Dagsarkiv: 17 december 2010

Varför måste digitala läromedel se ut som analoga?

Jag får via mejl en förfrågan om jag kan tänka mig att blogga om och i samband med en konferens läromedel. Jag som inte ens tror på läroboken som koncept. Jag tror att lärande ska ske utifrån läroplanens intentioner, att det som ska vara i fokus för valet av material och arbetet i skolan ska vara skolans läroplan och skolans kursplaner.

I mitt lärararbete har alltid målen stått i fokus, och jag menar inte att läroboken i sig inte kopplas till målen, men kursplaner och läroplanen ger oss lärare så mycket mer frihet, så mycket mer möjligheter och världen efter skolan handlar inte om att hitta lösningen i ett facit, eller längst bak i boken. Jag tror att det är viktigt att elever lär sig andra vägar och får tillgång till andra medel för att lära sig centrala färdigheter för att klara sin framtid.

Sedan sitter jag och tittar runt efter digitala läromedel och hamnar på Bonniers utbildning som har tagiti intiativ till att skapa ett digitalt läromedel i matematik. Jag tittar igenom det och presentationen säger att läromedlet har en

fräsch layout. Liksom tidigare finns tydliga målbeskrivningar och en enkel och klarstruktur. Det finns även nyheter som t.ex. uppgifter som lämpar sig för kommunikation

De delar som jag ser tycker jag ser ut som att det enda man har gjort är att man fört över den traditionella läroboken till en digital arena. Det är samma sätt att arbeta med matematik, fast istället för att använda ”en bok som utgångspunkt” så ligger boken på nätet och är digital.

Men komigen, det måste finnas andra sätt att uppnå målen i matematik än att bara föra över de traditionella lärobokstänket till en digital miljö.

Jag tittar på Sandra Wisstings och 6B Myrsjöskolan en matematik och svenskblogg som hon har med sin 6:a bland annat arbetar hon med räknesagor som ser ut som en klassisk matematikuppgift, men istället för att svaret bara blir mitt så möter det andra och ett samtal, ett möte uppstår. I mina ögon sker det ett samtal kring barnen lärande. Läroboken finns kanske där, men hon använder digitala verktyg för att eleverna ska samtal, mötas kring sitt lärande och det är grymt!

Det kanske finns sådana möjligheter i Bonners digitala matematikbok också, vad vet jag, men mitt första intryck är att det bara är den klassiska läroboken, fast i digitalform.

Ska jag blogga om framtidens läromedel? Jag tycker att redan gör det, genom att jag är med och uppmuntrar lärare att använda webben som ett läromedel, som ett verktyg för lärande, kommunikation och samtal. Mina erfarenheter både som lärare och projektledare för Webbstjärnan är att internet och webben ger goda möjligheter för att skapa framtidens läromedel tillsammans med sina elever.

Vad används webben till matematik och NO?

The shadows of the Clones the bird is free
Vad gör eleverna i årskurs 6-9 på webben, frågade vi oss på Webbstjärnan och tittade igenom alla bidrag i tävlingsklassen idag har jag fokus på vad som händer på webben i ämnena matematik och NO?

Det är spännande för mig som humanist att titta igenom de bidragen för jag blir så imponerad. Vi har två bidrag som valt att använda MediaWiki som verktyg är 7bäst och fotbollsjuan som gjort varsin wiki om människokroppen. I 7bäst finns även sidor som handlar om värme och materia. Innehållet i båda wikisarna är trevligt och jag känner igen mig, det är som om jag besöker skolans wikipedia.

MediaWiki är ett av de verktyg som vi se minst av i Webbstjärnan och det är lite synd, eftersom verktyget i sig ger mycket möjligheter till kollaborativt skapande, att skapa texter tillsammans. Det är ett verktyg som sparar alla ändringar och om det blir fel är det lätt att gå tillbaka till en tidigare version av texten.

But that is for me!?

Personligen skulle jag också gärna se att fler använde WikiPedias verktyg för att det ger möjligheter för Wikipedia att få fler aktiva användare som har kunskap om hur själva verktyget fungerar, dess möjligheter och begränsningar. Jag ser i 7bäst och Fotbollssjuan framtiden Wikipedia skribenter. Och det är i sig häftigt att skolan, skapar framtidens webbpublicister.

En blogg i svenska och matematik

Sedan har vi en spännande blogg från Myrsjöskolans 6b som handlar om både i matematik och svenska. Bloggen handlar dels om de reflektioner som eleverna har kring läsandet av romanen Kråkön men det mest spännande är deras arbeta med matematik, som genomförs genom att deras lärare lägger upp uppgifterna som ett inlägg sedan svarar eleverna i kommentarsfältet, och sedan är dialogen i full gång. Se tillexempel inlägget om matematiksagan och de efterföljande kommentarerna.

in the candyland

I matematik har vi också Kul i matte som är en sajt som ger en överblick över bland annar tal, enheter, bråk och statistik. På sidan som heter tal finns det en kort introduktion och en sammanfattning av begrepp.

Portföljer för NO-projekten

Sedan har vi även projekt som använde webben för att skapa en portfölj, som på Träkvista skola där de har både sajten Det här gör vi och Spelar det roll http://spelardetroll.se. Båda sajterna är tänkta att använda nätet för att samarbeta. På sajten det här gör vi står följande syfte som ger inspiration:

”en portfolio som samlas i en pappersmapp och ingen tittar på, samlas allt i digital form. På detta sätt kan vi ta del av varandras arbete, tankar och funderingar. Vi kan kommunicera med varandra och andra på ett sätt som blir tillgängligt under fler timmar under dygnet än på traditionellt vis i skolans värld.”

Sedan finns det följande härliga sajter som handlar Matematik och NO, som är en Microfacts som är en sajt i biologi på engelska, där eleverna skriver artiklar på engelska om olika bakterier

I tävlingsklassen finns fler lovande löften som kommer att handla om matematik och NO, men än finns det inte så mycket att titta på där så jag har valt att hålla mig till det som finns. Jag vill också påminna om att det lär hända en hel del innan tävlingen börjar på riktigt den 1 april..