Dagsarkiv: 27 december 2010

Att arbeta med Creative Commons i skolan del 2/2

Att licensiera skolarbete under Creative Commons – vad bör lärare och elever tänka på?

Jag brukar i samtal om Creative Commons försöka vara tydlig med att det är två saker

  • att använda andras verk som är licensierade (Dagens 1:a post)
  • att licensiera sitt verk (dagens den här 2:a post)

I mitt arbete med Webbstjärnan har jag förstått att många lärare vill använda licenserna och vill lära eleverna att använda verk som ligger under Creative Commons, och det är i sig en stort. Lite om hur jag arbetat finns i del 1 av denna serie om Creative Commons i skolan.

Det är än roligare att många lärare också vill uppmuntra sina elever att licensiera skolarbeten som skapas på webben under Creative Commons. Tanken tycks vara att genom en Creative Commons licens kan skolarbetet spridas, återpublicera, inspirera andra så att de kan bygga vidare på deras verk, men det väcker också en del frågor.

the droid in the bucket

Frågor som inte riktigt är lika enkla i mina ögon, men som man som lärare behöver fundera kring om du vill licensiera verk under Creative Commons eller vill stödja elever i deras arbete att använda licenserna. Om du har elever som är under 16 år måste du ha föräldrar tillstånd för att de ska kunna ingå avtal. Om barn ingår avtal när de är under 16 är ogiltiga, (se konsumentverket om barn och avtal). En Creative Commons licens är nämligen att ingå ett avtal med upphovsmannen i och med att jag använder en bild under Creative Commons i det avtalet förbinder jag mig till att följa de villkor som upphovsmannen lagt på sitt verk.(Genast tänker jag på Facebook, återkommer till det i nästa inlägg (imorgon))

Sedan blir det än viktigare att klargöra för elever/föräldrar vad dessa licenser innebär, och om att de som licensierar ett verk gemensamt är överens om att det är just dessa villkor som verket ska spridas under.

– Vad innebär Creative Commons licenserna?

Vad innebär det att licensiera skolarbete under en Creative Commons licens. I korthet betyder det följande, du eller dina elever har kvar sin upphovsrätt, men de väljer att avtala bort delar av de rättigheter som de har till verket, och i vilken omfattning och i vilken grad avgör de genom de villkor som de sätter till licensen.

Creative Commons bygger på fyra villkor, och av dessa fyra är ett obligatoriskt, det kan du eller dina elever inte välja bort. Och det är villkoret erkännande (by).

erkännande (by)

Så inför ett arbete med att licensiera ett skolarbete, eller ett av dina egna verk bör du/dina elever ta ställning till följande frågor:

1. Vill låta andra sprida, publicera bygga vidare på deras verk utan att först fråga om lov. Säger du/eleverna: Nej då ska du/eleverna inte välja en Creative Commons licens.

Säger de ja, så väljer du/eleverna Creative Commons:

Creative Commons

såklart och då handlar det om att prata om, de andra villkoren, de andra frågorna:

2. Vill dina elever tillåta bearbetningar? Att andra att bygga vidare på deras verk, bearbeta eller ändra i det, utan att den som gör det frågar om lov?  Vill du/eleverna inte det så ska du välja villkoret inga bearbetningar (nd)

inga bearbetningar (nd)

2. b) Skulle dina elever säga, det är ok! Ja andra får remixa, skapar nytt utifrån vårt verket då måste de ta ställning till hur vill de att dessa eventuellt nya verk ska spridas? Ska de nya verken spridas under samma villkor som den som först fick ta del av verket alltså under Creative Commons, då ska eleverna välja dela lika (sa).

Dela Lika (sa)

3. Sedan är det frågan om Ska verket få användas för kommersiell användning eller inte? Om man säger nej så ska man välja villkoret icke-kommersiellt.

Icke Kommersiell (nc)

Många skolarbeten skapas i samarbete och det innebär i sin tur att alla som ingår i skolarbetet måste och ska vara eniga om licensen. Alla som är delaktiga i att skapa ett verk har nämligen upphovsrätt till verket, och alla ska vara överens om licensval och att verket ska spridas under Creative Commons.

Sedan handlar det om att förstå vidden av licenserna, att de gäller över allt på internet. Stort, häftigt, coolt. Det jag tyckte var mest skrämmande första gången jag skulle licensiera ett verk, var just tanken på att licensen följer med verket, inte med mig, utan med verket och på ett ganska gränslöst internet…

Belys Creative Commons möjligheter och risker

Sedan tycker jag att det är viktigt att inför alla beslut, stora som små, belysa och ta ställning till de möjligheter och risker som en CC-licens skulle kunna innebära för dina elever, och deras arbete.

