Är kulturen på nätet densamma idag som då?

Hur ser elever på kulturen på internet?

Freedom

Freedom av Thorsten Becker CC (by,nc, nd)

I helgen så sökte min man efter en fotobok, men hittade istället boken ”Nyckeln till: Internet för skolan” version 1.0 av Lars Truedson. När jag fick syn på boken blev jag imponerad att det redan 1995 kom ut en bok om internet för skolan. I boken pratas det fortfarande om att koppla upp sig via modem, och boken kom ut innan Google, men till min stora glädje nämns Länkskafferiet redan då.

Idag blir ett avsnitt ur Truedsons bok utgångspunkt för mitt inlägg, då jag fastnade för hans beskrivning av kulturen på internet. Den fick mig att fundera över vilken bild har elever av kulturen på internet och om och hur skiljer sig dagens bild från den som Lars Truedson beskriver 1995? I boken Nyckeln till: Internet för skolan beskrivs kulturen på Internet på följande sätt:

”Det har vuxit fram en speciell kultur på Internet, präglad inte minst av amerikanskt universitetsfolk, många med rötter i 60-talets radikalism. I den kulturen ingår att informationen ska vara fritt tillgänglig och gratis. Det finns också en samhörighetskänsla och stor hjälpsamhet bland de uppkopplade.

– Internets kultur är att du tar reda på någonting, kontrollerar med andra att det stämmer och sedan lägger ut det på nätet för andra att ta del av, säger Anders Gillner på KTH”

Truedson ger en bild av hur internet uppfattades på 1990-talet. Den kan sammanfattas med att informationen på internet ska vara fritt tillgänglig och gratis, samt att användarna hjälper varandra och tar ansvar för att dela information med varandra.

Tittar vi på dagens debatt kring kulturen på internet så förekommer det i media en diskussion kring upphovsrätten, pirater och laglöshet. Kulturen på internet beskrivs med ord som illegal fildelning, upphovsrättsintrång och stöld.

Vilka är elevernas erfarenheter av kulturen på nätet?

Frågan jag tycker att du ska ställa till dina elever är hur ser de på kulturen på internet? Hur ser de på information på nätet? Ska den vara fri, eller ska de som publicerar material på nätet kunna ta betalt? Eller är det en kultur fylld med pirater och fildelare?

Vilka är deras erfarenheter av internets kultur? Är det en kultur av samarbete och hjälpsamhet på internet? Finns det en samhörighetskänsla bland dem som är uppkopplade även idag? Och om inte, vad tror eleverna att det beror på?

Kan det bero på

  • att antalet ”uppkopplade” har ökat? I Sverige har 97 % av alla svenskar tillgång till internet med en bredbandsuppkoppling. enligt Svenskarna och Internet 2010 http://www.iis.se/docs/SOI2010_web_v1.pdf
  • att informationsmängden är så mycket större?
  • att de tekniska möjligheterna att dela information är så mycket enklare?
  • att det finns en känsla av att du är anonym på nätet?

Sedan tycker jag att du ska föra ett samtal med dina elever om deras upplevelse av kulturen i sociala medier, som av många användare beskrivs som en kultur av Sharing is caring och den beskrivningen har likheter med Truedsons beskrivning från 1995. Frågan som du kan ställa till dina elever är om de också har denna upplevelse, eller hur de upplever att kulturen är på Facebook, bilddagboken eller World of Warcraft är.

Sedan tycker jag naturligtvis att du ska fråga vad de tror att de beror på:

Om det beror på de sociala mediernas konstruktion där du som användare kopplas till en profil, med bild och namn, eller om de tror att de beror på antalet användare, mängden information som skapas eller delas?

Är kulturen på internet likadan i alla sammanhang? Är den likadan i alla forum eller skiljer sig kulturen åt och vad beror det på? Eller är kulturen densamma som 1995, det är bara media som beskriver den med andra ord.

1 tanke kring ”Är kulturen på nätet densamma idag som då?

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

Kommentarer inaktiverade.