Att arbeta med Creative Commons i skolan [Del 1/2]

Jag brukar i samtal om Creative Commons försöka vara tydlig med att det är två saker

  • att använda andras verk som är licensierade (del 1)
  • att licensiera sitt verk (del 2)

Varför ska man lära sig Creative Commons?

I mitt arbete som lärare har jag fokuserat på att lära mina elever hur Creative Commons fungerar för att elever ska kunna använda, ta del av, berika sitt skolarbete med andras bilder, texter, musik och filmer. Creative Commons licenserna gör det nämligen möjligt för elever, för lärare, för mig, för dig och alla andra att använda andras upphovsrättsligt skyddade verk utan att först behöva fråga om lov. Det enda som krävs är kunskap.

Att arbeta med webbpublicering i skolan, tar tid och att kräva att elever själva ska producera allt innehåll på en webbplats visade sig ganska snart vara för stort och kravfullt, i synnerhet då jag inte lyckades samarbeta med kollegor kring mina webbprojekt. Webben och internet är ett medium som bjuder in till att använda

Upphovsrättens krav på att begära tillstånd begränsade oss inte i någon högre utsträckning, eleverna gnällde om att ingen annan behövde gör det, men mina elever fogade sig kontaktade skapare, fotografer, författare och redaktörer för att få använda deras verk fick ja, men det visade sig ganska snart vara övermäktigt. De var flitiga till en början och viljan var stor och möjligheterna kändes som de var många,nyhetsbehag brukar vi visst kalla det. Men efter ett tag slutade de fråga, och med det slutade de använda andras filmer, musik och det som återstod var länkar eftersom det tog för mycket tid, och de fick inte använda utan tillstånd, de fick inte alltid svar. Mina elevers arbeten på webben blev i och med det väldigt text-tunga, och det i ett medium som tillåter allt från ljud till rörlig bild kändes det fattigt.

Lösningen blev och heter Creative Commons

Att låna, att sprida, att använda, att bearbeta andras verk blev för mig ett första steg för att lära mina elever Creative Commons. Min tanke är att om man får använda, om man får låna andras verk så kommer man också att vilja ge tillbaka, sin om tid, när eleverna är mogna eller jag som lärare är mogen.

Fokus i vårt arbete med Creative Commons kom att handla om att använda andras verk med omsorg, utan att kränka den som har upphovsrätten. Det handlar om att respektera alla de som så generöst valt att dela. Kraven är ytligt sett enkla följ de villkor som upphovsmannen har lagt till sitt verk, men det visade sig att det krävdes att jag visade och för att hjälpa mina elever skapade jag en enkel lathund.

Frukten av vårt arbete, blev grymt, vilka bilder, vilka sajter. Den enda rest som finns kvar är deras utvärderingar där de fick välja en bild under CC för att illustrera hur det var och är att ha mig som lärare i svenska.

Jag bjuder på ett sånt inlägg idag, och det är från min fd. elev och nuvarande kollega Rebecka som valde den här bilden och skrev så här i sin utvärdering:

I backspegeln

AttributionAttributionescaping of the sunset…. by: Bernat CC(by, nc,nd,)

Kursen Svenska B har pågått länge – två år – och vi har färdats långt, både kunskapsmässigt och tidsmässigt vilket symboliseras av vägen i denna bild. Det har ofta känts tungt, stressigt och som om omöjliga krav ställts på oss. Mörka moln har hägrat i horisonten i och med stora inlämningar och nya metoder (rollspel, blogg, poetry slam), men så här i efterhand – när jag ser tillbaka i backspegeln – inser jag hur mycket jag lärt mig och hur mycket undervisningen i svenska med Kristina Alexanderson utvecklat mig på många olika plan. Detta visas i denna bild visas av den vackra solnedgången och det varma ljuset i backspegeln.

Det är nog oftast så, att det är svårt att se helheten i farten, när man fortfarande färdas någonstans, men i backspegeln blir det tydligare vad man åstadkommit.

Rebecka Gustafson

I nästa inlägg ska jag diskutera den andra aspekten, nämligen att licensiera skolarbeten, vad bör man tänka?

5 tankar kring ”Att arbeta med Creative Commons i skolan [Del 1/2]

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: kalexanderson

  3. Pingback: Johan Carlström

  4. Pingback: .SE

  5. Pingback: Att arbeta med Creative Commons i skolan [Del 2/2] | Kristina Alexandersons blogg

Kommentarer inaktiverade.