  • Att en creative Commons licens i sig möjliggör laglig-spridning i större sammanhang, på nätet är det svårt att kontrollera eller begränsa spridningen av elevers eller andras verk.
  • Att en Creative Commons licens inte medför att eleverna förlorar sin upphovsrätt, utan att de i och med licensen försöker styra hur och i vilka sammanhang deras verk används.
  • Att en creative Commons licens följer med verket, lika länge som upphovsrätten. Det missförstås ofta som att licenserna innebär att de inte finns någon ångerrätt, men naturligtvis kan man ändra sig och ändra villkoren som följer med verket, men man kan inte ändra på de kopior, de verk som redan spridits. Det vill säga verk som börjat spridas under Creative Commons får användare fritt fortsätta sprida, men inte nya verk, men frågan är om man kan skilja original från kopia, men det är inte min sak att avgöra.

Sedan tycker jag att det alltid är viktigt att säga: Att det är du som upphovsman som har rätten att avgöra om någon inte följer de villkor som du satt till ditt verk, och om du upplever att användare bryter mot avtalen kan du ta det till domstol för att få saken prövad.

Men om du är otålig, och vill och dina elever inte vill, så ha förståelse, det är ett stort beslut, låt det ta tid.

Att arbeta med Creative Commons i skolan [Del 1/2]

Jag brukar i samtal om Creative Commons försöka vara tydlig med att det är två saker

  • att använda andras verk som är licensierade (del 1)
  • att licensiera sitt verk (del 2)

Varför ska man lära sig Creative Commons?

I mitt arbete som lärare har jag fokuserat på att lära mina elever hur Creative Commons fungerar för att elever ska kunna använda, ta del av, berika sitt skolarbete med andras bilder, texter, musik och filmer. Creative Commons licenserna gör det nämligen möjligt för elever, för lärare, för mig, för dig och alla andra att använda andras upphovsrättsligt skyddade verk utan att först behöva fråga om lov. Det enda som krävs är kunskap.

Att arbeta med webbpublicering i skolan, tar tid och att kräva att elever själva ska producera allt innehåll på en webbplats visade sig ganska snart vara för stort och kravfullt, i synnerhet då jag inte lyckades samarbeta med kollegor kring mina webbprojekt. Webben och internet är ett medium som bjuder in till att använda

Upphovsrättens krav på att begära tillstånd begränsade oss inte i någon högre utsträckning, eleverna gnällde om att ingen annan behövde gör det, men mina elever fogade sig kontaktade skapare, fotografer, författare och redaktörer för att få använda deras verk fick ja, men det visade sig ganska snart vara övermäktigt. De var flitiga till en början och viljan var stor och möjligheterna kändes som de var många,nyhetsbehag brukar vi visst kalla det. Men efter ett tag slutade de fråga, och med det slutade de använda andras filmer, musik och det som återstod var länkar eftersom det tog för mycket tid, och de fick inte använda utan tillstånd, de fick inte alltid svar. Mina elevers arbeten på webben blev i och med det väldigt text-tunga, och det i ett medium som tillåter allt från ljud till rörlig bild kändes det fattigt.

Lösningen blev och heter Creative Commons

Att låna, att sprida, att använda, att bearbeta andras verk blev för mig ett första steg för att lära mina elever Creative Commons. Min tanke är att om man får använda, om man får låna andras verk så kommer man också att vilja ge tillbaka, sin om tid, när eleverna är mogna eller jag som lärare är mogen.

Fokus i vårt arbete med Creative Commons kom att handla om att använda andras verk med omsorg, utan att kränka den som har upphovsrätten. Det handlar om att respektera alla de som så generöst valt att dela. Kraven är ytligt sett enkla följ de villkor som upphovsmannen har lagt till sitt verk, men det visade sig att det krävdes att jag visade och för att hjälpa mina elever skapade jag en enkel lathund.

Frukten av vårt arbete, blev grymt, vilka bilder, vilka sajter. Den enda rest som finns kvar är deras utvärderingar där de fick välja en bild under CC för att illustrera hur det var och är att ha mig som lärare i svenska.

Jag bjuder på ett sånt inlägg idag, och det är från min fd. elev och nuvarande kollega Rebecka som valde den här bilden och skrev så här i sin utvärdering:

I backspegeln

AttributionAttributionescaping of the sunset…. by: Bernat CC(by, nc,nd,)

Kursen Svenska B har pågått länge – två år – och vi har färdats långt, både kunskapsmässigt och tidsmässigt vilket symboliseras av vägen i denna bild. Det har ofta känts tungt, stressigt och som om omöjliga krav ställts på oss. Mörka moln har hägrat i horisonten i och med stora inlämningar och nya metoder (rollspel, blogg, poetry slam), men så här i efterhand – när jag ser tillbaka i backspegeln – inser jag hur mycket jag lärt mig och hur mycket undervisningen i svenska med Kristina Alexanderson utvecklat mig på många olika plan. Detta visas i denna bild visas av den vackra solnedgången och det varma ljuset i backspegeln.

