Dagsarkiv: 05 mars 2011

Vad kan It-pedagogerna bidra med?

Vad kan it-pedagogerna bidra med?

Jag fick frågan i samband med min bloggpost om rundbordssamtalet hos IT-ministern. It-pedagoger, mediepedagoger och bibliotekarier och dramapedagoger kan bidra med massor för att ge it en naturlig pedagogisk funktion i skolan. Men frågan fick mig att minnas min trötthet, för  jag är trött på att skoldebatten skiljer ut it som ett speciellt område, ett som lärare också ska göra, inte klarar av, som skolan också ska göra. Jag vet, jag vet tekniken eller it är inte en självklar del av skolans vardag. Det borde den och den bästa stämpeln är kanske inte att it är något som skolan ”också” ska göra.

Jag tänker att reflexmässigt reagerar nog många lärare då, Nej, inte jag inte, jag vet hur det är att undervisa, jag vet allt vad eleverna behöver, jag har varit lärare X antal år. Inte behöver jag hålla på med it också.

Jag tycker att skolan ska ägna sig åt sina huvuduppgifter att förmedla kunskaper och demokratiska värden. För att det ska ske i en vardag där it och teknik är en naturlig del måste de vara en del av de pedagogiska verktygen, inte något som ”också” ska göras, inte något som ska frälsa skolan. Som pedagog i skolan behöver vi använda tekniken för att arbeta med de mål som skolan har för sin verksamhet.

Hmm… tekniken är verktyg, som underlättar skolan huvuduppgift och som sådant behöver det få en naturlig plats inte beskrivas som något som lärare också ska göra.