tycker det är lättare att vara sig själv på internet än utanför.

Tänk vad vi i skolan skulle vinna på att använda detta forum för att nå våra elever, arbeta med våra elever, en plats där de känner att det är enklare att vara sig själva.

3 tankar kring ”Hur använder barn och unga i Europa nätet?

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: Ann Markström

  3. Pingback: Copylinda

Kommentarer inaktiverade.