Dagsarkiv: 02 november 2010

Webbstjärnan väljer Creative Commons för att göra skillnad

Jag har lyckan att ha ett arbete som innebär att jag arbetar med nätet varje dag. Jag har dessutom lyckan att genom mitt arbete få möjligheten att komma i kontakt med  lärare och elever som vill få kunskap om webben och de möjligheter som webben medför. Det är en ynnest.

I mitt arbete på .se | Webbstjärnan ligger ett ansvar för att se till att vi har en uppdaterad webb, att det finns information om tävlingen, aktuella seminarier, som det med Mathias Klang och mig om källkritik, upphovsrätt och licenser den 18 november. På vår webbplats finns det dessutom mycket information och material kring frågor som lärare och elever kommer i kontakt med i samband att de arbetar med webbpublicering:

En viktig del av Webbstjärnans syfte är att vara en resurs för lärare och elever som vill lära mer om hur de kan arbeta med Webbpublicering i skolan, och för att göra materialet som vi skapat lättillgängligt och fritt har vi licensierat hela webbplatsen under Creative Commons (erkännande- dela lika)

Materialet på denna webbplats är licenserat under Creative Commons-licensen CC BY SA. Det betyder att du kan använda webbplatsens innehåll i andra sammanhang så länge du uppger upphovsmannen (by Webbstjärnan) och licensen (by sa).

Du kan även förändra innehållet föutsatt att du licenserar det nya materialet på samma sätt som det gamla (share alike).

Observera att det finns bilder på Webbplatsen som inte har licensen CC BY SA. I dessa fall gäller självfallet bildernas ursprungliga licens alternativt upphovsrätten om de är Copyrightskyddade.

Läs mer om Creative Commons och licensernas innebörd under Utbildningsmaterial.

Creative Commons-licens
Webbstjärnan is licensed under a Creative Commons Erkännande-DelaLika 3.0 Unported License.

Det innebär att du kan använda alla texter som finns på webbplatsen och bearbeta dem, skriva nytt, göra om, trycka ut, återpublicera, förbättra, sprida så länge du erkänner .se|Webbstjärnan som upphovsman (om det inte finns en artikelförfattare angiven) och om du bearbetar eller förändrar texten och sedan sprider den i din tur gör det under samma Creative Commons -licens.

Vill du lära dig mer, eller känner att detta är svårt. Då tycker jag att du ska komma och lyssna på Mathias Klang, som kommer till oss på .SE den 18 november för att prata om Upphovsrätt och Creative Commons licenser, och han har lovat mig att vara:

  • extra tydlig,
  • konkret
  • pedagogisk och
  • ta allt från början

Så använd Webbstjärnans material, för vi vill göra skillnad. Använd det för att lära dig mer om

Använd Creative Commons i skolan.

Har du funderat kring Google, Facebook, Yahoo och skolan?

Det finns mycket att fundera kring, mycket att ta ställning till. Jag vet att i skolan pratar man stolt om att man köper läroböcker, att skolan inte ska vara styrd av kommersiella intressen. Vikten av att elever får ta del av information som inte vinklad för att uppnå ett företags syfte, mål.

Diskussionen förekommer när det kommer till tryckt material och som alternativ till sponsrat företagsmaterial framhålls ofta läroboken. Det har jag diskuterat tidigare in inlägget Är läroboken ren? Jag undrar mycket över när detta samtal kommer att flytta ut i de digitala kanalerna, och frågorna som jag ställer mig är:

  • Kan en skola använda Facebook, och uppmana sina elever att arbeta med skolans Facebookssida?

Om svaret är ja, har du funderat på vad Facebook tjänar pengar på? Och vad vet du om deras användarvillkor?

  • Kan en skola använda Google som plattform för att mejl, kommunikation, samarbete?

Om svaret är ja, har du då funderat på hur Google tjänar pengar? Villkoren för att ha ett Google-konto, vad vet du om dem?

Jag undrar och ställer mig frågande till att i arbetet med nätet och digitala lärresurser finns det en ganska obetydlig och blygsam debatt kring, var finns kostnaderna? Eller tror vi att det är gratis?

Frågan kanske ska ställas: Vad är viktigast för Google, din integritet eller deras vinst? Mathias Klang belyser det klokt i bland annat i inlägget Integritet handlar om kopplingar

En vanlig misstag som sker idag är att människor “glömmer” vilka kontakter de har inom sociala medier och “fel” information når “fel” mottagare. Till exempel kvinnan som klagade om sin chef på FB men glömde att chefen var en FB-vän.

Samtidigt sker detta utan vår kunskap. Google vet allt om dig och samlar mer och mer data genom alla deras olika kända eller mindre kända företag. Varje informationsbit som du ger till ett googlebolag delas naturligt med alla andra.

ett urval googlebolag

Sedan tillkommer samarbeten mellan olika företag som inte har ägarstrukturer med varandra – här är Facebook stark. När jag funderade på att anmäla mig till sajten runkeeper fanns detta på hemsidan:

Det var inte så att jag hade FB uppe. Jag hade varit där under dagen men hade inget uppe. Trots detta kopplades mitt intresse till en löpsida till FB. För att jag ska känna mig bekväm, eller uppleva social tryck, visades bilder på FB vänner.

Det finns gott om bevis på att portionisering som strategi inte fungerar på webben men jag tror att vi väljer att inte se på de kopplingar som presenteras framför våra ögon.

Kostnader finns där, och vad är det vi betalar med?

  • INFORMATION

Jag har egentligen inga invändningar till att skolan använder Googles tjänster, Yahoos, Facebooks etc, men jag tycker att det är viktigt att föra ett samtal om villkoren, kostnaden samt att problematisera detta. Sedan undrar jag vilket ansvar vi i skolan har för att den information som eleverna lämnar efter sig, som sedan används för att kartlägga dem som konsumenter, för att rikta annonser gentemot dem. Det minsta vi kan göra är att prata om det, reflektera och problematisera kring dessa frågor.

Föreläsning: Minnesinstitutionerna och skolan

Jag har tillbringat eftermiddagen att lyssna på intressanta perspektiv på strategier kring digitalisering av kulturarvet. Och jag vill stanna vid några få tankar:

Att digitalisera kulturarvet innebär att tillgängliggöra demokratin säger Sophia Laurin och

Lars Lundqvist frågade på twitter

Hur mycket får den kostas?

Laurin svarade lite senare i sin presentation

Medel finns i systemet

Jag undrar efter att hört näringsdepartementet förslag på lösningar på frågan om ett behovet av resurser om att

Privata aktörer kan göra bra affärslösningar på att digitalisera kulturen och kulturarvet, om ni släpper rådata

Kanske inget problem, men jag undrar:

Vem äger då den demokrati som tillgänggörs genom digitaliseringen?

Eller så är det som Laurin säger att möjligheter finns, resurser finns, strategier måste till, jag hoppas på lösningar som tillgängliggör kulturarvet digitalt, för skolans skull, för demokratins skulle, för vårt ett gemensamt arv, vårt gemensamma minne, för framtiden.

Jag prata inte om strategier, utan kom mer med en vädjan och en liten illustration av hur jag och skolan kan arbeta med de resurser som finns digitala, eller som digitaliseras.