Sociala medier synliggör elevers lärande

Sitter och tänker mycket på mitt lärarskap, eftersom jag är finalist till Guldäpplet. Och jag inser hur mycket jag vunnit på mitt arbete med sociala medier i skolan, för det har förändrat mitt sätt att se mina elevers lärande.

Inom statvetenskapen pratar man ofta om att det politiska systemet är som en svart låda, det är svårt att får syn på hur beslut fattas, vad sker egentligen i den svarta lådan. Eller som Wikipedia förklarar begreppet:

Begreppet svart låda eller black box är en metod inom teknik och vetenskap att bortse från de interna mekanismerna eller strukturen i ett system och bara undersöka och beskriva sambandet mellan indata (stimulus) och utdata (respons) utan att bry sig om hur det som sker inne i ”lådan” egentligen går till. Metoden kan användas både som ett sätt att utforska en komplex företeelse när kännedomen om den interna funktionaliteten är dålig, och som ett sätt att förenkla beskrivningen och testningen av ett komplicerat tekniskt system eller apparat.

Lärande är också som en svart låda, vi lärare ska fungera som ett stöd för elevers lärande, och många gånger gör vi också det, men med väldigt lite insikter om hur detta lärande de facto går till, hur lär sig enskilda elever något? Hur ser elevers samarbete ut under en gruppuppgift? Och hur kan jag hjälpa en elev att ta mig från punkt A till punkt B om jag inget vet om vad som händer mellan punkt A och punkt B?

I mitt arbete med sociala medier så tycker jag att de synliggör det som sker i den svarta lådan, det som sker när elever försöker ta sig från punkt A till punkt B. Med hjälp av sociala medier (gemensamma bloggar/enskilda bloggar) kunde jag nämligen mycket lättare få syn på varje elevs resa, jag fick lättare syn på varje elevs insats eller brist på insats.

Med mina elevbloggar fick jag syn på vägen, inte bara punkterna A och B, inte bara början och slutet utan även hur elever gjorde för att ta sig från punkt A till punkt B, jag kunde då också se de som inte befann sig på banan, inte hittade vägen, som inte fann kartan, och sedan finnas där som ett stöd för de eleverna. Sedan gör ett multimedium som internet det möjligt för mig som lärare att arbeta med många olika redovisningsformer:

 • text,
 • bild,
 • film,
 • animation
 • en kombination av uttryckssätt
 • etc.

Det gör också att jag enklare kan variera, ge flera val och elever kan välja det uttryckssätt som de föredrar. Så sociala medier synliggör elevers lärande.

4 tankar kring ”Sociala medier synliggör elevers lärande

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

  1. Elisabeth

   Då håller jag tummarna för guldäpplet. Det är underbart med kollegor som tänker i nya banor och jag känner igen mig i dina erfarenheter. Men det är inte helt lätt att förändra traditioner de sitter som gjutna i väggarna. Men är vi som lärare och vuxna inte med i denna utveckling då kommer vi att tappa greppet.

 2. Pingback: Johan Aspersand

Kommentarer inaktiverade.