Vikten av utbildning och kunskap

The look of envy
Jag följer diskussionen kring kommunchef och ”affären” i Katrineholm lite på avstånd. Jag läser inlägg av olika karaktär och slås av att en tjänstemans användande av sociala medier kan skrämma så. Tänker på Egypten och inser att internet, sociala medier och de möjligheter som finns i dessa kanaler verkligen är ett hot, de kan och förändrar maktbalansen och kommunchefens agerande och sätt att öppna upp för kommunikation och samtal sätter ”gamla” maktförhållanden i gungning. Det är spännande men reaktionerna är skrämmande, upprörande och svåra att förstå.

I alla de samtal som förs vill jag lyfta många aspekter men en känns extra viktig från mitt perspektiv och det är den som Emaunel Karlstens inlägg Att hantera aggressiv journalists frågor om ngt självklart  på Tabloism 2.o där han avslutar med orden:

Hur han [kommunchef] inser det potentiella hotet, hur artikeln kan skena, och då väljer att publicera journalistens mejl, ber om hjälp om svar och gissningsvis också kommer publicera svaren på sin egen blogg innan svar skickas.
Snacka om att ta kontroll över informationen och nyheten. Egentligen bara det ett tillräckligt bevis på vikten av utbildning och kunskap om hur och varför man använder internet.

Personligen anser jag att hela historien om Kurirens granskning visar på just det behovet. Hur stort och viktigt det är att vi skaffar, erbjuds, tar möjligheten att få kunskap om hur och varför man använder internet. Det handlar om att förstå hur internet som medium medför nya möjligheter såväl som nya hot, hur internet förändrar och sätter gamla maktstrukturer ur spel.

2 tankar kring ”Vikten av utbildning och kunskap

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: JMW Kommunikation » Digitala och analoga fördomar måste motarbetas

Kommentarer inaktiverade.