Dagsarkiv: 16 februari 2011

Upphovsrätt ur ett elevperspektiv

Jag arbetar med att stimulera lärare och elever. Jag har lyckan att få visa på möjligheter med att arbeta med webben i skolan, men inget i vår vardag är väl enkelt och bara rätt fram.

Webben och webbpublicering ger mycket möjligheter men samtidigt skapar det nya hinder och nya utmaningar. En av de utmaningar som vi möter när vi arbetar med webbpublicering, som alla som publicerar sig på nätet möter är upphovsrätten. Den ger oss som skapar en så exklusiv rätt, vi har rätt att besluta om hur vi vill och inte vill att våra verk ska få spridas, och det är gott att ingen bara kan ta mina verk och göra, sprida, publicera dem var de vill utan mitt medgivande. Det är en utmaning.

The Clone is practicing for the vacation

The Clone is practicing for the vacation av Kristina Alexanderson

Jag handledde en elev, Emelie Wenthzel, som modebloggade som projektarbet, och ni som läser modebloggar vet att kläderna är viktiga lika viktiga är assocearerna, hur gör man då och hur resonerar egentligen elever kring upphovsrätten?

En av mina elever Emelie Wenthzel skrev så här i samband med hennes projektarbete:

Upphovsrättslagen tycker jag är lite jobbig i bloggande sammanhang. Jag skulle gärna göra som andra bloggare och bara ta lite bild hit och hit och lägga upp de på min blogg, men jag lagen lyda och därför inte göra det. Upphovsrättslagen (1960:729) säger att:

Upphovsrätt innefattar, med de inskränkningar som föreskrivs i det följande, uteslutande rätt att förfoga över verket genom att framställa exemplar av det och genom att göra det tillgängligt för allmänheten, i ursprungligt eller ändrat skick, i översättning eller bearbetning, i annan litteratur- eller konstart eller i annan teknik.

I samma lag står det även att:

Då exemplar av ett verk framställes eller verket göres tillgängligt för allmänheten, skall upphovsmannen angivas i den omfattning och på det sätt god sed kräver.

Jag tolkar det här som att man inte får tillåtelse att publicera någon annans verk (i mitt fall någon annans bilder) och om man gör det måste man hänvisa till upphovsmannen. Jag hittade en blogg på aftonbladet där bloggaren svarar på frågor angående upphovsrätt. Han hävdar följande:

Upphovsrätten gäller ALLTID om inte den andre explicit sagt: varsågod och använd. T ex får man använda cliparts i MS Word enligt den principen.

Länken som bloggaren har hänvisat är en sida på Sveriges Riksdag som verkar vara nere. Så jag kan ju inte förlita mig på att denna person har rätt. Han skriver även:

”Upphovsrätten gäller inte för bilder äldre än femtio år*. Om sedan någon tagit en bild av en i sig gammal bild/målning, t ex av Mona-Lisa, gäller egentligen att du inte får använda den – proffs vattenstämplar bilderna – men så här på bloggen är det väl ingen större fara.” Detta påstående ger mig inte ett intryck av att han är seriös i sitt bloggande i förhållande till vad lagen säger.

Jag hittade nu en anna blogg som heter What’s eating Solli?[länken gäller inte längre] Och hon skriver i sitt inlägg

”bra fakta att veta innan man publicerar andras bilder på sin blogg..” att man med tillåtelse och hänsivning till källan får publicera andra bilder. Men då krävs alltså TILLÅTELSE från upphovsmannen. Den här bloggaren gör en smart koppling till att man går inte til biblioteket och lånar en bok utan att registerar sitt lån. På samma sätt ska man inte låna en bild utan att ”registera” lånet, dvs få tillåtelse av upphovsmannen.

Källan denna bloggare hänvisar till är följade länk http://www.sfoto.se/pdf/uppslagsbok/upphovsratt.pdf som i sin tur uppger Upprättslagen (1960:792) som källa.

Så denna anser jag vara pålitlig. På sidan står det i stort sätt att det är förbjudet att ta bilder från nätet om du inte har en överenskommelse med ägaren till bilden.

De bilderna jag har publicerat på min blogg har jag antingen tagit själv (alltså är jag upphovsmannen till dem) eller så har jag fått tillåtelse av sidan där bilderna finns publicerade. Jag har förlitat mig på att personerna som har gett tillstånd att publicera deras bilder har rätten att ge mig bilderna och jag hoppas att dom har det.

Det sista tycker jag är vackert, fint och tydligt. Äsch jag tycker att hela inlägget är ärligt tydligt och bra. Emelie har gjort efterforskning och tagit reda på vad som gäller. Hon har granskat sina källor, värderat dem och sedan kommit till en slutsats. Sannolikt har även Fanny Bäcklund gjort det när hon förklarar upphovsrätten på följande sätt. Det är så fint att jag inte vet var jag ska ta vägen:

”Upphovsrättslagen kommer att skydda det jag skriver och bilderna som jag lägger in eftersom, man får inte ta bilder och text från någon utan att fråga. Om någon tar min text eller bild utan att fråga så kan man anmäla dem för att de inte följt upphovsrättslagen.”

för precis så är det. Det är så rätt, så tydligt.

Och ja, jag har elevens tillstånd att publicera hennes inlägg, och Fannys text publicerar jag i enlighet med den citaträtt som upphovsrätten medger.