Dagsarkiv: 07 mars 2011

Sociala? Medier? -twitter vad är det?

Catching a Stormtrooper

Sociala medier är en naturlig del av min yrkesvardag, jag använder dem dagligen som projektledare, som bloggare som twittrare, som flickrare. De var också en del av min skolvardag när jag undervisade. Till flickr vill jag återkomma en annan dag, i en stunds reflektion kring just Flickr som arena för att vara social, och hur det sociala mediet få mig att växa, berikas och få nya insikter.

Men idag var det Sociala? Medier? En antologi om en ny tid, jag blev tillfrågad via mejlboxen, trodde det var ett skämt, någon som ville lura mig, att tro att jag har något att bidra med, kollade avsändaren, svarade avvaktande, fick ett positivt svar, med förväntan om mitt deltagande, så jag skrev förra sommmaren om twitter, samtal och skolan. Det blev ett kapitel i antologin. Tänk jag har bidragit med ett alldeles eget kapitel och det börjar så här:

Många gånger beskrivs twitter som en ”mikroblogg”, som ger oss som twittare 140-tecken till att beskriva eller berätta vad vi gör.

Personligen tycker jag att den beskrivningen inte gör twitter rättvisa, för i den ligger för mycket fokus på omfånget och inte på möjligheterna. Beskrivning av twitter som en mikroblogg reducerar verktyg till att ytligt sett användas till att berätta trivialiteter för så mycket mer än så får ”väl” inte plats på 140-tecken?

Twitters styrka är det begränsade omfång skapar mer möjligheter att fokusera och koncentrerar det du vill säga och skapa dialog kring eller ett samtal om.

Sociala medier, vilket twitter är ett exempel på, är internetbaserade verktyg som skapar möjligheter till kommunikation och som ger möjligheter för användarna att skapa tillsammans. Twitter är inget undantag, här pågår samtal om stort såväl som smått, och samtalen pågår utanför tid och rum, eller ständigt i nuet.

Verktyget skapar möjligheter för dig som användare att förhålla dig till flera infallsvinklar samtidigt, kasta dig i många samtal och det är upp till dig som användare att bestämma vilka samtal som du väljer att ingå i, eller vad du vill ta del av. Kommunikation pågår ständigt, i flera rum samtidigt, vem som pratar med vem är inte alltid tydligt och nya samtal, nya infallsvinklar skapas och användare på twitter delar allt från bilder, till filmer, till hela blogginlägg, till korta tankar och reflektioner. Twitter är i sin form ett verktyg som formas genom självorganisation, genom att vi som twittrar väljer vilka vi vill följa, vilka vi vill prata med, om vi vill underordnar oss ett samtalsämne, en hashtagg, eller tar del av andras tankar reflekterar kring dem eller inte. Det är ett samtal som handlar om nuet. Det är du som användare som bestämmer vilka samtal som du vill delta i, och du bestämmer också vilka du vill prata och lyssna på, genom att aktivt välja vilka du följer.

Tjechov en ingång till att använda twitter i klassrummet

När jag läser inledningen så ser jag att jag har gjort ett försök att ringa in det stora med twitter, det stora som samtidigt är verktygets stora brist, nämligen bristen på regler, på att vi alla själva bestämmer om och hur vi vill delta. Det är som så ofta om inte alltid att vår största styrka också är vårt största svaghet, men medvetna om det kan vi arbeta utifrån det och minska svagheterna. Men allt det här lockade mig att pröva att undersöka twitter tillsammans med mina elever och vi begav oss på en resa med twitter som ett verktyg för att illustrera Tjechovsk dialog, men hur det får du läsa i antologin eller i något av mina tidiga inlägg om twitter, för det finns beskrivningar om hur jag arbetar med Tjechov och twitter någonstans i strömmen på min blogg.

Eller delta i Webinariet nästa vecka den 17 mars kl 11.30 om sociala medier i skolan så ska jag berätta om hur du kan använda twitter i skolan, och andra sociala medier med för den delen. Anmäl dig här