Dagsarkiv: 06 november 2010

Varför gör du det du gör?

Jag får frågan än en gången, det är inte första gången den här veckan. Varför gör du allt det du gör?

-Varför skriver du för Kolla Källans idelåda?
-Varför är du projektledare för .se|Webbstjärnan?
-Varför är förespråkar du sociala medier?
-Varför creative commons?
-Varför skola?
-Varför nätet?
-Varför bloggar du?
-Varför twittrar du?
-Kloner? Varför?

-Varför är du, du? Kunde de lika gärna fråga?

Ofta vill den som frågar dessutom ha ett kort svar, tydligt, koncist och precist! Och inte nog med det sedan kommer nästan alltid följande fortsättning:

Det är mycket, var får du ditt engagemang ifrån?

Vad skulle du svara? Vad svarar du när någon frågar dig:

Varför du lever, jobbar, andas och sliter?

Svaret är enkelt: jag vet inget annat, än att vara den jag är så gott jag kan. Men när jag får frågan vränger jag den försöker ge en bild av vad som driver mig, och sedan landar jag i ett eget svar som försöker förklara, men det räcker liksom aldrig till.

Varför gör man det man gör? Vilka är egentligen drivkrafterna?

Fscons en konferens för de som vill ha ett öppet internet

Jag ägnar min helg åt att vara deltagare på Fscons, en konferens som är en konferens kring fri kultur, fri programvara och ett fritt samhälle, som arrangeras av Föreningen fri kultur och programvara. Jag har haft en dag där några nyckelord hela tiden återkommer:

  • demokratisering
  • makt
  • öppenhet

Jag har suttit och lyssnat på sessioner om etik och etiska frågeställningar kring teknik och människor, ett intressant resonemang kring mål om att alla ska må gott och att människor ska kunna känna sig autonoma. Sedan lyssnade jag på en fantastisk session kring molntjänster och om som avslutades med orden agera. Jag återkommer till den sessionen i ett eget sammanfattande inlägg. Sedan lyssnade jag på en spännande session kring hur man skapar ett ansvarstagande socialt nätverk (återkommer till det med).

Jag bär med mig ännu en dansk framgångs-saga som sessionen Please Copy this record to all of your friends! handlade om, och ur CC-licensen blev en del av affärsmodellen.

De som stått ut mest under dagen är ändå de två kvinnliga talarna, Karin Kosina och Christina Gratorp som båda på lite olika sätt kom att närma sig teknik, programmering från ett genusperspektiv. Karin Kosina pratade om konst och teknik som tvåvärldar som kan korsbefrukta varandra. Christina Gratorp pratade om Kvinnor i Floss, en otroligt intressant session, som väckte mycket frågor, funderingar och belyste motsättningar. Men både Christina Gratorp och Karin Kosina menade att de alltför ofta i sammanhang som dessa blir sedda mer som

kvinnor än programmerare, mer som ett kön än för sin kunskap

Dagen avslutades med en brandtal om att demokrati och demokratisering av Smari McCarthy. Men dagen har varit full med engagerade människor som alla pratat om sin passion,  och jag måste tillstå att jag är imponerad samt mycket smickrad över att få vara här.

Hjortronprojektet eller Cloudberry project – CC i Norden

Jag är så imponerad av jag får möjligheten att hamna och delta i dessa sammanhang. Igår hade Jonas Öberg bjudit in mig till det nordiska projektet Cloudberry som är ett samnordiskt projekt omkring Creative commons. Jag fick lyckan att en hel dag få sitta tillsammans med människor som alla samlat för att vi är intresserad av Creative Commons. Det var alltifrån musiker, som brinner för sitt skapande, eller för möjligheten att få dela med sig av sitt skapande med Creative Commons, till jurister som specialiserat sig på immateriell rätt, dvs upphovsrätten.

Vi hade långa och intensiva diskussioner kring om Creative Commons är:

  • en rörelse, eller inte…
  • hur får ”vi” konstnärer och skapande människor att förstå Creative Commons och kanske använda Creative Commons
  • hur vi kan få ”vanliga” människor, som min mamma, att förstå vad Creative Commons är

Jag ska inte säga att vi hittade alla svar, eller ens kunde enas om vad vi tyckte. Men vi såg många av de frågor som vi möter är gemensamma. Och vi stod som grupp frågande inför varför inte fler känner till Creative Commons.

Jag undrade varför inte fler skolor följer Årstaskolans kunskapshubb och lägger ut sina filmer, sina texter, sina bilder under Creative Commons.

Någon annan undrade varför inte det som ägs av offentliga institutioner inte sprids och delas genom Creative Commons, varför är inte varje museums, arkiv digitaliserade material fritt för oss att använda?

En tredje undrade över Public service, SVT, SR, UR i Sverige inte sprider sitt material under Creative Commons.

Vi pratade om att stjäla, och förskjutningen av ordet stjäla, för kan man stjäla en film? Kan man stjäla en fil? Sedan diskuterade vi vad Creative Commons är och om det inte är olika saker för olika användare. Vi var alla överens om att det behövs fler exempel, fler tydliga exempel från Norden på hur konstnärer som skapar och sedan licensierar sina verk under Creative Commons, så känner du till sådana säg till!