Kunskap krävs för digital delaktighet

Imorgon ska jag delta i .SE:s upprop för digital delaktighet och i fokus för uppropet står kompetens, digitala kompetens. Jag sitter och förbereder mig och googlar efter en definition av Digital kompetens, som ingår i Europaparlamentet och rådet rekommendationer om nyckelkompetenser för livslångt lärande och jag hittar definitionen  i ett arbetsmaterial från Skolverket:

Digital kompetens innebär säker och kritisk användning av informationssamhällets teknik i arbetslivet, på fritiden och för kommunikationsändamål. Den underbyggs av grundläggande IKT – färdigheter, dvs. användning av datorer för att hämta fram, bedöma, lagra, producera, redovisa och utbyta information samt för att kommunicera och delta i samarbetsnätverk via Internet. Väsentliga kunskaper, färdigheter och attityder för denna kompetens (30.12.2006 SV Europeiska unionens officiella tidning L 394/15.)

Digital kompetens som av EU-parlamentet sägs vara en av 8 nyckelkompetenser som alla medborgare i EU ska behärska för ett livslångt lärande. Har diskuterat tidigare av bland annat Stefan Pålsson på Omvärldsbloggen Digital kompetens i svenska skolan.

Men i ett upprop för digital delaktighet räcker det inte med att säga att det bara är i skolan som digital kompetens behövs. Alla medborgare i Sverige bör besitta de 8 nyckelkompetenserna. Vi som medborgare i EU bör kunna använda datorer för att:

 • hämta fram information (kunna söka, kunna googla?)
 • bedöma (värdera/ förhålla oss medvetet till den information vi hittar)
 • lagra (spara ner informationen, eller lagra den i molnet)
 • producera (blogga, twittra, skriva i ordbehandlingsprogram, mejla)
 • redovisa (ta fram det vi gjort)
 • utbyta information (dela med oss av det vi skapat, hittat, lagrat, producerat)
 • kommunicera
 • delta i samarbetsnätverk via Internet

Vårt användande ska även ske säkert och kritiskt menar EU-parlamentet. Det kräver kunskap. Frågan jag ställer mig är när ska skolan börja förmedla dessa kunskaper? Eller lämnar vi den kommande generationerna till att själva lära sig detta?

Men Sverige är ett land med medborgare i alla åldrar, och alla bör få tillgång, kunna utnyttja de tjänster som nätet används till vem tar ansvar för dem? Jag undrar ofta hur är det med min generation, kan vi? Har vi dessa färdigheter? Och hur är det med min föräldrargeneration, eller ska vi bara lämna dessa åt sitt öde, att dö utan att fullt ut kunna delta i den digitala värld där vi lever, verkar och bor i? Där räkningar ska betalas på nätet, där deklarationen lämnas in via sms, där kommunikation med barnbarnen sker genom en blogg, eller på Facebook?

Vem vilka tar ansvar för att alla medborgare får dessa grundläggande kunskaper? Vem tar ansvar för att se till att dessa kunskaper lyfts fram? Tillgång är grundläggande men att vara digitalt delaktig handlar inte bara om att ha uppkoppling, för endast en uppkoppling gör inte de som står utanför internet blir delaktiga. För att alla ska kunna ta del av de tjänster och de möjligheter som Internet erbjuder krävs kunskap. Kunskaper om hur man medvetet använder digitala medier, kunskap i att söka, bedöma, lagra, producera, redovisa, utbyta information, kommunicera med digitala verktyg, samt delta i samarbetsnätverk på Internet.

Kunskap krävs för att vi ska överbrygga den digitala klyftan, kunskap krävs för att de kommande generationerna ska kunna hantera de digitala verktygen på ett medvetet och säkert sätt. Kunskap krävs för att ett säkert och kritiskt användande av digital teknik.

18 tankar kring ”Kunskap krävs för digital delaktighet

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Pingback: KristinaAlexanderson

 3. Pingback: Alma Taawo

 4. Pingback: Stefan Pålsson

 5. Pingback: Eva Appelgren

 6. Pingback: Copylinda

 7. Pingback: Kunskap krävs för digital delaktighet « braigt

 8. Pingback: Lars Lundqvist

 9. Pingback: Ann Markström

 10. Pingback: Maria Maja Larsson

 11. Pingback: Gun Svensson

 12. Pingback: Ann Markström

 13. Pingback: annoula64

 14. cwasteson

  Du tar upp ett angeläget ämne.

  Jag tror och hoppas att vi via skolan kan göra en viktig insats. Om vi jobbar medvetet för att höja vår egen och våra elevers digitala kompetens, så tror jag att eleverna i sin tur automatiskt kommer att lära upp sina föräldrar (i alla fall en del av dem – dvs. de som är lite mer nyfikna och känner att de har nytta av kunskaperna och färdigheterna).

  Min förhoppning är att vårt arbete i skolan på så vis kan skapa ringar på vattnet.

 15. Pingback: Anne-Marie Körling

 16. Pingback: Alastair Creelman

 17. Pingback: Ulrika Knutsson

 18. Pingback: Informationsfärdigheter 2.0/3.0 | Cecilias tankar

Kommentarer inaktiverade.