Har du funderat kring Google, Facebook, Yahoo och skolan?

Det finns mycket att fundera kring, mycket att ta ställning till. Jag vet att i skolan pratar man stolt om att man köper läroböcker, att skolan inte ska vara styrd av kommersiella intressen. Vikten av att elever får ta del av information som inte vinklad för att uppnå ett företags syfte, mål.

Diskussionen förekommer när det kommer till tryckt material och som alternativ till sponsrat företagsmaterial framhålls ofta läroboken. Det har jag diskuterat tidigare in inlägget Är läroboken ren? Jag undrar mycket över när detta samtal kommer att flytta ut i de digitala kanalerna, och frågorna som jag ställer mig är:

  • Kan en skola använda Facebook, och uppmana sina elever att arbeta med skolans Facebookssida?

Om svaret är ja, har du funderat på vad Facebook tjänar pengar på? Och vad vet du om deras användarvillkor?

  • Kan en skola använda Google som plattform för att mejl, kommunikation, samarbete?

Om svaret är ja, har du då funderat på hur Google tjänar pengar? Villkoren för att ha ett Google-konto, vad vet du om dem?

Jag undrar och ställer mig frågande till att i arbetet med nätet och digitala lärresurser finns det en ganska obetydlig och blygsam debatt kring, var finns kostnaderna? Eller tror vi att det är gratis?

Frågan kanske ska ställas: Vad är viktigast för Google, din integritet eller deras vinst? Mathias Klang belyser det klokt i bland annat i inlägget Integritet handlar om kopplingar

En vanlig misstag som sker idag är att människor “glömmer” vilka kontakter de har inom sociala medier och “fel” information når “fel” mottagare. Till exempel kvinnan som klagade om sin chef på FB men glömde att chefen var en FB-vän.

Samtidigt sker detta utan vår kunskap. Google vet allt om dig och samlar mer och mer data genom alla deras olika kända eller mindre kända företag. Varje informationsbit som du ger till ett googlebolag delas naturligt med alla andra.

ett urval googlebolag

Sedan tillkommer samarbeten mellan olika företag som inte har ägarstrukturer med varandra – här är Facebook stark. När jag funderade på att anmäla mig till sajten runkeeper fanns detta på hemsidan:

Det var inte så att jag hade FB uppe. Jag hade varit där under dagen men hade inget uppe. Trots detta kopplades mitt intresse till en löpsida till FB. För att jag ska känna mig bekväm, eller uppleva social tryck, visades bilder på FB vänner.

Det finns gott om bevis på att portionisering som strategi inte fungerar på webben men jag tror att vi väljer att inte se på de kopplingar som presenteras framför våra ögon.

Kostnader finns där, och vad är det vi betalar med?

  • INFORMATION

Jag har egentligen inga invändningar till att skolan använder Googles tjänster, Yahoos, Facebooks etc, men jag tycker att det är viktigt att föra ett samtal om villkoren, kostnaden samt att problematisera detta. Sedan undrar jag vilket ansvar vi i skolan har för att den information som eleverna lämnar efter sig, som sedan används för att kartlägga dem som konsumenter, för att rikta annonser gentemot dem. Det minsta vi kan göra är att prata om det, reflektera och problematisera kring dessa frågor.

1 tanke kring ”Har du funderat kring Google, Facebook, Yahoo och skolan?

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.