Att arbeta med Creative Commons i skolan del 2/2

Att licensiera skolarbete under Creative Commons – vad bör lärare och elever tänka på?

Jag brukar i samtal om Creative Commons försöka vara tydlig med att det är två saker

 • att använda andras verk som är licensierade (Dagens 1:a post)
 • att licensiera sitt verk (dagens den här 2:a post)

I mitt arbete med Webbstjärnan har jag förstått att många lärare vill använda licenserna och vill lära eleverna att använda verk som ligger under Creative Commons, och det är i sig en stort. Lite om hur jag arbetat finns i del 1 av denna serie om Creative Commons i skolan.

Det är än roligare att många lärare också vill uppmuntra sina elever att licensiera skolarbeten som skapas på webben under Creative Commons. Tanken tycks vara att genom en Creative Commons licens kan skolarbetet spridas, återpublicera, inspirera andra så att de kan bygga vidare på deras verk, men det väcker också en del frågor.

the droid in the bucket

Frågor som inte riktigt är lika enkla i mina ögon, men som man som lärare behöver fundera kring om du vill licensiera verk under Creative Commons eller vill stödja elever i deras arbete att använda licenserna. Om du har elever som är under 16 år måste du ha föräldrar tillstånd för att de ska kunna ingå avtal. Om barn ingår avtal när de är under 16 är ogiltiga, (se konsumentverket om barn och avtal). En Creative Commons licens är nämligen att ingå ett avtal med upphovsmannen i och med att jag använder en bild under Creative Commons i det avtalet förbinder jag mig till att följa de villkor som upphovsmannen lagt på sitt verk.(Genast tänker jag på Facebook, återkommer till det i nästa inlägg (imorgon))

Sedan blir det än viktigare att klargöra för elever/föräldrar vad dessa licenser innebär, och om att de som licensierar ett verk gemensamt är överens om att det är just dessa villkor som verket ska spridas under.

– Vad innebär Creative Commons licenserna?

Vad innebär det att licensiera skolarbete under en Creative Commons licens. I korthet betyder det följande, du eller dina elever har kvar sin upphovsrätt, men de väljer att avtala bort delar av de rättigheter som de har till verket, och i vilken omfattning och i vilken grad avgör de genom de villkor som de sätter till licensen.

Creative Commons bygger på fyra villkor, och av dessa fyra är ett obligatoriskt, det kan du eller dina elever inte välja bort. Och det är villkoret erkännande (by).

erkännande (by)

Så inför ett arbete med att licensiera ett skolarbete, eller ett av dina egna verk bör du/dina elever ta ställning till följande frågor:

1. Vill låta andra sprida, publicera bygga vidare på deras verk utan att först fråga om lov. Säger du/eleverna: Nej då ska du/eleverna inte välja en Creative Commons licens.

Säger de ja, så väljer du/eleverna Creative Commons:

Creative Commons

såklart och då handlar det om att prata om, de andra villkoren, de andra frågorna:

2. Vill dina elever tillåta bearbetningar? Att andra att bygga vidare på deras verk, bearbeta eller ändra i det, utan att den som gör det frågar om lov?  Vill du/eleverna inte det så ska du välja villkoret inga bearbetningar (nd)

inga bearbetningar (nd)

2. b) Skulle dina elever säga, det är ok! Ja andra får remixa, skapar nytt utifrån vårt verket då måste de ta ställning till hur vill de att dessa eventuellt nya verk ska spridas? Ska de nya verken spridas under samma villkor som den som först fick ta del av verket alltså under Creative Commons, då ska eleverna välja dela lika (sa).

Dela Lika (sa)

3. Sedan är det frågan om Ska verket få användas för kommersiell användning eller inte? Om man säger nej så ska man välja villkoret icke-kommersiellt.

Icke Kommersiell (nc)

Många skolarbeten skapas i samarbete och det innebär i sin tur att alla som ingår i skolarbetet måste och ska vara eniga om licensen. Alla som är delaktiga i att skapa ett verk har nämligen upphovsrätt till verket, och alla ska vara överens om licensval och att verket ska spridas under Creative Commons.

Sedan handlar det om att förstå vidden av licenserna, att de gäller över allt på internet. Stort, häftigt, coolt. Det jag tyckte var mest skrämmande första gången jag skulle licensiera ett verk, var just tanken på att licensen följer med verket, inte med mig, utan med verket och på ett ganska gränslöst internet…

Belys Creative Commons möjligheter och risker

Sedan tycker jag att det är viktigt att inför alla beslut, stora som små, belysa och ta ställning till de möjligheter och risker som en CC-licens skulle kunna innebära för dina elever, och deras arbete.

 • Att en creative Commons licens i sig möjliggör laglig-spridning i större sammanhang, på nätet är det svårt att kontrollera eller begränsa spridningen av elevers eller andras verk.
 • Att en Creative Commons licens inte medför att eleverna förlorar sin upphovsrätt, utan att de i och med licensen försöker styra hur och i vilka sammanhang deras verk används.
 • Att en creative Commons licens följer med verket, lika länge som upphovsrätten. Det missförstås ofta som att licenserna innebär att de inte finns någon ångerrätt, men naturligtvis kan man ändra sig och ändra villkoren som följer med verket, men man kan inte ändra på de kopior, de verk som redan spridits. Det vill säga verk som börjat spridas under Creative Commons får användare fritt fortsätta sprida, men inte nya verk, men frågan är om man kan skilja original från kopia, men det är inte min sak att avgöra.

Sedan tycker jag att det alltid är viktigt att säga: Att det är du som upphovsman som har rätten att avgöra om någon inte följer de villkor som du satt till ditt verk, och om du upplever att användare bryter mot avtalen kan du ta det till domstol för att få saken prövad.

Men om du är otålig, och vill och dina elever inte vill, så ha förståelse, det är ett stort beslut, låt det ta tid.

6 tankar kring ”Att arbeta med Creative Commons i skolan del 2/2

 1. Pingback: KristinaAlexanderson

 2. Pingback: kalexanderson

 3. Pingback: Johan Carlström

 4. Pingback: KristinaAlexanderson

 5. Pingback: KristinaAlexanderson

 6. Pingback: Avtal, barn, integritet och Facebook | Kristina Alexandersons blogg

Kommentarer inaktiverade.