Det är nog oftast så, att det är svårt att se helheten i farten, när man fortfarande färdas någonstans, men i backspegeln blir det tydligare vad man åstadkommit.

Rebecka Gustafson

I nästa inlägg ska jag diskutera den andra aspekten, nämligen att licensiera skolarbeten, vad bör man tänka?

Några bloggprojekt i skolan

Många bidrag i Webbstjärnan är del av ett större eller mindre projekt så även i tävlingsklassen 7-9. När jag klickar igenom bidragen inser jag att jag har missat bland annat en grym webbtidning som jag borde ha skrivit om i inlägget som handlade om webbtidningar och skrivande på webben, för kolla in Djonken, en skoltidning från Kalmarsundsskolan. De gör en webbtidning med hjälp av de uttryck som webben ger, med filmer som de lägger på Youtube och sedan bäddar in på sin tidning och jag bara njuter.

What's that? Not Santa anyway

Sedan har vi en bunt grymma bloggar från Fittja som i ämnet media tillval och it, som ämne

Det är roligt att klicka igenom alla bloggar från Fittja och se vad och hur långt eleverna har kommit. En som kommit långt är Sami och Ceci i bloggen Free Your Style som bloggar om livet i Fittja. De har bland annat skrivit om sin skolavslutning, till musik som satt sig i huvudet som Panic at the disco. Fittjabloggarna ger en inblick i några ungdomars vardag och man ser att deras arbete har en väldigt personlig prägel.

The Clones on the Christmas day

Andra bloggar som har personlig prägel är de bloggar som uppstått inom ramen för elevens val. Här har vi lite olika perspektiv, som En påse blandat som troligen att handla om allt från chokladpannkaka till att delta i Webbstjärnan. Sedan har vi Fluff-fluff, som är en blogg för alla fluffisar skriven av Sofie och Sofia för att:

Vi är två fluffiga tjejer som älskar mode,skor,väskor & allt som är fluffigt ! Så vi kännde att vi var tvungna att starta en blogg för alla andra som är lika fluffiga som vi !

En annan blogg som bara ligger i startgroparna är Hallon och Blåbär som skrivit ett statement för sin blogg kolla bara in

Vi är tre galna tjejer, alla på 14 år. Vi går alltså i årskurs åtta. Här tänker vi skriva om massa random, galna, konstiga, roliga och knasiga saker.

Eller titta igenom bloggen Teentop en blogg som skrivs av sex tjejer som heter Nadda, Karin, Dalia, Ugbad, Behitta och Shiggy.

Vi går i 8:an i St:illian skolan. Vissa av oss har känt varandra sedan lekis, och vissa i mellanstadiet.

De skriver om allt möjligt och jag får en inblick i livet som tonåring om bland annat de böcker som de läser och deras intryck av dem.

a newbie in town

Ett annat bloggprojekt som ingår i tävlingsklassen är Simcity, som är ett projekt i Framtidensbyggande, framtidsstäder. Deras bloggar är likadana, och projeket går ut på att bygga en stad och det är ett nöje att läsa om deras bravader, som att när det går långsamt. Det roliga är att eleverna tycks tävla mot varandra i Lag tres blogg kan jag läsa om poängsystemet

Det pratas om att vi ska använda spel och spelpedagogik för att motivera eleverna och det tycks läraren bakom projektet Simcity har gjort och det imponerar.

Ett annat värdegrundprojekt har vi i Vaddå Normal som är ett projekt om normalitet och normer, samt vad som anses vara normalt.

Deras webbplatser är spännande och intressanta. Webbplatserna har ett varierat innehåll allt från texter till filmer som eleverna skapat själva som den som handlar om Tor Leif.

——

Alla bilder är hämtade från http://flickr.com/kalexanderson och är licensierade under Creative Commons (Erkännande, IckeKommersiell, DelaLika), vilket innebär att du får använda bilderna fritt så länge du berättar att  det är Kristina Alexanderson är upphovsman, samt använder bilderna i icke-kommersiella sammanhang och om du bearbetar bilden samt vill sprida ditt bearbetade verk att du gör det under samma villkor som du fick ta del av mitt verk, alltså under Creative Commons (erkännande, icke-kommersiell, dela-lika)