Tankar inför samtal med Anna-Karin Hatt om digital agenda för skolan

Running out of the smoke

Läser på DN.se att Sverige ska bli bäst på it, där it-ministern pratar om de rundabordsamtal som hon har på olika teman kopplat till it-frågorna. Naturligtvis kommer skolan upp :

– Ett annat område där vi har mycket kvar att göra handlar om it-användningen i skolan. En elev kan ha svårt att ta till sig utbildningen med traditionella läromedel som böcker och tryckt material. Men med modern teknik så kan den här eleven prestera precis lika bra som övriga.

– Inom det området kan jag vara orolig. Inom väldigt många områden ligger Sverige i topp vid internationella jämförelser, som tillgången till snabbt bredband och hur många som använder internet dagligen. Men när det gäller it i skolan så halkar vi efter.

Vad beror det på?

– Det handlar inte om ungdomarna, de använder datorer hemma. Men vi behöver dels ha tekniken på plats; skolhuvudmännen måste prioritera att ta in tekniken. Dels måste vi hjälpa lärare att få kompetensutveckling så att de kan använda tekniken på ett bra sätt.

– Det finns undersökningar som visar att fyra lärare kan få dela på en dator. Gå till din egen arbetsplats – på min skulle vi inte drömma om att dela dator med tre andra personer.

Kommer ni att skjuta till extra medel för att exempelvis skolan ska komma ikapp inom det digitala området?

– Det får vi återkomma till. Skolan är ett kommunalt åtagande.

– Det är för tidigt nu att avgöra om vi vill göra särskilda satsningar från statens sida för att snabba på utvecklingen. Staten har ett åtagande när det gäller regleringar; att främja konkurrens och se till att marknaden fungerar.

– Det finns statliga insatser på marginalen där vi går in, men i huvudsak så ska utvecklingen ske på marknadens villkor. Dessutom är utvecklare och konsumenter mycket bättre på att ta fram rätt tjänster. Politiken är i allmänhet ganska dålig på att förutsäga vad som kommer att fungera.

Personligen tycker jag att det är intressant att regeringen identifierat skolan som ett prioriterat område. Men jag vet inte riktigt om jag fullt ut håller med om problemformuleringen. Ungdomar kan mycket, men det är mycket de inte kan, och att skolan beskrivs som en plats där elever kan, men lärare behöver utbildning. Det är kanske en sann bild, men samtidigt är det en skevbild av lärarnas yrke. Lärare kan sitt yrke, de kan lärande, och deras uppgift är att skapa förutsättningar för lärande, och tekniken är ett verktyg som de behöver anamma, men för att de ska ske behövs också tydliga mål. Det behövs dessutom att det finns en tydlig huvudman som säger att digital kompetens är en nyckelkompetens som skolan ska förmedla.

Men denna digitala kompetens får inte vara ett allmänt fluff fluff som ingen har ett ansvar för, målet måste kopplas till undervisningen och enskilda kursplaner, ämnesplaner. Vad menar regeringen med att vi ska bli bäst på it? Vad innebär det i skolan? Är it främst ett administrativt verktyg, eller är det en smart-board, som bara är en förlängning av den svarta tavlan, med en internet-uppkoppling. Smartboarden bygger på ett traditionellt lärande, med en lärare i centrum som förmedlar kunskaper till eleverna, och i bästa fall ett verktyg som eleverna använder periodvis för att redovisa, visa sina färdigheter.

Jag tycker att det är bra att lärare får möjlighet att lära sig hantera de digitala verktygen, men för att de ska komma till användning och ge mervärde måste lärare, liksom jag gjorde se fördelarna, se förtjänsterna med tekniken. De tycks inte som de satsningar som t.ex PIM inte ger så mycket effekt, men det kanske kommer, vad vet jag…

Siffrorna är hämtade ifrån Redovisning av uppdrag om uppföljning av IT-användning och IT- kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Dnr U2007/7921/SAM/G

De erfarenheter som lärare måste få är att de digitala verktygen, att tekniken underlättar lärande, underlättar kommunikationen med eleverna. Gör det lättare att få syn på de enskilda elevernas insatser, lättare kan få syn på var varje enskild elev befinner sig. Genom digitala verktyg kan vi som lärare kan individualisera vårt arbete och med ganska enkla verktyg skapa förutsättningar för de enskilda elevernas lärande.

Kunskapsskolan står i fokus för regeringen politik, men vad är kunskap i en digital värld? Och var förs det samtalet? En politik, en skolpolitik som handlar om att laga luckor ger kanske inte utrymme för så mycket nytänkande. En skolpolitik som handlar om att förbjuda mobiltelefoner är inte en skolpolitik som främjar digital kompetens, eftersom ett av de verktyg som finns tillgängligt i nästan varje elevs ficka är förbjuden och får inte användas.

Vad är innebär det att bli bäst? Och vem ska ha ansvar för att vi blir bäst? Det tycker jag att regeringen ska fundera kring.

9 tankar kring ”Tankar inför samtal med Anna-Karin Hatt om digital agenda för skolan

  1. Pingback: KristinaAlexanderson

  2. Pingback: Helen KreutzBolander

  3. Pingback: Per Johansson

  4. Pingback: Gert Nilsson

  5. Pingback: Mats Lindholm

  6. Pingback: Erling Hellenäs

  7. Pingback: Anna Bring

  8. Anna Bring

    Mycket intressanta frågor. Det var väl inte så länge sedan vi skulle ha världens bästa skola – och vi diskuterar fortfarande om kepsen ska vara på eller av och förbjuder, som du skrev, den där lilla datorn, som skulle kunna ha gjort oss till bäst på IT för länge sedan.

Kommentarer inaktiverade.